Object structure

Title:

Andrzej Stanisław Kowalczyk, Nieśpieszny przechodzień i paradoksy : rzecz o Jerzym Stempowskim. Wrocław 1997

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (1998)

Creator:

Węgrzyniak, Rafał

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1998

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Jerzy Stempowski’s creativity ; Jerzy Stempowski’s biography ; European modernism ; flâneur

References:

1. J. Giedroyc, Autobiografia na cztery ręce. Oprac. i posł. K. Pomian. Warszawa 1994. ; 2. J. Giedroyc, J. Stempowski, Listy 1946—1969. Wybrał, wstęp i przypisy A. S. Kowalczyk. Warszawa 1998. ; 3. L. Hass, Ambicje, rachuby, rzeczywistość. Wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej 1905—1928. Warszawa 1984. ; 4. L. Hass, Zasady w godzinie próby. Wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej 1929-1941. Warszawa 1987. ; 5. W. Karpiński, Swobodne głosy. W: Książki zbójeckie. London 1988. ; 6. A. S. Kowalczyk, Jerzy Stempowski. W: Kryzys świadomości europejskiej w eseistyce polskiej lat 1945—1977 (Vincenz—Stempowski—Miłosz). Warszawa 1990. ; 7. A. S. Kowalczyk, Jerzy Stempowski. Szkic do biogramu. „Przegląd Powszechny” 1987, nr 6, s. 401-415. ; 8. A. S. Kowalczyk, Podróż do Europy. Dzienniki Jerzego Stempowskiego. „Znak” 1986, nr 11/12, s. 140-150. ; 9. A. S. Kowalczyk, Wobec kryzysu Europy. Powojenna eseistyka Jerzego Stempowskiego. „Pamiętnik Literacki” 1987, z. 2, s. 129-153. ; 10. B. Miciński J. Stempowski, Listy. Oprac. A. Micińska, J. Klejnocki, A. S. Kowalczyk. Wprowadzenie H. Miciriska-Kenarowa, K. Régamey. Warszawa 1995. ; 11. Orosius, Komedia omyłek. „Merkuriusz Polski Ordynaryjny” 1933, nr 1. ; 12. J. Stempowski, Jerzy Stempowski do Antoniego Słonimskiego (Genewa, 30. XII. 1945). Wyd. A. Kowalczykowa. „Res Publika” 1988, nr 10, s. 143-145. ; 13. J. Stempowski, Listy do Jerzego Giedroycia. Wybrał, oprac. i posł. A. S. Kowalczyk. Warszawa 1991. ; 14. [J. Stempowski] Orosius [pseud.], Recenzje teatralne. „Dialog” 1996, nr 3, s. 107-119. ; 15. J. Stempowski, W dolinie Dniestru i inne eseje ukraińskie. Listy o Ukrainie. Wybrał, oprac. i posł. A. S. Kowalczyk. Warszawa 1993. ; 16. J. Stempowski, Ziemia berneńska. Przeł. i posł. A. S. Kowalczyk. Warszawa 1990. ; 17. J. Timoszewicz, Jerzy Stempowski. Nota biograficzna. W: J. Stempowski, Szkice literackie. Wybór i oprac. J. Timoszewicz. T. 2. Warszawa 1988. ; 18. R. Węgrzyniak, Listy z Berna do Maisons-Laffitte. „Tygodnik Powszechny” 1992, nr 2, s. 8. ; 19. Z listów do Mieczysława Grydzewskiego 1946—1966. Wybór, wstęp i oprac. R. Habielski. London 1990. ; 20. A. Zbyszewski, Sceptyk i arystokrata. W: Zagubieni romantycy i inni. Paryż 1992.

Issue:

4

Start page:

226

End page:

232

Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: