Object structure

Title:

Romantyczne konteksty "Operetki" Witolda Gombrowicza

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (1999)

Creator:

Inglot, Mieczysław

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1999

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Witold Gombrowicz’s Operetka (Operetta) ; romanicism ; class conflict ; generation conflict ; social conflict ; revolution ; intelligentsia ; the people ; problem of retaliation ; Zygmunt Krasiński’s Nie-boska Komedia (The Un-Divine Comedy)

References:

1. Ph. Aries, L’Enfant et la vie familiale. Paris 1960. ; 2. R. Barthes, Système de la mode. Paris 1967. ; 3. J. Błoński, Historia i operetka. W zb.: Gombrowicz i krytycy. Wybór i oprac. Z. Łapiński. Kraków—Wrocław 1984, s. 257-282. ; 4. I. Brenninkmeyer, The Sociology of Fashion. Opladen 1963. ; 5. D. Danek, Menippejskość "Dziadów" i „Operetki”. „Pamiętnik Literacki” 1987, z. 1, s. 31-50. ; 6. D. Danek, Oblicze. Gombrowicz i śmierć. W zb.: W zb.: Gombrowicz i krytycy. Wybór i oprac. Z. Łapiński. Kraków—Wrocław 1984, s. 707-741. ; 7. J. Goćkowski, Trzy wizje rewolucji socjalnej w dramacie polskim. W zb.: Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu. Red. M. Głowiński, J. Sławiński. Wrocław 1972, s. 163-197. ; 8. W. Gombrowicz, Operetka. W: Dzieła. T. 6. Red. J. Błoński. Kraków—Wrocław 1986. ; 9. M. Janion, Trzy dramaty o rewolucji. Krasiński, Witkiewicz, Gombrowicz. W: Projekt krytyki fantazmatycznej. Szkice o egzystencjach ludzi i duchów. Warszawa 1991. ; 10. R. König, Potęga i urok mody. Przeł. J. Szymańska. Posł. K. Żygulski. Warszawa 1979. ; 11. Z. Krasiński, Nie-Boska komedia. Oprac. M. Inglot. Wrocław 1989. ; 12. A. L. Kroeber, Style and Civilization. Berkeley and Los Angeles 1963. ; 13. A. Mickiewicz, Dziady. Część II. W: Dzieła. Wyd. Rocznicowe. T. 3. Oprac. Z. Stefanowska. Warszawa 1995. ; 14. C. Norwid, Pisma wszystkie. Zebrał, tekst ustalił, wstęp i uwagi krytyczne J. W. Gomulicki. T. 4. Warszawa 1971. ; 15. [J. Z. Słojewski nazw.] Hamilton [pseud.], Perswazje i wycinki. „Polityka” 1998, nr 43, s. 60. ; 16. J. Słowacki, Kordian. W: Dzieła wszystkie. Red. J. Kleiner. T. 2. Wrocław 1952. ; 17. A. Sobolewska, Pracownie krawieckie ludzkości. „Teksty” 1978, nr 5, s. 49-64. ; 18. J. Tischner, Wiara w mrocznych czasach. W: Nieszczęsny dar wolności. Kraków 1993. ; 19. J. Trznadel, Hańba domowa. Rozmowy z pisarzami. Wyd. 5. Lublin 1990.

Issue:

3

Start page:

47

End page:

58

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: