Object

Title: Poza konwencją : poszukiwania artystyczne w prozie Leopolda Buczkowskiego

Creator:

Buryła, Sławomir

Date issued/created:

1999

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (1999)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. Th. W. Adorno, Teoria estetyczna. Przeł. K. Krzemieniowa. Warszawa 1994.
2. Z. Bauman, Etyka ponowoczesna. Przeł. J. Bauman, J. Tokarska-Bakir. Warszawa 1996.
3. Z. Bauman, Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna. Przeł. J. Bauman. Przekł. przejrzał Z. Bauman. Warszawa 1995.
4. T. Błażejewski, Przemoc świata. Pisarstwo Leopolda Buczkowskiego. Łódź 1991.
5. J. Błoński, „Ty spiszesz wszystko". „Przegląd Kulturalny” 1958, nr 22, s. 4.
6. L. Buczkowski, Czarny potok. Warszawa 1986.
7. L. Buczkowski, Dorycki krużganek. Wyd. 3. Kraków 1977.
8. L. Buczkowski, Dziennik [fragm.:] Zeszyt I: Grząski sad. „Ex Libris” 1994, nr 57, s. 2-8.
9. L. Buczkowski, Pierwsza świetność. Wyd. 2. Kraków 1978.
10. L. Buczkowski, Powstanie na Żoliborzu. „Regiony” 1992, z. 3/4, s. 2-18.
11. L. Buczkowski, Proza żywa. Bydgoszcz 1986.
12. L. Buczkowski, „Starałem się być wszędzie". Rozm. przepr. P. Roguski. „Regiony” 1975, nr 3, s. 28-35.
13. L. Buczkowski, Tygiel. Rozmowa z Leopoldem Buczkowskim. W: Z. Taranienko, Rozmowy z pisarzami. Warszawa 1986, s. 163-194.
14. L. Buczkowski, Wszystko jest dialogiem. Warszawa 1984.
15. L. Buczkowski, Z. Trziszką, Żywe dialogi. Bydgoszcz 1989.
16. S. Buryła, „Oni byli estetyczni i dyskutowali na niby". O podobieństwach między prozą Tadeusza Borowskiego i Leopolda Buczkowskiego. „Akcent” 1999, nr 1, s. 78-88.
17. S. Вuryła, Proza Leopolda Buczkowskiego—niepokoje i obawy krytyków. „Ruch Literacki” 1999, nr 1, s. 31-50.
18. P. Dybel, Historia zwielokrotniona. „Kultura” (Warszawa) 1979, nr 2, s. 5.
19. M. Janion, Otwarcie depozytów. Z prof. Marią Janion rozmawia Sławomir Buryła. W: M. Janion, Płacz generała. Eseje o wojnie. Warszawa 1998.
20. M. Jędraszewski, Wobec Innego. Relacje międzypodmiotowe w filozofii Emmanuela Lévinasa. Poznań 1990.
21. E. Kasperski, Leopold Buczkowski—Kres Kresów. W zb.: Kresy w literaturze: twórcy dwudziestowieczni. Red. E. Czaplejewicz, E. Kasperski. Warszawa 1996, s. 188-239.
22. L. Kołakowski, Etyka bez kodeksu. „Twórczość” 1962, nr 7, s. 64-86.
23. M. Kratochwil, List Mariana Kratochwila do Marii Buczkowskiej. „Regiony” 1992, nr 3/4, s. 33-35.
24. E. Lévinas, Całość i nieskończoność. Przeł. M. Kowalska. Warszawa 1998.
25. E. Lévinas, O Bogu, który nawiedza myśl. Przeł. M. Kowalska. Kraków 1994.
26. E. Lévinas, Trudna wolność. Przeł. A. Kuryś. Gdynia 1991.
27. W. Maciąg, Opinie i wróżby. Kraków 1963.
28. J. Pieszczachowicz, Kręgi ciemności. „Miesięcznik Literacki” 1968, nr 9, s. 51-56.
29. J. Stempowski, Kaprysy kosmiczne i ich konsekwencje literackie. Trzy powieści Leopolda Buczkowskiego. W: Szkice literackie. Wybór i oprac. J. Timoszewicz. T. 2. Warszawa 1988.
30. J. Stempowski, Listy Jerzego Stempowskiego do Leopolda Buczkowskiego. „Regiony” 1992, nr 3/4, s. 23-26.
31. S. Sterna-Wachowiak, Notatki do dzieła. „Twórczość” 1980, nr 1, s. 116-119.
32. S. Sterna-Wachowiak, „Poszukiwanie pola kuli". Wokół prozy Leopolda Buczkowskiego. „Odra” 1985, nr 10, s. 39-45.
33. J. Strzelecki, Próby świadectwa. W: Ślady tożsamości. Warszawa 1989.
34. Z. Trziszka, Leopold Buczkowski. Warszawa 1987.
35. Z. Trziszka, O dzienniku Leopolda Buczkowskiego. Z Zygmuntem Trziszką rozmawia Sławomir Buryła. "Kresy" 1997, nr 4(32), s. 211-216.
36. Z. Trziszka, Zmagania z diabłem—powieścią. W: Mój pisarz. Warszawa 1979.
37. A. Wiedemann, Miejsce i rola muzyki w twórczości Leopolda Buczkowskiego. „Teksty Drugie” 1997, nr 1/2, s. 233-244.
38. K. Wyka, Książki o wsi. W: Pogranicze powieści. Wyd. 2, poszerz. Warszawa 1974.

Issue:

3

Start page:

71

End page:

93

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68465 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Feb 13, 2019

In our library since:

Feb 13, 2019

Number of object content hits:

16

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/85639

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information