Object structure

Title:

Signifiance : wstęp do pism Rolanda Barthes'a o muzyce

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (1999)

Creator:

Kłosiński, Krzysztof

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1999

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Subject and Keywords:

signifiance ; koncepcje Rolanda Barthes’a ; muzyka ; koncepcje Julii Kristevy ; tekst ; pisanie

References:

1. R. Barthes, Le Bruissement de la langue. Essais critiques IV. Paris 1984.
2. R. Barthes, Le Grain de la voix. Entretiens 1962—1980. Paris 1982.
3. R. Barthes, Le Plaisir du texte. Paris 1973.
4. R. Barthes, L ’Obvie et l’obtus. Essais critiques III. Paris 1982.
5. R. Barthes, Przyjemność tekstu. Przeł. A. Lewańska. Warszawa 1997.
6. R. Barthes, Teoria tekstu. Przeł. A. Milecki. W zb.: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Oprac. H. Markiewicz. T. 4, cz. 2. Kraków 1992, s. 189-208.
7. R. Barthes, Wypowiedź w dyskusji. W: Prétexte: Roland Barthes. Dir. A. Compagnon. Paris 1978.
8. A. Dauzat, J. Dubois, H. Mitterand, Dictionnaire étymologique et historique du français. Paris 1993.
9. S. Gniadek, Grammaire contrastive franco-polonaise. Warszawa 1979.
10. M. Grisel, L ’Écriture de l’imaginaire. Note sur la musique selon Roland Barthes. W: Barthes après Barthes. Une actualité en question. Red. C. Coquio et R. Salado. Pau 1993.
11. J. Kristeva, Comment parler à la littérature. W: Polylogue. Paris 1977.
12. J. Kristeva, La Révolution du langage poétique. L ’avant-garde à la fin du XIX e siècle: Lautréamont et Mallarmé. Paris 1974.
13. J. Kristeva, Séméiotikè. Recherches pour une sémanalyse. Paris 1969.
14. J. Lacan, L ’Insistance de la lettre dans l’inconscient ou la raison depuis Freud. W: Écrits 1. Paris 1970.
15. Platon, Timajos. Kritias albo Atlantyk. Przeł., wstęp, komentarz i skorowidz P. Siwek. Warszawa 1986.
16. Roland Barthes par Roland Barthes. Paris 1975.

Issue:

2

Start page:

11

End page:

26

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)