Object structure

Title:

W centrum "Białego małżeństwa" Tadeusza Różewicza

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 1 (1999)

Creator:

Wiśniewska, Lidia

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1999

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Taduesz Różewicz’s White Marriage ; notion of image ; notion of hour ; fioctional universe of a drama ; name ; identity ; motif of a bird

References:

1. М. Вachtin, Twórczość Franciszka Rabelais'go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu. Przekł. A. i A. Goreniowie. Oprac., wstęp, komentarze i weryfikacja przekładu S. Вalbus. Kraków 1975. ; 2. F. Capra, Punkt zwrotny. Przeł. E. Wojdyłło. Przedm. A. Wyka. Warszawa 1987. ; 3. J. Derrida, Farmakon. Przeł. K. Matuszewski. W: Pismo filozofii. Wybór i przedm. B. Banasiak. Wyd. 2. Kraków 1993. ; 4. J. Derrida, Pozycje. Przeł. B. Banasiak. „Colloquia Communia” 1988, nr 1/3. ; 5. J. Derrida, Pozycje. Rozmowy z Henri Rousem, Julią Kristevą, Jean-Louis Houdebinem i Guy Scarpettą. Przeł. A. Dziadek. Bytom 1997. ; 6. J. Derrida, Struktura, znak i gra w dyskursie nauk humanistycznych. Przekł. W. Kalaga. W zb.: Współczesna teoria badań literackich za granicą: antologia. Oprac. H. Markiewicz. T. 4, cz. 2. Kraków 1996, s. 151-174. ; 7. H. Filipowicz, „Białe małżeństwo" i „Wierna rzeka. (Rekonesans feministyczny). „Teksty Drugie” 1995, z. 3/4, s. 248-256. ; 8. H. Filipowicz, A Laboratory of Impure Forms The Plays of Tadeusz Różewicz. New York 1991. ; 9. J. Illg , Klasyka czy pornografia: „Białe małżeństwo" w Pradze. W zb.: Przekład artystyczny. T. 4: Różewicz tłumaczony na języki obce. Red. P. Fast Katowice 1992, s. 70-76. ; 10. W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury. Warszawa 1985. ; 11. A. Libera, Wstęp w: S. Beckett, Dramaty. Wybór. Przeł. i oprac. A. Libera. Wrocław 1995, s. V-CXXIX. ; 12. Z. Majchrowski, „Białe małżeństwo" i Eros tragiczny. W zb.: Odmieńcy. Wybór, oprac. i red. M. Janion, Z. Majchrowski. Gdańsk 1982, s. 428-492. ; 13. Z. Majchrowski, Pułapka ciała. W: „Poezja jak otwarta rana". ( Czytając Różewicza). Warszawa 1993. ; 14. J. Paszek , Aluzja literacka w dramacie. („Białe małżeństwo" Różewicza). W: Sztuka aluzji literackiej. Żeromski—Berent—Joyce. Katowice 1984. ; 15. T. Różewicz, Białe małżeństwo. W: Teatr. T. 2. Kraków 1988. ; 16. T. Różewicz, Na temat i nie na temat. Z Tadeuszem Różewiczem z okazji premiery „Białego małżeństwa" w Sztokholmie rozmawia Józef Kelera. „Odra” 1976, nr 6, s. 65-69. ; 17. L. Wiśniewska, Świat, twórca, tekst. Z problematyki nowej powieści. Bydgoszcz 1993.

Issue:

1

Start page:

75

End page:

116

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: