Object

Title: Polskie przekłady "Fausta" Johanna Wolfganga Goethego : studium porównawcze

Creator:

Ćwiklak, Kornelia

Date issued/created:

1999

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (1999)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. E. Balcerzan, Kręgi wtajemniczenia. Kraków 1982. ; 2. E. Balcerzan, Oprócz głosu. Warszawa 1971. ; 3. E. Balcerzan, Przekład jako cytat. W zb.: Miejsca wspólne. Szkice o komunikacji literackiej i artystycznej. Red. E. Balcerzan, S. Wysłouch. Warszawa 1985, s. 136-159. ; 4. Z. Bieńkowski, Brak koncepcji, niestety. „Twórczość” 1963, nr 4, s. 107-109. ; 5. J. S. Buras, Bibliographie deutscher Literatur in polnischer Übersetzung. Wiesbaden 1996. ; 6. G. Fołtyn, Polnische Goethe-Bibliographie (1945—1976). „Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia” 1978, nr 34(431), s. 261-312. ; 7. J. W. Goethe, Faust. Przeł. F. Konpka. Warszawa 1977. ; 8. N. Honsza, Nowe tłumaczenie Fausta. „Odra” 1979, nr 2, s. 100-101. ; 9. J. Iwaszkiewicz, „Faust". „Życie Warszawy” 1963, nr 23. ; 10. F. Konopka, Uwagi tłumacza o pracy nad przekładem "Faustem” Goethego. W zb.: Pisarze polscy o sztuce przekładu: 1440—1974: antologia. Oprac. E. Balcerzan. Poznań 1977, s. 347-352. ; 11. J. Koprowski, Faust po polsku. „Kultura” 1988, nr 4, s. 11. ; 12. J. Koprowski, Nowy przekład Fausta. „Nowe Książki” 1979, nr 8, s. 20-21. ; 13. A. Legeżyńska, Tłumacz, czyli „drugi autor". W zb.: Miejsca wspólne. Szkice o komunikacji literackiej i artystycznej. Red. E. Balcerzan, S. Wysłouch. Warszawa 1985, s. 160-181. ; 14. K. Lipiński, Diabelska sprawa (O najnowszym przekładzie "Fausta" Goethego). „Pismo Literacko-Artystyczne” 1988, nr 6 s. 103-113. ; 15. K. Lipiński, Goethes „Faust" als Übersetzungsvorlage. Kraków 1990. ; 16. K. Lipiński, Goethes „Faust" als Übersetzungsvorlage; Bóg, Szatan, Człowiek. Rzeszów 1993. ; 17. Z. Najder, Conrad w przekładach Anieli Zagórskiej. W zb.: Przekład artystyczny: o sztuce tłumaczenia księga druga: praca zbiorowa. Red. S. Pollak. Wrocław 1975, s. 197-210. ; 18. S. Pollak, Granica swobód. W zb.: Przekład artystyczny: o sztuce tłumaczenia księga druga: praca zbiorowa. Red. S. Pollak. Wrocław 1975, s. 271-284. ; 19. A. Popovic, Rola odbiorcy w procesie przekładu literackiego. Przekł. J. Sławiński. W zb.: Problemy socjologii literatury. Red. J. Sławiński. Wrocław 1971, s. 205-219. ; 20. A. Popovic, Teoria przekładu w systemie nauki o literaturze. Przekł. M. Papierz. W zb.: Konteksty nauki o literaturze. Red. M. Czermińska. Wrocław 1973, s. 107-126. ; 21. K. Reiss, Möglichkeiten und Grenzen der Übersetzungskritik. München 1971. ; 22. E. Szary-Matywiecka, O czytaniu i przekładzie. W zb.: Wielojęzyczność literatury i problemy przekładu artystycznego. Red., wstęp E. Balcerzan. Wrocław 1984, s. 9-28. ; 23. Z. Wawrzyniak, Faust Artura Sandauera. „Polityka” 1988, nr 38, s. 4. ; 24. J. Ziomek, Przekład—rozumienie—interpretacja. W: Powinowactwa literatury. Studia i szkice. Warszawa 1980.

Issue:

2

Start page:

153

End page:

176

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68409 ; oai:rcin.org.pl:68409 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Oct 4, 2019

In our library since:

Feb 12, 2019

Number of object content hits:

58

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/85601

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information