Object structure

Title:

Anna Kubale, Dramat bólu istnienia w listach Zygmunta Krasińskiego. Gdańsk 1997

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (1999)

Creator:

Szczeglacka, Ewa

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1999

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Zygmunt Krasiński’s correspondence ; existential problems ; pessimism ; philosophy of suffering ; thanatological imagination

References:

1. E. Bieńkowska, Rzym 1848. „Znak” 1974, nr 10 (244), s. 1257-1262. ; 2. M. Bieńczyk, Czarny człowiek. Krasiński wobec śmierci. Warszawa 1990. ; 3. M. Bieńczyk, Melancholia. O tych, co nigdy nie odnajdą straty. Warszawa 1998. ; 4. W. Hahn, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński i Cyprian Norwid w r. 1848. Materiały bibliograficzne 1848. Lublin 1948. ; 5. M. Janion, Zygmunt Krasiński—debiut i dojrzałość. Warszawa 1962. ; 6. M. Janion, M. Żmigrodzka, Romantyzm i historia. Warszawa 1978. ; 7. W. Karpiński, Dalekie i bliskie. „Twórczość” 1976, nr 5, s. 135-139. ; 8. J. Kleiner, Wielcy romantycy polscy wobec roku 1848. W zb.: 1848. W stulecie „Wiosny Ludów”. Red. J. Kleiner [i in.]. Lublin 1948, s. 126-129. ; 9. J. Kleiner, Zygmunt Krasiński. Dzieje myśli. T. 1. Lwów 1912. ; 10. Z. Krasiński, Listy do Delfiny Potockiej. Oprac., wstęp Z. Sudolski. T. 1. Warszawa 1975. ; 11. Z. Krasiński, Listy do Henryka Reeve’a. Tł. A. Olędzka-Frybesowa. Oprac., wstęp, kronika i noty P. Hertz. Warszawa 1980. ; 12. Z. Krasiński, Listy do Konstantego Gaszyńskiego. Oprac., wstęp Z. Sudolski. Warszawa 1971. ; 13. Z. Krasiński, W Wenecji. W: Pisma. Wyd. Jubileuszowe. Oprac. J. Czubek . T. 8, cz. 2. Kraków 1912. ; 14. Z. Krasiński, Wspomnienia o Krzysztofie Szczycie. W: Listy do Adama Sołtana. Oprac., wstęp Z. Sudolski. Warszawa 1970. ; 15. Z. Libera, Mickiewicz—Słowacki—Krasiński—Norwid w roku 1848. „Polonistyka” 1948, nr 3, s. 13-20. ; 16. J. Ruszkowski, Wenecka "Apokalipsa". O „Niedokończonym poemacie" Zygmunta Krasińskiego. „Pamiętnik Literacki” 1990, z. 3, s. 51-89. ; 17. Z. Sudolski, Krasiński wobec roku 1848. W zb.: Romantycy i rewolucja. Red. A. Kowalczykowa. Wrocław 1980, s. 163-179. ; 18. J. Ujejski, Wielcy poeci 1848 roku (Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Norwid). Warszawa 1926. ; 19. W. Weintraub, Mickiewicz—Bakunin. „Kultura” (Paryż) 1949, nr 8, s. 35-58. ; 20. A. Witkowska, Mickiewicz. Słowo i czyn. Warszawa 1975.

Issue:

2

Start page:

190

End page:

198

Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)