Object structure

Title:

Imię Róży

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 1 (1999)

Creator:

Kłosiński, Krzysztof

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1999

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Tadeusz Różewicz’s Niepokój (Anxiety) ; word-thing ; symbolism of a rose ; memory

References:

1. E. Balcerzan, Interpretacja jako „próba całości" (na przykładzie polskiej liryki powojennej). W zb.: Zagadnienia literaturoznawczej interpretacji. Studia. Red. J. Sławiński, J. Swięch. Wrocław 1979, s. 71-88. ; 2. E. Balcerzan, Poezja polska w latach 1939—1965. Cz. 1: Strategie liryczne. Warszawa 1982. ; 3. E. Balcerzan, Poezja polska w latach 1939—1965. Cz. 2: Ideologie artystyczne. Warszawa 1988. ; 4. S. Barańczak, Okaleczona twarz Hypnosa. W: Ironia i harmonia. Warszawa 1973. ; 5. R. Barthes, Lecture de Brillat-Savarin. W: A. Brillat-Savarin, Physiologie du goût. Paris 1975. ; 6. J. Błoński, Szkic portretu poety współczesnego. W: Poeci i inni. Kraków 1956. ; 7. J. Brzękowski, Szkice literackie i artystyczne 1925—1970. Wybrał, oprac. i wstęp A. K. Waśkiewicz. Kraków 1978. ; 8. S. Burkot, Tadeusz Różewicz. Warszawa 1987. ; 9. B. Chrząstowska, S. Wysłouch, Poetyka stosowana. Warszawa 1978. ; 10. A. Czerniawski, Krótkopis 1986—1995. Katowice 1998. ; 11. J. Derrida, Memoires for Paul de Man. Transl. С. Lindsay, J. Culler, E. Cadava. New York 1986. ; 12. J. Derrida, Signéponge/Signsponge. New York 1984. ; 13. A. Falkiewicz, Fragmenty o polskiej literaturze. Warszawa 1982. ; 14. Folle vérité. Vérité et vraisemblance du texte psychotique. Séminaire dirigé par J. Kristeva et édité par J.-M. Ribettes. Paris 1979. ; 15. J. Kornhauser, Różewicz: odpowiedzialność czy nudna przygoda. W: J. Kornhauser, A. Zagajewski, Świat nie przedstawiony. Kraków 1974, s. 47-58. ; 16. J. Kwiatkowski, Anty poezja i apollińskie gniewy. W: Remont Pegazów. Szkice i felietony. Warszawa 1968. ; 17. J. Kwiatkowski, Różewicz inny i ten sam. W: Klucze do wyobraźni. Warszawa 1964. ; 18. J. Lacan, Le Séminaire. Livre 3: Les psychoses. Texte établi par J.-A. Miller. Paris 1981. ; 19. S. Lichański, Poezja naszego czasu. W: T. Różewicz. Wiersze. Wstęp Z. Łapiński. Warszawa 1974, s. 5-17. ; 20. Z. Łapiński, O „wierszach prostych” (w czasach skomplikowanych). „Teksty” 1981, nr 4/5, s. 327-332. ; 21. J. Łukasiewicz, Trzy kompromisy Tadeusza Różewicza. W: Zagłoba w piekle. Kraków 1965. ; 22. S. Mallarmé, Wariacje na pewien temat. Kryzys wiersza. Tł. E. D. Żółkiewska. W: Wybór poezji. Red. A. Ważyk. Warszawa 1980. ; 23. P. de Man, Autobiografia jako od-twarzanie. Tł. M. B. Fedewicz.„Pamiętnik Literacki” 1986, z. 2, s. 307-318. ; 24. Cz. Miłosz, Piosenka o końcu świata. W: Poezje. Warszawa 1983. ; 25. F. Nietzsche, O prawdzie i kłamstwie w pozamoralnym sensie. Tł. B. Baran. W: Pisma pozostałe 1862-1875. Kraków 1993. ; 26. A. Rifflet-Lemaire, Jacques Lacan. Bruxelles 1970. ; 27. R. M. Rilke, Poezje. Wybrał, przeł. i posł. M. Jastrun. Kraków 1974. ; 28. T. Różewicz, Poezja. T. 2. Kraków 1988. ; 29. T. Różewicz, Poezje zebrane. Wrocław 1976. ; 30. T. Różewicz, Przygotowanie do wieczoru autorskiego. Warszawa 1977. ; 31. K. Wyka, Zaległe tomy Różewicza. W: Rzecz wyobraźni. Warszawa 1977.

Issue:

1

Start page:

5

End page:

20

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: