Object structure

Title:

Uwarunkowania kulturowe literackiego obrazu kobiet w polskiej i szwedzkiej prozie o tematyce wiejskiej z pierwszej połowy XX wieku

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (1999)

Creator:

Packalén, Małgorzata Anna

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1999

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

literary image of women ; Polish prose ; Swedish prose ; country motives ; cultural determinants ; division of social roles

References:

1. G. Borkowska, Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej. Warszawa 1996. ; 2. M. Dąbrowska, Dzikie ziele. Z cyklu: Ludzie stamtąd. W: Opowiadania. Oprac. W. Maciąg. BN I 208. Wrocław 1972. ; 3. M. Eliade, Sacrum i profanum. O istocie religijności. Przeł. R. Reszke. Warszawa 1996. ; 4. I. Filipiak, Absolutna amnezja. Poznań 1995. ; 5. H. Filipowicz, „Białe małżeństwo” i „Wierna rzeka” (rekonesans feministyczny). „Teksty Drugie” 1995, nr 3/4, s. 248-256. ; 6. H. Filipowicz, A Laboratory of Impure Forms: the Plays of Tadeusz Różewicz. New York 1991. ; 7. M. Janion, Kobiety i duch inności. Warszawa 1996. ; 8. I. Lo-Johansson, Bara en mor. Stockholm 1939. ; 9. I. Lo-Johansson, Godnatt, jord. Stockholm 1933. ; 10. I. Lo-Johansson, Rya-Rya. Tł. I. Wyszomirska. Poznań 1968. ; 11. M. Martinson, Kyrkbröllop (Ślub kościelny). Stockholm 1978. ; 12. M. Martinson, Mor gifter sig. Stockholm 1996. ; 13. V. Moberg, Raskens. Stockholm 1927. ; 14. V. Moberg, Rodzina Rasków. Przeł. M. Szulc [Packalén]. Poznań 1987. ; 15. M. A. Packalén, „Chłopi” W. S. Reymonta i „Rodzina Rasków” V. Moberga — przykład polsko-szwedzkiej interferencji artystycznej. „Studia Scandinavica”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego 1993, t. 14. ; 16. M. A. Packalén, Elitaryzm a demokratyzacja parnasu. Sprawa chłopska w literaturze polskiej i szwedzkiej. „Teksty Drugie” 1997, nr 5, s. 133-152. ; 17. M. A. Packalén, Wizja przestrzeni w polskich i szwedzkich utworach o tematyce wiejskiej. „Slovo” (Uppsala Universitet) 1998, nr 46. ; 18. E. Redliński, Konopielka. Warszawa 1973. ; 19. W. S. Reymont, Chłopi. Oprac. i przygotowali do druku T. Jodełka-Burzecki, J. Orlewiczowa. Wyd. 19. T. 1. W: Pisma. Wydanie krytyczne. Red. Z. Szweykowski. T. 4. Warszawa 1970. ; 20. B. Trotzig, Det sekulariserade Sverige: Det sakr ais hemligheter. W zb.: Lycksalighetens halvö. Den svenska välfärdsmodellen och Europa. Red. G. Therborn. Stockholm 1987.

Issue:

3

Start page:

59

End page:

70

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: