Object structure

Title:

Listy Romana Ingardena do Ostapa Ortwina (Oskara Katzenellenbogena)

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 1 (1999)

Creator:

Ukrainiec, Swietłana. Oprac.

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1999

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Roman Ingarden’s and Ostap Ortwin’s correspondence ; Ingarden’ biography ; Ingarden’s role in Ortwin’s life ; Ortwin’s influence on Ingarden’s worldview ; Christianity ; Judaism

References:

1. J. Czachowska, Ostap Ortwin. ( Szkic biograficzny). W: O. Ortwin, O Wyspiańskim i dramacie. Oprac. i szkicem biograficznym poprzedziła J. Czachowska. Pisma krytyczne Ostapa Ortwina. Т. 1. Warszawa 1969. ; 2. M. Głowiński, Krytyka literacka Ostapa Ortwina. Wstęp w: O. Ortwin, Żywe fikcje. Studia o prozie, poezji i krytyce. Oprac. J. Czachowska. Wstęp M. Głowiński. Pisma krytyczne Ostapa Ortwina. T. 2. Warszawa 1970. ; 3. Ingarden Roman Witold. Hasło w: Słownik współczesnych pisarzy polskich, T. 1. Warszawa 1963, s. 701-704. ; 4. R. Ingarden, Das literarische Kunstwerk. Eine Untersuchung aus dem Grenzgebiet der Ontologie, Logik und Literaturwissenschaft. Halle an der Saale 1931. ; 5. R. Ingarden, Jest coś w tym życiu. „Słowo Polskie” 1913, nr 530. ; 6. R. Ingarden, Ludziom... „Słowo Polskie” 1914, nr 327. ; 7. R. Ingarden, Miłość. „Słowo Polskie” 1914, nr 141. ; 8. R. Ingarden, Na wiosnę. „Słowo Polskie” 1914, nr 250. ; 9. R. Ingarden, Niechaj nam nigdy. „Słowo Polskie” 1913, nr 481. ; 10. R. Ingarden, Ostap Ortwin. „Przegląd Filozoficzny” 1946, z. 3/4. ; 11. R. Ingarden, Teatr toruński. „Przegląd Warszawski” 1924, nr 39. ; 12. R. Ingarden, Teatr toruński. „Przegląd Warszawski” 1925, nr 47. ; 13. R. Ingarden, Tobie... „Słowo Polskie” 1914, nr 291. ; 14. R. Ingarden, W mroku. „Słowo Polskie” 1914, nry 213, 231. ; 15. R. Ingarden, Wiedza. „Słowo Polskie” 1914, nr 80. ; 16. R. Ingarden, Wiem, iż nie łączy. „Słowo Polskie” 1914, nr 58. ; 17. K. Irzykowski, Kronika. Wieczory dyskusyjne w PAL. „Pion” 1936, nr 46. ; 18. K. Irzykowski, Śnieg, literatura, teatr. „Pion” 1935, nr 9. ; 19. Z. Majewska, Książeczka o Ingardenie. Szkic biograficzny. Lublin 1995. ; 20. O. Ortwin, Z mojego warsztatu. „Lwów Literacki” 1937, nr 7. ; 21. O. Ortwin, Żywe fikcje. Studia o prozie, poezji i krytyce. Oprac. J. Czachowska. Wstęp M. Głowiński. Pisma krytyczne Ostapa Ortwina. T. 2. Warszawa 1970. ; 22. W. Pietrzak, Nieznane listy Włodzimierza Pietrzaka. (do Jerzego Stempowskiego 4 z l. 1936-1937). Do druku podała i wstęp M. Prosnak-Tyszkowa. „Przegląd Humanistyczny” 1995, nr 1, s. 147-155. ; 23. Romana Ingardena spojrzenie na Toruń (z listów do K. Twardowskiego). Do druku przygotował i komentarzem opatrzył R. Jadczak. „Przegląd Artystyczno-Literacki” 1995, nr 6, s. 23-25.

Issue:

1

Start page:

187

End page:

195

Resource Type:

Source

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: