Object structure

Title:

W centrum "Białego małżeństwa" Tadeusza Różewicza

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 1 (1999)

Creator:

Wiśniewska, Lidia

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1999

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Subject and Keywords:

Białe małżeństwo Tadeusza Różewicza ; pojęcie obrazu ; pojęcie godziny ; świat przedstawiony dramatu ; imię ; tożsamość ; motyw ptaka

References:

1. М. Вachtin, Twórczość Franciszka Rabelais'go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu. Przekł. A. i A. Goreniowie. Oprac., wstęp, komentarze i weryfikacja przekładu S. Вalbus. Kraków 1975.
2. F. Capra, Punkt zwrotny. Przeł. E. Wojdyłło. Przedm. A. Wyka. Warszawa 1987.
3. J. Derrida, Farmakon. Przeł. K. Matuszewski. W: Pismo filozofii. Wybór i przedm. B. Banasiak. Wyd. 2. Kraków 1993.
4. J. Derrida, Pozycje. Przeł. B. Banasiak. „Colloquia Communia” 1988, nr 1/3.
5. J. Derrida, Pozycje. Rozmowy z Henri Rousem, Julią Kristevą, Jean-Louis Houdebinem i Guy Scarpettą. Przeł. A. Dziadek. Bytom 1997.
6. J. Derrida, Struktura, znak i gra w dyskursie nauk humanistycznych. Przekł. W. Kalaga. W zb.: Współczesna teoria badań literackich za granicą: antologia. Oprac. H. Markiewicz. T. 4, cz. 2. Kraków 1996, s. 151-174.
7. H. Filipowicz, „Białe małżeństwo" i „Wierna rzeka. (Rekonesans feministyczny). „Teksty Drugie” 1995, z. 3/4, s. 248-256.
8. H. Filipowicz, A Laboratory of Impure Forms The Plays of Tadeusz Różewicz. New York 1991.
9. J. Illg , Klasyka czy pornografia: „Białe małżeństwo" w Pradze. W zb.: Przekład artystyczny. T. 4: Różewicz tłumaczony na języki obce. Red. P. Fast Katowice 1992, s. 70-76.
10. W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury. Warszawa 1985.
11. A. Libera, Wstęp w: S. Beckett, Dramaty. Wybór. Przeł. i oprac. A. Libera. Wrocław 1995, s. V-CXXIX.
12. Z. Majchrowski, „Białe małżeństwo" i Eros tragiczny. W zb.: Odmieńcy. Wybór, oprac. i red. M. Janion, Z. Majchrowski. Gdańsk 1982, s. 428-492.
13. Z. Majchrowski, Pułapka ciała. W: „Poezja jak otwarta rana". ( Czytając Różewicza). Warszawa 1993.
14. J. Paszek , Aluzja literacka w dramacie. („Białe małżeństwo" Różewicza). W: Sztuka aluzji literackiej. Żeromski—Berent—Joyce. Katowice 1984.
15. T. Różewicz, Białe małżeństwo. W: Teatr. T. 2. Kraków 1988.
16. T. Różewicz, Na temat i nie na temat. Z Tadeuszem Różewiczem z okazji premiery „Białego małżeństwa" w Sztokholmie rozmawia Józef Kelera. „Odra” 1976, nr 6, s. 65-69.
17. L. Wiśniewska, Świat, twórca, tekst. Z problematyki nowej powieści. Bydgoszcz 1993.

Issue:

1

Start page:

75

End page:

116

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)