Object structure

Title:

Przygodność wiersza i istotność poezji : o motywach goetheańskich w twórczości Różewicza

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 1 (1999)

Creator:

Ubertowska, Aleksandra

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1999

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Tadeusz Różewicz’s creativity ; Johann Wolfgang von Goethe’s creativity ; fatherhood ; divinity ; motif of madness ; modern man ; classical man

References:

1. Z. Bauman, Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna. Warszawa 1995. ; 2. E. Bieńkowska, W poszukiwaniu królestwa człowieka. Utopia sztuki od Kanta do Tomasza Manna. Warszawa 1981. ; 3. H. Bloom, A Map of Misreading. London—Oxford—New York 1975. ; 4. W. Bode, Goethes Sohn. Berlin 1918. ; 5. J. Chodera, S. Kubica, Podręczny słownik niemiecko-polski. Warszawa 1978. ; 6. J. Culler, Dekonstruktion. Derrida und die poststrukturalistische Literaturtheorie. Übersetz. M. Momberger. Hamburg 1988. ; 7. J. Derrida, Cogito i historia szaleństwa. Przekł. T. Komendant. „Literatura na Świecie” 1988, nr 6, s. 154-195. ; 8. M. Foucault, Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu. Przeł. H. Kęszycka. Wstęp M. Czerwiński. Warszawa 1987. ; 9. R. Friedenthal, Goethe. Jego życie i czasy. Przeł. M. Rotter. Warszawa 1969. ; 10. P. Härtling, Hölderlin. Przeł. S. Lisiecka. Warszawa 1992. ; 11. M. P. Markowski, Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura. Bydgoszcz 1997. ; 12. T. Namowicz, Wstęp w: J. W. Goethe, Wybór pism estetycznych. Wybrał, oprac. i wstęp T. Namowicz. Warszawa 1981, s. 5-51. ; 13. R. Nycz, Alternatywność: sprzeczne epifanie Różewicza. W: Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze. Warszawa 1995. ; 14. T. Różewicz, Biedny August von Goethe. W: Płaskorzeźba. Wrocław 1991. ; 15. T. Różewicz, Poezja. T. 2. Kraków 1988. ; 16. T. Różewicz, Proza. T. 2. Kraków 1990. ; 17. T. Różewicz, Wybór między wierszami i poezją. „Odra” 1995, nr 9, s. 57-59. ; 18. J. Starobinski, Radne i poetyka spojrzenia. Przeł. W. Karpiński. W zb.: Antologia współczesnej krytyki literackiej we Francji. Oprac. W. Karpiński. [przeł. S. Cichowicz et al.]. Warszawa 1974, s. 241-257. ; 19. J. Starobinski, 1789. Emblematy rozumu. Szkice. Przeł. M. Ochab. Warszawa 1997.

Issue:

1

Start page:

65

End page:

74

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: