Object structure

Title:

Ryszard Nycz, Język modernizmu : prolegomena historycznoliterackie. Wrocław 1997

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (1999)

Creator:

Lewandowski, Tomasz

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1999

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

modernist grouping ; linguistic awareness ; history of subjectivity in the literature of the 20th century ; Bolesław Leśmian’s, Bruno Schulz’s, Józef Czechowicz’s, Czesław Miłosz’s creativity ; Stanisław Brzozowski’s philosophical writing

References:

1. W. Bolecki, Od potworów do znaków pustych. Z dziejów groteski: Młoda Polska i dwudziestolecie międzywojenne. „Pamiętnik Literacki” 1989, z. 1, s. 73-121.
2. S. Brzozowski, Głosy wśród nocy. Studia nad przesileniem romantycznym kultury europejskiej Z teki pośmiertnej wydał i przedm. O. Ortwin . Lwów 1912.
3. S. Brzozowski, Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej. Wstęp A. Walicki. Kraków 1990.
4. T. Burek, 1905, nie 1918. W zb.: Problemy literatury polskiej 1890—1939. Red. H. Kirchner i Z. Żabicki. Seria 1. Wrocław 1972, s. 77-105.
5. A. Chmielecki, Teoria wiedzy Stanisława Brzozowskiego. Warszawa 1984.
6. M. Głowiński, Ekspresja i empatia. Studia o młodopolskiej krytyce literackiej. Kraków 1997.
7. M. Głowiński, Sztuczne awantury. Wstęp w: R. Jaworski, Historie maniaków. Kraków 1978, s. 7-23.
8. W. Gutowski, Nagie dusze i maski. Kraków 1992.
9. A. Hutnikiewicz, Młoda Polska. Warszawa 1994.
10. K. Irzykowski, Futurystyczny tapir. „Ponowa” 1922, nr 5.
11. K. Irzykowski, Pisma teatralne. Teksty zebrała i oprac. J. Bahr. T. 1—4. Kraków 1995-1997.
12. F. Jameson, Postmodernizm i społeczeństwo konsumpcyjne. Tłum. P. Czapliński. W zb.: Postmodernizm. Antologia przekładów. Wybrał, oprac., przedm. R. Nycz. Kraków 1997, s. 190-213.
13. K. Kłosiński, Wokół „Historii maniaków". Stylizacja—brzydota—groteska. Kraków 1992.
14. J. Kulczycka-Saloni, I. Maciejewska, A. Z. Makowiecki, R. Taborski, Literatura polska. Młoda Polska. Warszawa 1991.
15. H. Markiewicz, Wstęp w: S. Brzozowski, Eseje i studia o literaturze. Wybór, wstęp, oprac. H. Markiewicz. T. 1. BN I 258. Wrocław 1990, s. III-LXXXIV.
16. A. Mencwel, Przedwiośnie czy potop. Studium postaw polskich w XX wieku. Warszawa 1997.
17. R. Okulicz-Kozaryn, Dziwna przyjaźń. O Romanie Jaworskim, Stanisławie Ignacym Witkiewiczu i dandysowskim ich pokrewieństwie. W zb.: Fakty i interpretacje: szkice z historii literatury i kultury polskiej: pamięci profesora Jarosława Maciejewskiego koledzy i uczniowie. Red., [wstęp] T. Lewandowski. Warszawa 1991, s. 326-345.
18. M. Podraza-Kwiatkowska, Literatura Młodej Polski. Warszawa 1992.
19. M. Podraza-Kwiatkowska, Przełomowe znaczenie literatury Młodej Polski. W: Somnambulicy—dekadenci—herosi. Studia i eseje o literaturze Młodej Polski. Kraków—Wrocław 1985.
20. M. Podraza-Kwiatkowska, Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski. Kraków 1975.
21. M. Popiel, Historia i metafora. O „Żywych kamieniach" Wacława Berenta. Wrocław 1989.
22. J. Sławiński, Zwłoki metodologiczne. „Teksty” 1978, z. 5, s. 1-9.
23. J. Sławiński, Zwłoki metodologiczne. W: Teksty i teksty. Warszawa 1990.
24. K. Wyka, Problem i pojęcie struktury u Stanisława Brzozowskiego. „Studia Filozoficzne” 1969, z. 4, s. 3-23.
25. J. Ziomek, Prace ostatnie. Literatura i nauka o literaturze. Warszawa 1994.

Issue:

2

Start page:

198

End page:

208

Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)