Object structure

Title:

Problemy monitorowego autorstwa Krasickiego : z warsztatu bibliografa "Monitora" (11)

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 1 (1999)

Creator:

Aleksandrowska, Elżbieta (1928–2018)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1999

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

“Monitor” ; Ignacy Krasicki’s opinion journalism ; question of authorship ; bibliography

References:

1. E. Aleksandrowska, Elizabeth Rowe : prekursorka europejskiego preromantyzmu na łamach monitorowych i jej tłumacz : z warszatu bibliografa "Monitora" (5). „Pamiętnik Literacki” 1972, z. 4, s. 3-44.
2. E. Aleksandrowska, Jeszcze „Wśród redaktorów i autorów »Monitora«". Glosa do publikacji T. Frączyka. Z warsztatu bibliografa „Monitora” (6). „Pamiętnik Literacki” 1980, z. 2, s. 189-217.
3. E. Aleksandrowska, Johan Turesson Oxenstierna w Polsce : z warsztatu bibliografa "Monitora" (1). „Pamiętnik Literacki” 1959, z. 3-4, s. 471-498.
4. E. Aleksandrowska, Monitorowe "autopowtórzenia" : z warsztatu bibliografa "Monitora" (3). „Pamiętnik Literacki” 1963, z. 4, s. 443-498.
5. E. Aleksandrowska, Montesquieu i d ’Alembert na łamach monitorowych. Z warsztatu bibliografa „Monitora" (7). „Pamiętnik Literacki” 1988, z. 3, s. 155-169.
6. E. Aleksandrowska, Na tropie autorstwa króla [Stanisława Augusta Poniatowskiego] w „Monitorze". Z warsztatu bibliografa "Monitora” (8). „Pamiętnik Literacki” 1991, z. 2, s. 184-196.
7. E. Aleksandrowska, Nieznany debiut pisarski księdza-jakobina Józefa Meiera : z warsztatu bibliografa "Monitora" (4). „Pamiętnik Literacki” 1972, z. 2, s. 161-190.
8. E. Aleksandrowska, O "Sławnym poecie" Melchiorze Starzeńskim i nieznanej jego twórczości. Z warsztatu bibliografa „Monitora"(10). (Pamięci Romana Sobola). „Pamiętnik Literacki” 1996, z. 4, s. 171-194.
9. E. Aleksandrowska, Wiersze siedemnastowieczne i saskie w "Monitorze" : z warsztatu bibliografa "Monitora" (2). „Pamiętnik Literacki” 1960. z. 4, s. 435-462.
10. S. Bednarski, Upadek i odrodzenie szkół jezuickich w Polsce. Kraków 1933.
11. L. Bernacki, Materiały do życiorysu i twórczości Ignacego Krasickiego. Cz. 2. c. d. „Pamiętnik Literacki” 1930, s. 500-533.
12. L. Bernacki, Materiały do życiorysu i twórczości Ignacego Krasickiego. Cz. 2. „Pamiętnik Literacki” 1933, z. 1, s. 100-140.
13. L. Bernacki, Materiały do życiorysu i twórczości Ignacego Krasickiego. Cz. 2. c. d. „Pamiętnik Literacki” 1933, z. 3-4, s. 398-509.
14. I. Chrzanowski, Przyczynek do genezy „Pijaństwa" i „Żony modnej” Krasickiego. „Pamiętnik Literacki” 1902, z. 3, s. 440-442.
15. T. Frączyk, Wśród redaktorów i autorów „Monitora” (1764—1778). „Archiwum Literackie” 1978, t. 22, s. 5-18.
16. Z. Goliński, Ignacy Krasicki. Warszawa 1979.
17. J. W. Gomulicki, Oświecenie. (Do r. 1815). „Rocznik Literacki” 1957, s. 175-201.
18. J. Jackl, Rec.: S. Ozimek, Udział „Monitora” w kształtowaniu teatru narodowego (1765–1785). Wrocław 1957. „Pamiętnik Teatralny” 1960, z. 1, s. 202-206.
19. S. Johnson, Preface to Shakespeare. W: Miscellaneous and Fugative Pieces. T. 1. London 1765.
20. L. Kisiel, „Pan Podstoli" wobec „Monitora". Kowel 1927.
21. M. Klimowicz, Początki teatru stanisławowskiego 1765—1773. Warszawa 1965.
22. T. Kostkiewiczowa, Studia o Krasickim. Warszawa 1997.
23. B. Kryda, Szkolna i literacka działalność Franciszka Bohomolca. U źródeł polskiego klasycyzmu XVIII w. Wrocław 1979.
24. T. Mikulski, Oświecenie. Przegląd publikacji z r. 1955. W: W kręgu oświeconych. Warszawa 1960.
25. T. Mikulski, Stan i potrzeby badań nauki o literaturze wieku oświecenia. „Pamiętnik Literacki” 1950, z. 3/4, s. 841-860.
26. T. Mikulski, Stan i potrzeby badań nauki o literaturze wieku oświecenia. W: Ze studiów nad oświeceniem. Warszawa 1956.
27. „Monitor" 1765—1785. Rekonesans dziejów redakcji i ideologii. Wstęp w: „Monitor” 1765—1785. Wybór. Oprac. E. Aleksandrowska. BN I 226. Wrocław 1976.
28. S. Ozimek, Udział „Monitora” w kształtowaniu teatru narodowego. Wrocław 1957.
29. J. Pawłowiczowa, Jeszcze o Teatralskim. „Pamiętnik Teatralny” 1966, z. 1/4, s. 167-180.
30. Relacje Jana Heynego, agenta księcia Ksawerego saskiego o "Monitorze" (1765—1770). Oprac. E. Aleksandrowska. „Pamiętnik Literacki” 1976, z. 3, s. 173-187.
31. J. Rudnicka, Ignacy Krasicki o języku ojczystym, teatrze i edukacji. Wybór z „Monitora" (1765—1772). Olsztyn 1995.
32. J. Rudnicka, Zapiski Krasickiego na egzemplarzu „Monitora” z 1766 roku. „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 4, s. 165-172.
33. S. Sinko, „Monitor" wobec angielskiego „Spectatora". Wrocław 1956.
34. W. Smoleński, Towarzystwa naukowe i literackie w Polsce wieku XVIII. Warszawa 1887.
35. Teatr Narodowy 1765—1766. Raporty szpiega. Przeł. i oprac. M. Klimowicz. Warszawa 1962.
36. Wiersze Józefa Koblańskiego i Stanisława Szczęsnego Potockiego — zapomnianych poetów oświecenia. Zebrała i oprac. E. Aleksandrowska. Wrocław 1980.

Issue:

1

Start page:

153

End page:

166

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: