Object structure

Title:

Próba nowej całości : "Opowiadanie dydaktyczne" Tadeusza Różewicza wobec sztuk wizualnych

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 1 (1999)

Creator:

Cieślak, Robert

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1999

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Tadeusz Różewicz’s Opowiadanie dydktyczne (Didactic Short Story) ; visual arts ; Różewicz’s Et in Arcadia ego ; Różewicz’s jorneys to Italy ; poem

References:

1. Th. W. Adorno, Teoria estetyczna. Przeł. K. Krzemieniowa. Warszawa 1994.
2. Arystoteles, Poetyka. Z komentarzem A. Riccoboniego. Padova 1587.
3. K. Braun, T. Różewicz, Języki teatru. Wrocław 1989.
4. T. Drewnowski, Walka o oddech. O pisarstwie Tadeusza Różewicza. Warszawa 1990.
5. U. Eco, R. Rorty, J. Culler, Ch. Brooke-Rose, Interpretacja i nadinterpretacja. Red. S. Collin . Przeł. T. Bieroń . Kraków 1996, s. 45-65.
6. R. Genaille, Słownik malarstwa holenderskiego i flamandzkiego. Przekł. E. Maliszewska, K. Secomska. Polonica oprac. K. Sulkiewicz. Warszawa 1975.
7. M. Gołaszewska, Estetyka jako teoria gry. W: Estetyka i antyestetyka. Warszawa 1984.
8. H. Lübbe, Muzealizacja. O powiązaniu naszej teraźniejszości z przeszłością. Przekł. E. Paczkowska-Łagowska. W zb.: Estetyka w świecie. Wybór tekstów. Red. M. Gołaszewska. T. 3. Kraków 1991.
9. F. T. Marinetti, Les Mots en liberté futuristes. Edizioni Futuriste di „Poesia”. Milano 1919.
10. T. Miczka, Czas przyszły niedokonany. O włoskiej sztuce futurystycznej. Wyd. 2, uzup. Katowice 1994.
11. S. Morawski, Awangarda artystyczna (o dwu formacjach XX wieku). W: Na zakręcie: od sztuki do po-sztuki. Kraków 1985.
12. R. Nycz, O kolażu tekstowym. Zarys dziejów pojęcia. W: Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze. Warszawa 1993.
13. R. Nycz, Sylwy współczesne. Wyd. 2. Kraków 1996.
14. T. Peiper, Futuryzm. W: Pisma wybrane. Oprac. S. Jaworski. BN I 235. Wrocław 1979.
15. M. Porębski, Dzieje sztuki w zarysie. T. 3: Wiek XIX i XX. Warszawa 1988.
16. M. Porębski, Granica współczesności. 1909—1925. Wyd. 2, przejrz. i uzup. Warszawa 1989.
17. M. Porębski, Kubizm. Wprowadzenie do sztuki XX wieku. Wyd. 3 [właśc.: 4]. Warszawa 1986.
18. M. Porębski, Pożegnanie z krytyką. Kraków—Wrocław 1983.
19. H. Richter, Dadaizm. Sztuka i anty sztuka. Posł. W. Haftmann. Przeł. J. S. Buras. Warszawa 1986.
20. T. Różewicz, Poezja. T. 2. Kraków 1988.
21. T. Różewicz, Proza. T. 2. Kraków 1990.
22. T. Różewicz, W styczniu w kwietniowym Paryżu. „Trybuna Robotnicza” 1958, nr 20.
23. T. Różewicz, Zawsze fragment. Wrocław 1996.
24. K. Sauerland, Pojęcie nowoczesności w rozumieniu Teodora W. Adorna. „Miesięcznik Literacki” 1978, nr 4, s. 80-86.
25. Szczecin literacki. 1945—1985. Informator. Oprac. H. Niedbał. Szczecin 1986.
26. H. Tietze, Lebendige Kunstwissenschaft. Zur Krise der Kunst und der Kunstgeschichte. Wien 1925.
27. H. Vogler, Tadeusz Różewicz. Warszawa 1972.
28. K. Wyka, Różewicz parokrotnie. Oprac. M. Wyka. Warszawa 1977.

Issue:

1

Start page:

47

End page:

64

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)