Object

Title: Ryszard Nycz, Język modernizmu : prolegomena historycznoliterackie. Wrocław 1997

Creator:

Lewandowski, Tomasz

Date issued/created:

1999

Resource Type:

Review

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (1999)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. W. Bolecki, Od potworów do znaków pustych. Z dziejów groteski: Młoda Polska i dwudziestolecie międzywojenne. „Pamiętnik Literacki” 1989, z. 1, s. 73-121. ; 2. S. Brzozowski, Głosy wśród nocy. Studia nad przesileniem romantycznym kultury europejskiej Z teki pośmiertnej wydał i przedm. O. Ortwin . Lwów 1912. ; 3. S. Brzozowski, Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej. Wstęp A. Walicki. Kraków 1990. ; 4. T. Burek, 1905, nie 1918. W zb.: Problemy literatury polskiej 1890—1939. Red. H. Kirchner i Z. Żabicki. Seria 1. Wrocław 1972, s. 77-105. ; 5. A. Chmielecki, Teoria wiedzy Stanisława Brzozowskiego. Warszawa 1984. ; 6. M. Głowiński, Ekspresja i empatia. Studia o młodopolskiej krytyce literackiej. Kraków 1997. ; 7. M. Głowiński, Sztuczne awantury. Wstęp w: R. Jaworski, Historie maniaków. Kraków 1978, s. 7-23. ; 8. W. Gutowski, Nagie dusze i maski. Kraków 1992. ; 9. A. Hutnikiewicz, Młoda Polska. Warszawa 1994. ; 10. K. Irzykowski, Futurystyczny tapir. „Ponowa” 1922, nr 5. ; 11. K. Irzykowski, Pisma teatralne. Teksty zebrała i oprac. J. Bahr. T. 1—4. Kraków 1995-1997. ; 12. F. Jameson, Postmodernizm i społeczeństwo konsumpcyjne. Tłum. P. Czapliński. W zb.: Postmodernizm. Antologia przekładów. Wybrał, oprac., przedm. R. Nycz. Kraków 1997, s. 190-213. ; 13. K. Kłosiński, Wokół „Historii maniaków". Stylizacja—brzydota—groteska. Kraków 1992. ; 14. J. Kulczycka-Saloni, I. Maciejewska, A. Z. Makowiecki, R. Taborski, Literatura polska. Młoda Polska. Warszawa 1991. ; 15. H. Markiewicz, Wstęp w: S. Brzozowski, Eseje i studia o literaturze. Wybór, wstęp, oprac. H. Markiewicz. T. 1. BN I 258. Wrocław 1990, s. III-LXXXIV. ; 16. A. Mencwel, Przedwiośnie czy potop. Studium postaw polskich w XX wieku. Warszawa 1997. ; 17. R. Okulicz-Kozaryn, Dziwna przyjaźń. O Romanie Jaworskim, Stanisławie Ignacym Witkiewiczu i dandysowskim ich pokrewieństwie. W zb.: Fakty i interpretacje: szkice z historii literatury i kultury polskiej: pamięci profesora Jarosława Maciejewskiego koledzy i uczniowie. Red., [wstęp] T. Lewandowski. Warszawa 1991, s. 326-345. ; 18. M. Podraza-Kwiatkowska, Literatura Młodej Polski. Warszawa 1992. ; 19. M. Podraza-Kwiatkowska, Przełomowe znaczenie literatury Młodej Polski. W: Somnambulicy—dekadenci—herosi. Studia i eseje o literaturze Młodej Polski. Kraków—Wrocław 1985. ; 20. M. Podraza-Kwiatkowska, Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski. Kraków 1975. ; 21. M. Popiel, Historia i metafora. O „Żywych kamieniach" Wacława Berenta. Wrocław 1989. ; 22. J. Sławiński, Zwłoki metodologiczne. „Teksty” 1978, z. 5, s. 1-9. ; 23. J. Sławiński, Zwłoki metodologiczne. W: Teksty i teksty. Warszawa 1990. ; 24. K. Wyka, Problem i pojęcie struktury u Stanisława Brzozowskiego. „Studia Filozoficzne” 1969, z. 4, s. 3-23. ; 25. J. Ziomek, Prace ostatnie. Literatura i nauka o literaturze. Warszawa 1994.

Issue:

2

Start page:

198

End page:

208

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68414 ; oai:rcin.org.pl:68414 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Feb 12, 2019

In our library since:

Feb 12, 2019

Number of object content hits:

74

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/85607

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information