Object structure

Title:

Thomas Stearns Eliot w twórczości poetyckiej Tadeusza Różewicza

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 1 (1999)

Creator:

Ward, Jean

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1999

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Thomas Stearns Eliot’s creativity ; Tadeusz Różewicz’s poetry ; topic of house/home ; allusion ; quotation ; Różewicz’s readings

References:

1. S. L. Bethell, The Nature of Metaphysical Wit. „Northern Miscellany of Literary Criticism” 1953, vol. 1.
2. S. L. Bethell, The Nature of Metaphysical Wit. W zb.: The Metaphysical Poets. Ed. G. Hammond. London 1974.
3. W. Borowy, Wędrówka nowego Parsifala. „Przegląd Współczesny” 1936, nr 6, s. 30-61.
4. A. Braun, O poezji Tadeusza Różewicza. „Nowa Kultura” 1951, nr 16, s. 4, 11.
5. S. Burkot, Tadeusz Różewicz. Warszawa 1987.
6. R. Bush, T. S. Eliot, A Study in Character and Style. Oxford 1984.
7. J. Czechowicz, Wybór wierszy. Wybór i wstęp T. Różewicz. Warszawa 1967.
8. M. Czermińska, Topos duszyczki we współczesnej poezji polskiej. W zb.: Topika antyczna w literaturze polskiej XX wieku. Studia. Red. A. Brodzka i E. Sarnowska-Temeriusz. Wrocław 1992, s. 77-87.
9. T. Drewnowski, Walka o oddech. O pisarstwie Tadeusza Różewicza. Warszawa 1990.
10. L. Elektorowiez, Anglosaskie Muzy. Kraków 1995.
11. Th. S. Eliot, Dante. Przeł. M. Niemojowska. „Poezja” 1968, nr 8, s. 18-30.
12. Th. S. Eliot, East Coker. Tł. M. Sprusiński. W: Poezje. Wybór M. Sprusiński. Kraków 1978.
13. Th. S. Eliot, Jałowa ziemia. Próżni ludzie. Przekł. Cz. Miłosz, W. Dulęba. „Twórczość” 1946, z. 10, s. 5-22.
14. Th. S. Eliot, Kto to jest klasyk i inne eseje. Przeł. M. Heydel [i in.]. Kraków 1998.
15. Th. S. Eliot, Notes Towards the Definition of Culture. London 1948.
16. Th. S. Eliot, Szkice krytyczne. Wybrała, przeł. i wstęp M. Niemojowska. Warszawa 1972.
17. Th. S. Eliot, Szkice literackie. Redakcja, wybór, przedm. i przypisy W. Chwalewik. Warszawa 1963.
18. Th. S. Eliot, Wybór poezji. Wybór tekstów i komentarze K. Boczkowski, W. Rulewicz. BN II 230. Wrocław 1990.
19. L. Gordon, Eliot's Early Years. Oxford 1977.
20. F. Kermode, T. S. Eliot. The Last Classic. W: An Appetite for Poetry. London 1989.
21. J. Kornhauser, Różewicz: Odpowiedzialność czy nudna przygoda? W: J. Kornhauser, A. Zagajewski, Świat nie przedstawiony. Kraków 1974, s. 47-58.
22. A. Legeżyńska, Dom i poetycka bezdomność w liryce współczesnej. Warszawa 1996.
23. Z. Majchrowski, Poezja jak otwarta rana. Warszawa 1993.
24. E. Morgan, Following the Guide. W zb.: The Mature Laurel. Red. A. Czerniawski. Bridgend 1991.
25. J. Osborne, Pigtail. W zb.: The Mature Laurel. Red. A. Czerniawski. Bridgend 1991.
26. R. Przybylski, „Et in Arcadia ego". Esej o tęsknotach poetów. Warszawa 1966.
27. R. Przybylski, Zagłada Arkadii. „Życie Literackie” 1961, nr 50, s. 3; 10.
28. E. Rogerson, Anti-Romanticism: Distance. W zb.: The Mature Laurel. Red. A. Czerniawski. Bridgend 1991.
29. T. Różewicz, Poezja. T. 1—2. Kraków 1988.
30. T. Różewicz, Proza. T. 2. Kraków 1990.
31. T. Różewicz, teraz. W: Płaskorzeźba. Wrocław 1991.
32. T. Różewicz, Zawsze fragment. Wrocław 1996.
33. W. Rulewicz, Wstęp w: Th. S. Eliot, Wybór poezji. Wybór tekstów i komentarze K. Boczkowski, W. Rulewicz. Wstęp W. Rulewicz. BN II 230. Wrocław 1990.
34. M. Rychlewski, Różewicz i Przyboś albo walka Jakuba z Aniołem. W zb.: Śladami człowieka książkowego. Studia o literaturze polskiej XX wieku. Red. T. Mizerkiewicz. Poznań 1997, s. 69-86.
35. J. M. Rymkiewicz, Czym jest klasycyzm? Manifesty poetyckie. Warszawa 1967.
36. J. M. Rymkiewicz, Nad metafizyką Eliota. „Dialog” 1965, nr 4, s. 79-87.
37. M. Scofield, T. S. Eliot: the Poems. Cambridge 1988.
38. G. Steiner, W zamku Sinobrodego: kilka uwag w kwestii przedefiniowania kultury. Przeł. O. Kubińska. Gdańsk 1993.
39. A. Ubertowska, Symulacje, gry, śmierć. (Celan, Heidegger, Rilke w poezji Tadeusza Różewicza). „Tytuł” [Gdańsk] 1996, nr 1/2, s. 70-81.
40. H. Vogler, Tadeusz Różewicz. Warszawa 1972.
41. W. Wordsworth, Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood. W: Poezje wybrane. Wybrał, przeł. i wstęp Z. Kubiak. Warszawa 1978.
42. K. Wyka, Podróżnictwo i temat włoski. W: Różewicz parokrotnie. Warszawa 1977.

Issue:

1

Start page:

21

End page:

46

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: