Object structure

Title:

Józefa Bielawskiego "Arcygrzeczne przestrogi dla redaktorów "Journal de Paris"

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 1 (1999)

Creator:

Zachmacz, Zdzisław Maciej

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1999

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Józef Bielawski’s Arcygrzeczne przestrogi dla redaktorów „Journal de Paris” (Extremely Polite Warnings for the Editors of “Journal de Paris”) ; Bielawski’s biography and creativity ; Bielawski’s polemics with Zalking Hurwicz ; Polish knowledge of Latin

References:

1. E. Aleksandrowska, W kręgu poezji zabawowej Pałacu Błękitnego. Nieznane wiersze A. K. Czartoryskiego, K. Rogalińskiego i J. Bielawskiego. „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 1, s. 215-226. ; 2. L. Bernacki, Teatr, dramat i muzyka za Stanisława Augusta. T. 2. Lwów 1925. ; 3. A. J. Czartoryski, Żywot J. U. Niemcewicza. Paryż 1860. ; 4. F. K. Dmochowski, Urywek z bicza kręconego w Krakowie z okazji "Zakusu nad zaciekami Wszechnicy Krakowskiej”. Warszawa 1789. ; 5. A. Eisenbach, Emancypacja Żydów na ziemiach polskich 1785—1870 na tle europejskim. Warszawa 1988. ; 6. A. Eisenbach, Sejm Czteroletni a Żydzi. W zb.: Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej. Materiały z konferencji „Autonomia Żydów w Rzeczypospolitej szlacheckiej”. Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce, Uniwersytet Jagielloński, 22—26 IX 1986. Red.nauk. A. Link-Lenczowski, T. Polański. [wstęp A. Link-Lenczowski]. Wrocław 1991, s. 180-191. ; 7. A. Eisenbach, Z dziejów ludności żydowskiej w Polsce w XVIII i XIX wieku. Studia i szkice. Warszawa 1983. ; 8. M. Fuks, Z. Hoffman, M. Horn, J. Tomaszewski, Żydzi polscy. Dzieje i kultura. Warszawa 1982. ; 9. S. Grzeszczuk, D. Hombek, Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku. Źródła. T. 2. Kraków 1995. ; 10. E. Hatin, Bibliographie historique et critique de la presse périodique française. Paris 1866. ; 11. R. Kaleta, W kręgu A. K. Czartoryskiego. „Pamiętnik Teatralny” 1966, z. 1/4, s. 181-188. ; 12. T. Kantelecka, T. Kostkiewiczowa, Józef Bielawski. (1739—1808). W zb.: Pisarze polskiego oświecenia. Red. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński. T. 1. Warszawa 1992, s. 512-536. ; 13. M. Klimowicz, Początki teatru stanisławowskiego (1765—1773). Warszawa 1965. ; 14. Korespondencja literacka Kajetana Kożmiana z Franciszkiem Wężykiem. (1845—1856). Zebrał, objaśnił i wstęp S. Tomkowicz. Kraków 1914. ; 15. F. K. Kurowski, Pamiątki miasta Warszawy. Z rękopisu wydał E. Szwankowski. T. 1. Warszawa 1949. ; 16. B. Le Bovier de Fontenelle, Entretiens sur la pluralité des mondes. Paris 1686. ; 17. B. Le Bovier de Fontenelle, Rozmowa filozofa z damą o wielości światów. [...]. Warszawa 1769. ; 18. B. Le Bovier de Fontenelle, Rozmowy o wielości światów. [...]. Warszawa 1765. ; 19. Z. Libera, Berek Joselewicz w legendzie literackiej. „Wiek Oświecenia” 1995, t. 11, s. 169-189. ; 20. F. Malino, Zalkind Hourwitz — juif polonais. „Dix-huitième Siècle” nr 13: Juifs et Judaïsme. Paris 1981. ; 21. Materiały do dziejów Sejmu Czteroletniego. T. 6. Oprac. i przygotowali do druku A. Eisenbach, J. Michalski, E. Rostworowski, J. Woliński. Wrocław 1969. ; 22. J. U. Niemcewicz, Pamiętniki 1804 — 1807. Dziennik drugiej podróży do Ameryki. Wydał W. Wisłocki. Lwów 1873. ; 23. J. U. Niemcewicz, Podróże po Ameryce 1797—1807. Z rękopisu wydała, wstęp i objaśnienia A. Wellman-Zalewska. Red. E. Kipa. Wrocław 1959. ; 24. Pisma rozmaite współczesnych, wierszem i prozą. T. 1. T. Ed. Mostowski. Warszawa 1803. ; 25. J. Reychman, Hurwicz (Hurwic, Hourvitz) Zalkind Salomon (ok. 1749—1812). Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 10. Wrocław-warszawa-Kraków 1962—1964, s. 115-116. ; 26. J. Reychman, Znajomość i nauczanie języków orientalnych w Polsce XVIII w. Wrocław 1950. ; 27. TRÈS-BÉNIGNES || REMONTRANCES || AUX AUTEURS DU JOURNAL || DE PARIS, || PAR M. DE BIELAWSKI, Gentilhomme || Polonois. || A PARIS. || 1787. [В. druk.; po 10 III, przed 3 VI 1787], 8°, ss. 8. ; 28. Usprawiedliwienie, czyli Apologia Żydów, pismo, które nadgrodę otrzymało od Towarzystwa Królewskiego Sztuk i Umiejętności w Metz, napisane przez Zalkind Hurwicz, Żyda polskiego. Z francuskiego przetłumaczone. Tym zaś pismem odpowiada się na zapytanie: Czyli jest sposób potrafienia w to, żeby Żydzi byli szczęśliwymi i pożyteczniejszymi Francji? Warszawa, Druk. M. Grölla, b.r. [listopad 1789]. ; 29. [Voltaire], Histoire de Charles XII, roi de Suède. Par M. de V ***. Bâle [właśc.: Rouen] 1731. ; 30. K. Wierzbicka, Źródła do historii teatru warszawskiego od roku 1762 do roku 1833. Cz. 1. Wrocław 1951. ; 31. [Wolter], Dzieje Karola XII, króla szwedzkiego, przez Woltera. Po polsku wydane przez A. Kadyi. Kraków 1800. ; 32. W. Woźnowski, Z pogranicza satyry i krytyki literackiej. (Poeci stanisławowscy w świetle pamfletu i paszkwilu). „Rocznik Komisji Historycznoliterackiej” 1971, t. 9, s. 5-44. ; 33. Z. Zahrajówna, Wstęp w: A. K. Czartoryski, Komedie. Warszawa 1955, s. 7-63. ; 34. Żydzi w Polsce Odrodzonej. Działalność społeczna, gospodarcza, oświatowa i kulturalna. Red. I. Schiper, A. Tartakower, A. Hafftka. T. 1. Warszawa 1933.

Issue:

1

Start page:

167

End page:

185

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: