Object structure

Title:

Thomas Stearns Eliot w twórczości poetyckiej Tadeusza Różewicza

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 1 (1999)

Creator:

Ward, Jean

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1999

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Subject and Keywords:

twórczość Thomasa Stearnsa Eliota ; poezja Tadeusza Różewicza ; temat domu ; aluzja ; cytat ; lektury Różewicza

References:

1. S. L. Bethell, The Nature of Metaphysical Wit. „Northern Miscellany of Literary Criticism” 1953, vol. 1. ; 2. S. L. Bethell, The Nature of Metaphysical Wit. W zb.: The Metaphysical Poets. Ed. G. Hammond. London 1974. ; 3. W. Borowy, Wędrówka nowego Parsifala. „Przegląd Współczesny” 1936, nr 6, s. 30-61. ; 4. A. Braun, O poezji Tadeusza Różewicza. „Nowa Kultura” 1951, nr 16, s. 4, 11. ; 5. S. Burkot, Tadeusz Różewicz. Warszawa 1987. ; 6. R. Bush, T. S. Eliot, A Study in Character and Style. Oxford 1984. ; 7. J. Czechowicz, Wybór wierszy. Wybór i wstęp T. Różewicz. Warszawa 1967. ; 8. M. Czermińska, Topos duszyczki we współczesnej poezji polskiej. W zb.: Topika antyczna w literaturze polskiej XX wieku. Studia. Red. A. Brodzka i E. Sarnowska-Temeriusz. Wrocław 1992, s. 77-87. ; 9. T. Drewnowski, Walka o oddech. O pisarstwie Tadeusza Różewicza. Warszawa 1990. ; 10. L. Elektorowiez, Anglosaskie Muzy. Kraków 1995. ; 11. Th. S. Eliot, Dante. Przeł. M. Niemojowska. „Poezja” 1968, nr 8, s. 18-30. ; 12. Th. S. Eliot, East Coker. Tł. M. Sprusiński. W: Poezje. Wybór M. Sprusiński. Kraków 1978. ; 13. Th. S. Eliot, Jałowa ziemia. Próżni ludzie. Przekł. Cz. Miłosz, W. Dulęba. „Twórczość” 1946, z. 10, s. 5-22. ; 14. Th. S. Eliot, Kto to jest klasyk i inne eseje. Przeł. M. Heydel [i in.]. Kraków 1998. ; 15. Th. S. Eliot, Notes Towards the Definition of Culture. London 1948. ; 16. Th. S. Eliot, Szkice krytyczne. Wybrała, przeł. i wstęp M. Niemojowska. Warszawa 1972. ; 17. Th. S. Eliot, Szkice literackie. Redakcja, wybór, przedm. i przypisy W. Chwalewik. Warszawa 1963. ; 18. Th. S. Eliot, Wybór poezji. Wybór tekstów i komentarze K. Boczkowski, W. Rulewicz. BN II 230. Wrocław 1990. ; 19. L. Gordon, Eliot's Early Years. Oxford 1977. ; 20. F. Kermode, T. S. Eliot. The Last Classic. W: An Appetite for Poetry. London 1989. ; 21. J. Kornhauser, Różewicz: Odpowiedzialność czy nudna przygoda? W: J. Kornhauser, A. Zagajewski, Świat nie przedstawiony. Kraków 1974, s. 47-58. ; 22. A. Legeżyńska, Dom i poetycka bezdomność w liryce współczesnej. Warszawa 1996. ; 23. Z. Majchrowski, Poezja jak otwarta rana. Warszawa 1993. ; 24. E. Morgan, Following the Guide. W zb.: The Mature Laurel. Red. A. Czerniawski. Bridgend 1991. ; 25. J. Osborne, Pigtail. W zb.: The Mature Laurel. Red. A. Czerniawski. Bridgend 1991. ; 26. R. Przybylski, „Et in Arcadia ego". Esej o tęsknotach poetów. Warszawa 1966. ; 27. R. Przybylski, Zagłada Arkadii. „Życie Literackie” 1961, nr 50, s. 3; 10. ; 28. E. Rogerson, Anti-Romanticism: Distance. W zb.: The Mature Laurel. Red. A. Czerniawski. Bridgend 1991. ; 29. T. Różewicz, Poezja. T. 1—2. Kraków 1988. ; 30. T. Różewicz, Proza. T. 2. Kraków 1990. ; 31. T. Różewicz, teraz. W: Płaskorzeźba. Wrocław 1991. ; 32. T. Różewicz, Zawsze fragment. Wrocław 1996. ; 33. W. Rulewicz, Wstęp w: Th. S. Eliot, Wybór poezji. Wybór tekstów i komentarze K. Boczkowski, W. Rulewicz. Wstęp W. Rulewicz. BN II 230. Wrocław 1990. ; 34. M. Rychlewski, Różewicz i Przyboś albo walka Jakuba z Aniołem. W zb.: Śladami człowieka książkowego. Studia o literaturze polskiej XX wieku. Red. T. Mizerkiewicz. Poznań 1997, s. 69-86. ; 35. J. M. Rymkiewicz, Czym jest klasycyzm? Manifesty poetyckie. Warszawa 1967. ; 36. J. M. Rymkiewicz, Nad metafizyką Eliota. „Dialog” 1965, nr 4, s. 79-87. ; 37. M. Scofield, T. S. Eliot: the Poems. Cambridge 1988. ; 38. G. Steiner, W zamku Sinobrodego: kilka uwag w kwestii przedefiniowania kultury. Przeł. O. Kubińska. Gdańsk 1993. ; 39. A. Ubertowska, Symulacje, gry, śmierć. (Celan, Heidegger, Rilke w poezji Tadeusza Różewicza). „Tytuł” [Gdańsk] 1996, nr 1/2, s. 70-81. ; 40. H. Vogler, Tadeusz Różewicz. Warszawa 1972. ; 41. W. Wordsworth, Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood. W: Poezje wybrane. Wybrał, przeł. i wstęp Z. Kubiak. Warszawa 1978. ; 42. K. Wyka, Podróżnictwo i temat włoski. W: Różewicz parokrotnie. Warszawa 1977.

Issue:

1

Start page:

21

End page:

46

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

×

Citation

Citation style: