Object structure

Title:

Andrzej Stanisław Kowalczyk, Nieśpieszny przechodzień i paradoksy : rzecz o Jerzym Stempowskim. Wrocław 1997

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (1998)

Creator:

Węgrzyniak, Rafał

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1998

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Jerzy Stempowski’s creativity ; Jerzy Stempowski’s biography ; European modernism ; flâneur

References:

1. J. Giedroyc, Autobiografia na cztery ręce. Oprac. i posł. K. Pomian. Warszawa 1994.
2. J. Giedroyc, J. Stempowski, Listy 1946—1969. Wybrał, wstęp i przypisy A. S. Kowalczyk. Warszawa 1998.
3. L. Hass, Ambicje, rachuby, rzeczywistość. Wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej 1905—1928. Warszawa 1984.
4. L. Hass, Zasady w godzinie próby. Wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej 1929-1941. Warszawa 1987.
5. W. Karpiński, Swobodne głosy. W: Książki zbójeckie. London 1988.
6. A. S. Kowalczyk, Jerzy Stempowski. W: Kryzys świadomości europejskiej w eseistyce polskiej lat 1945—1977 (Vincenz—Stempowski—Miłosz). Warszawa 1990.
7. A. S. Kowalczyk, Jerzy Stempowski. Szkic do biogramu. „Przegląd Powszechny” 1987, nr 6, s. 401-415.
8. A. S. Kowalczyk, Podróż do Europy. Dzienniki Jerzego Stempowskiego. „Znak” 1986, nr 11/12, s. 140-150.
9. A. S. Kowalczyk, Wobec kryzysu Europy. Powojenna eseistyka Jerzego Stempowskiego. „Pamiętnik Literacki” 1987, z. 2, s. 129-153.
10. B. Miciński J. Stempowski, Listy. Oprac. A. Micińska, J. Klejnocki, A. S. Kowalczyk. Wprowadzenie H. Miciriska-Kenarowa, K. Régamey. Warszawa 1995.
11. Orosius, Komedia omyłek. „Merkuriusz Polski Ordynaryjny” 1933, nr 1.
12. J. Stempowski, Jerzy Stempowski do Antoniego Słonimskiego (Genewa, 30. XII. 1945). Wyd. A. Kowalczykowa. „Res Publika” 1988, nr 10, s. 143-145.
13. J. Stempowski, Listy do Jerzego Giedroycia. Wybrał, oprac. i posł. A. S. Kowalczyk. Warszawa 1991.
14. [J. Stempowski] Orosius [pseud.], Recenzje teatralne. „Dialog” 1996, nr 3, s. 107-119.
15. J. Stempowski, W dolinie Dniestru i inne eseje ukraińskie. Listy o Ukrainie. Wybrał, oprac. i posł. A. S. Kowalczyk. Warszawa 1993.
16. J. Stempowski, Ziemia berneńska. Przeł. i posł. A. S. Kowalczyk. Warszawa 1990.
17. J. Timoszewicz, Jerzy Stempowski. Nota biograficzna. W: J. Stempowski, Szkice literackie. Wybór i oprac. J. Timoszewicz. T. 2. Warszawa 1988.
18. R. Węgrzyniak, Listy z Berna do Maisons-Laffitte. „Tygodnik Powszechny” 1992, nr 2, s. 8.
19. Z listów do Mieczysława Grydzewskiego 1946—1966. Wybór, wstęp i oprac. R. Habielski. London 1990.
20. A. Zbyszewski, Sceptyk i arystokrata. W: Zagubieni romantycy i inni. Paryż 1992.

Issue:

4

Start page:

226

End page:

232

Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)