Object structure

Title:

Ekphrasis : uwagi bibliograficzne z dołączeniem krótkiego komentarza

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (1999)

Creator:

Markowski, Michał Paweł

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1999

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Subject and Keywords:

ekphrasis ; retoryka klasyczna ; koncepcje Kwintyliana ; bibliografia ; opis dzieła sztuki ; narratywizacja ; intertekstualizacja ; koncepcje Filostrata

References:

1. L. B. Alberti, O malarstwie. Przeł. M. Rzepińska, L. Winniczuk. W zb.: Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce. Od starożytności do 1500. Wybór, oprac. J. Białostocki. Warszawa 1978, s. 344-376.
2. Arystoteles, O duszy. Przeł., wstęp i komentarz P. Siwek. W: Dzieła wszystkie. T. 3. Warszawa 1992.
3. Arystoteles, Poetyka, 1448b 10. Przeł. H. Podbielski. W: Retoryka.—Poetyka. Wstęp i komentarz H. Podbielski. Warszawa 1988.
4. Filostrat Starszy, Obrazy. Przeł. J. Białostocki. W zb.: Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce. Od starożytności do 1500. Wybór, oprac. J. Białostocki. Warszawa 1978, s. 118-125.
5. P. Fontanier, Les Figures du discours. Paris 1968.
6. P. Galand-Hallyn, Les Reflets des fleurs: description et métalangage poétique d'Homère à la Renaissance. Genève 1994.
7. J. W. Goethe, Philostrats Gemälde. „Über Kunst und Alterthum” II, 1818, vol. 1.
8. J. W. Goethe, Philostrats Gemälde. „Über Kunst und Alterthum” II, 1820, vol. 2.
9. J. W. Goethe, Refleksje i maksymy. Przeł. J. Prokopiuk. Warszawa 1977.
10. F. Graziani, Introduction. W: В. de Vigenère, Les Images ou tableaux de platte-peinture. Présenté et annoté par F. Graziani. T. 1. Paris 1995.
11. P. Hadot, Préface. W: Philostrate, Galerie de tableaux. Trad. A. Bougot. Paris 1991.
12. H. Lausberg, Handbuch der literarischen Rhetorik. Eine Grundlegung der Literaturwissenschaft. T. 1—2. München 1960.
13. Quintilien, Oeuvres complètes. Trad. C.V. Ouizille. Revue par J. P. Charpentier. T. 1—3. Paris b.r.
14. M. Riffaterre, L'Illusion d'ekphrasis. W zb.: La Pensée de l’image. Red. G. Mathieu-Castellani. Vincennes 1994.
15. J. Starobinski, Wskazówki do historii pojęcia wyobraźni. Przeł. W. Kwiatkowski. „Pamiętnik Literacki” 1972, z. 4, s. 217-232.

Issue:

2

Start page:

229

End page:

236

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł przeglądowy

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: