Object structure

Title:

Poetyka komentarza w poezji Witolda Wirpszy

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 1 (1999)

Creator:

Grądziel, Joanna

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1999

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Witold Wirpsza’s poetry ; poetics ; commentary ; manifastations of reality ; intertextual game

References:

1. E. Balcerzan, Poezja „słowiarska”—poezja lingwistyczna. W: Poezja polska w latach 1939—1965. Cz. 2: Ideologie artystyczne. Warszawa 1988.
2. E. Balcerzan, Rzeczywistość zaatakowana. W: Oprócz głosu. Warszawa 1971.
3. S. Barańczak, Witold Wirpsza, albo Ironia. W: Nieufni i zadufani. Wrocław 1971.
4. B. Biernacka, „Hobbyzm". „Fakty i Myśli” 1968, nr 13.
5. J. Błoński, U poetów (II). „Życie Literackie” 1951, nr 20, s. 6.
6. W. Britaniszskij, W prostranstwach Witolda Wirpszy „Arion. Żurnał poezii” 1997, nr 3.
7. Z. Chojnowski, „Bawić się niedorzecznościami". O twórczości poetyckiej Witolda Wirpszy po roku 1968. „Odra” 1995, nr 11, s. 55-59.
8. M. Głowiński, O intertekstualności. W: Poetyka i okolice. Warszawa 1992.
9. J. Habela, Słowniczek muzyczny. Kraków 1980.
10. S. Jaworski, Awagarda. Warszawa 1992.
11. T. K[ostkiewiczowa], Komentarz. Hasło w: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Wrocław 1989, s. 251.
12. J. Kwiatkowski, Poezja infernalna. „Życie Literackie” 1963, nr 16, s. 9.
13. J. Kwiatkowski, W tej grze można wiele przegrać. „Życie Literackie” 1966, nr 33, s. 6.
14. S. Lichański, Nowe poezje. „Dziś i Jutro” 1953, nr 8, s. 4.
15. J. J. Lipski, Autotematyzm, ekspresja i koncept. „Twórczość” 1967, nr 12, s. 112-114.
16. A. Lisiecka, Wirpsza, czyli granice eksperymentu. „Życie Literackie” 1962, nr 36, s. 3; 8.
17. J. Marx, Hodowla człowieczeństwa przez masturbację hodowców. „Kultura” 1988, nr 17.
18. R. Nycz, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze. Warszawa 1995.
19. D. Pawelec, Równanie wizji. „Nowe Książki” 1996, nr 5, s. 10-11.
20. T. Peiper, Miasto, masa, maszyna. „Zwrotnica” 1922, nr 2.
21. A. Pogonowska, Wiersze... wiersze... „Nowe Książki” 1966, nr 1, s. 41-42.
22. L. Pszczołowska, Forma wierszowa a utwór liryczny. W zb.: Problemy teorii literatury. Seria 2. Prace z lat 1965-1974. Wybór, wstęp H. Markiewicz. Seria 2. Wyd. 2, poszerz. Wrocław 1987, s. 161-171.
23. J. Rogoziński, Komentarze do Wirpszy. „Współczesność” 1963, nr 22, s. 6.
24. J. Rogoziński, Słownik polskich pisarzy współczesnych. Witold Wirpsza. „Tygodnik Kulturalny” 1965, nr 11, s. 5.
25. D. Urbańska, Wiersz wolny. Warszawa 1995.
26. W. Wirpsza, Coda [wiersz]. "Odra" 1996, nr 2, s. 31.
27. W. Wirpsza, Don Juan. Warszawa 1960.
28. W. Wirpsza, Drugi opór. Warszawa 1965.
29. W. Wirpsza, Dzieje rymopisa czasu swego. „Kultura” (Paryż) 1981, nr 7/8, s. 162-173.
30. W. Wirpsza, Faeton. Warszawa 1988.
31. W. Wirpsza, Gra znaczeń. Szkice literackie. Warszawa 1965.
32. W. Wirpsza, Inskryptory. „Kultura” (Paryż) 1979, nr 10, s. 69-70.
33. W. Wirpsza, Interpretacja scholastyki. „Po prostu” 1957, nr 20.
34. W. Wirpsza, Komentarze do fotografii. Kraków 1962.
35. W. Wirpsza, Liturgia. Berlin Zachodni 1985.
36. W. Wirpsza, Łączniki. "Po prostu" 1990, nr 6, s. 9.
37. W. Wirpsza, Mały gatunek. Warszawa 1960.
38. W. Wirpsza, O skuteczności poetyckiej szumu informacyjnego. „Twórczość” 1966, nr 4, s. 101-107.
39. W. Wirpsza, Pole, Wer Bist du? Luzern-Frankfurt 1971.
40. W. Wirpsza, Przesądy. Warszawa 1966.
41. W. Wirpsza, Sonaty. Warszawa 1949.
42. W. Wirpsza, Wagary. Poznań 1970.
43. W. Wirpsza, Wiersze. „Odra” 1986, nr 1, s. 40-42.
44. W. Wirpsza, Zabijanie. „Odra” 1983, nr 3, s. 41-45.
45. J. Witan, Wśród poetów. „Nowe Książki” 1967, nr 8, s. 460-464.

Issue:

1

Start page:

133

End page:

151

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)