Object structure

Title:

Anna Kubale, Dramat bólu istnienia w listach Zygmunta Krasińskiego. Gdańsk 1997

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (1999)

Creator:

Szczeglacka, Ewa

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1999

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Zygmunt Krasiński’s correspondence ; existential problems ; pessimism ; philosophy of suffering ; thanatological imagination

References:

1. E. Bieńkowska, Rzym 1848. „Znak” 1974, nr 10 (244), s. 1257-1262.
2. M. Bieńczyk, Czarny człowiek. Krasiński wobec śmierci. Warszawa 1990.
3. M. Bieńczyk, Melancholia. O tych, co nigdy nie odnajdą straty. Warszawa 1998.
4. W. Hahn, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński i Cyprian Norwid w r. 1848. Materiały bibliograficzne 1848. Lublin 1948.
5. M. Janion, Zygmunt Krasiński—debiut i dojrzałość. Warszawa 1962.
6. M. Janion, M. Żmigrodzka, Romantyzm i historia. Warszawa 1978.
7. W. Karpiński, Dalekie i bliskie. „Twórczość” 1976, nr 5, s. 135-139.
8. J. Kleiner, Wielcy romantycy polscy wobec roku 1848. W zb.: 1848. W stulecie „Wiosny Ludów”. Red. J. Kleiner [i in.]. Lublin 1948, s. 126-129.
9. J. Kleiner, Zygmunt Krasiński. Dzieje myśli. T. 1. Lwów 1912.
10. Z. Krasiński, Listy do Delfiny Potockiej. Oprac., wstęp Z. Sudolski. T. 1. Warszawa 1975.
11. Z. Krasiński, Listy do Henryka Reeve’a. Tł. A. Olędzka-Frybesowa. Oprac., wstęp, kronika i noty P. Hertz. Warszawa 1980.
12. Z. Krasiński, Listy do Konstantego Gaszyńskiego. Oprac., wstęp Z. Sudolski. Warszawa 1971.
13. Z. Krasiński, W Wenecji. W: Pisma. Wyd. Jubileuszowe. Oprac. J. Czubek . T. 8, cz. 2. Kraków 1912.
14. Z. Krasiński, Wspomnienia o Krzysztofie Szczycie. W: Listy do Adama Sołtana. Oprac., wstęp Z. Sudolski. Warszawa 1970.
15. Z. Libera, Mickiewicz—Słowacki—Krasiński—Norwid w roku 1848. „Polonistyka” 1948, nr 3, s. 13-20.
16. J. Ruszkowski, Wenecka "Apokalipsa". O „Niedokończonym poemacie" Zygmunta Krasińskiego. „Pamiętnik Literacki” 1990, z. 3, s. 51-89.
17. Z. Sudolski, Krasiński wobec roku 1848. W zb.: Romantycy i rewolucja. Red. A. Kowalczykowa. Wrocław 1980, s. 163-179.
18. J. Ujejski, Wielcy poeci 1848 roku (Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Norwid). Warszawa 1926.
19. W. Weintraub, Mickiewicz—Bakunin. „Kultura” (Paryż) 1949, nr 8, s. 35-58.
20. A. Witkowska, Mickiewicz. Słowo i czyn. Warszawa 1975.

Issue:

2

Start page:

190

End page:

198

Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)