Object structure

Title:

O "Eklezjastesie" Stanisława Herakliusza Lubomirskiego - słowo i słowo

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (1999)

Creator:

Lasocińska, Estera

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1999

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Stanisław Herakliusz Lubomirski’s Eklezjastes (Ecclesiastes) ; Vulgate ; Polish translations of The Bible ; Kohelet’s theology ; circular concept of time ; faith in the immortality of a soul ; visions of the beyond

References:

1. M. Adamczyk, Stanisława Herakliusza Lubomirskiego poetycka parafraza księgi „Ecclesiastes". „Pamiętnik Literacki” 1980, z. 1, s. 29-47. ; 2. Czas w kulturze. Wybrał i oprac. A. Zajączkowski. Warszawa 1988. ; 3. Ecclesiastes. W: Biblia Sacra Vulgatae. Editionis Sixti V pot. max. iussu recognita et Clementis VIII auctoritate édita. Ratisbonae 1922. ; 4. Ecclesiastes. W: Biblia Święta, to jest Księgi Starego i Nowego Przymierza. Gdańsk 1632. ; 5. Ecclesiastes. W: Biblia Święta, to jest Księgi Starego i Nowego Zakonu. Brześć Litewski 1563. ; 6. Ecclesiastes. W: Biblia, to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu. Przeł. J. Wujek. Kraków 1599. ; 7. Ecclesiastes. W: Biblia, to jest Księgi Starego i Nowego Zakonu. Przeł. J. Leopolita. Kraków 1561. ; 8. Ecclesiastes. W: Biblia Tysiąclecia. Pismo święte Starego i Nowego Testamentu. W przekładzie z języków oryginalnych. Opracował Zespół Biblistów Polskich [...]. Wyd. 4, popr. Poznań—Warszawa 1996. ; 9. Ecclesiastes, po hebrajsku nazywany Cohelet z Pisma Świętego na wiersz polski przetłumaczony przez S. L. Warszawa 1706. ; 10. Encyklopedia katolicka. Red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski. T. 2. Lublin 1976. ; 11. M. Filipiak, Natura refleksji sapiencjalnej Koheleta w świetle historii mądrości starotestamentalnej. „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 1974, t. 7. ; 12. M. Filipiak, Struktura i doktryna „Księgi Koheleta". Lublin 1975. ; 13. M. Filipiak, Z badań nad językiem i kompozycją „Księgi Koheleta". „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1970, t. 7. ; 14. A. J. Guriewicz, Kategorie kultury średniowiecznej. Przeł. J. Dancygier. Warszawa 1987. ; 15. W. J. Harrington, Klucz do „Biblii”. Przedm. R. de Vox. Przeł. J. Marzęcki. Warszawa 1984. ; 16. Cz. Hernas, Barok. Wyd. 3. Warszawa 1978. ; 17. A. Jugan, Słownik kościelny łacińsko-polski. Warszawa 1992. ; 18. A. Karpiński, O autorze. W poszukiwaniu wizerunku „Salomona polskiego". W: S. H. Lubomirski, Poezje zebrane. Wydał A. Karpiński. T. 2: Komentarze. Warszawa 1996, s. 5-61. ; 19. A. Karpiński, Problem edycji dzieł poetyckich Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. (Wybrane zagadnienia krytyki tekstu). W zb.: Problemy edytorskie literatur słowiańskich. Red. J. Pelc, P. Pelcowa. T. 2. Wrocław 1991. ; 20. S. H. Lubomirski, Poezje zebrane. Wydał A. Karpiński. T. 1: Teksty. Warszawa 1995. ; 21. J. Magiera, Muza i polityka Salomona polskiego. Odbitka ze sprawozdania C. K. Gimnazjum w Nowym Sączu za rok 1904/05. ; 22. T. Michałowska, Poetyka i poezja. Warszawa 1992. ; 23. Cz. Miłosz, Księga pięciu megilot. Lublin 1984. ; 24. Pismo święte Starego i Nowego Testamentu. Przekł. polski J. Wujka. Tekst poprawił, wstęp i komentarze S. Styś. Kraków 1956. ; 25. Podręczna encyklopedia biblijna. Red. E. Dąbrowski. T. 2. Poznań 1953. ; 26. R. Pollak, Wstęp w: S. H. Lubomirski, Wybór pism. BN I 145. Wrocław 1953. ; 27. S. Potocki, Rady mądrości. Lublin 1993. ; 28. G. Poulet, Metamorfozy czasu. Szkice krytyczne. Wybór J. Błoński, M. Głowiński. Przedm. J. Błoński. Przeł. W. Błońska [i inni]. Warszawa 1977. ; 29. Przewodnik po „Biblii". Przekł. i red. T. Mieszkowski. Warszawa 1996. ; 30. Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 8. Wrocław 1974. ; 31. Słownik staropolski. T. 5. Warszawa 1956. ; 32. Słownik staropolski. T. 6. Warszawa 1970—1973. ; 33. Słownik teologii biblijnej. Red. X. Leon-Dufour. Tł. i oprac. polskie K. Romaniuk. Poznań 1990. ; 34. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii. T. 1. Warszawa 1958. ; 35. Z. Ziółkowski, Najtrudniejsze stronice „Biblii". Warszawa 1994. ; 36. T. Żychiewicz, Kohelet. Hiob. Syracydes. Kraków 1979. ; 37. T. Żychiewicz, Stare Przymierze. Kraków 1986.

Issue:

2

Start page:

133

End page:

152

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: