Object structure

Title:

Poza konwencją : poszukiwania artystyczne w prozie Leopolda Buczkowskiego

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (1999)

Creator:

Buryła, Sławomir

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1999

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Leopold Buczkowski’s prose ; literary convention ; artistic quests ; ethical thought ; creative autonomy ; dialogue ; interpersonal morality

References:

1. Th. W. Adorno, Teoria estetyczna. Przeł. K. Krzemieniowa. Warszawa 1994. ; 2. Z. Bauman, Etyka ponowoczesna. Przeł. J. Bauman, J. Tokarska-Bakir. Warszawa 1996. ; 3. Z. Bauman, Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna. Przeł. J. Bauman. Przekł. przejrzał Z. Bauman. Warszawa 1995. ; 4. T. Błażejewski, Przemoc świata. Pisarstwo Leopolda Buczkowskiego. Łódź 1991. ; 5. J. Błoński, „Ty spiszesz wszystko". „Przegląd Kulturalny” 1958, nr 22, s. 4. ; 6. L. Buczkowski, Czarny potok. Warszawa 1986. ; 7. L. Buczkowski, Dorycki krużganek. Wyd. 3. Kraków 1977. ; 8. L. Buczkowski, Dziennik [fragm.:] Zeszyt I: Grząski sad. „Ex Libris” 1994, nr 57, s. 2-8. ; 9. L. Buczkowski, Pierwsza świetność. Wyd. 2. Kraków 1978. ; 10. L. Buczkowski, Powstanie na Żoliborzu. „Regiony” 1992, z. 3/4, s. 2-18. ; 11. L. Buczkowski, Proza żywa. Bydgoszcz 1986. ; 12. L. Buczkowski, „Starałem się być wszędzie". Rozm. przepr. P. Roguski. „Regiony” 1975, nr 3, s. 28-35. ; 13. L. Buczkowski, Tygiel. Rozmowa z Leopoldem Buczkowskim. W: Z. Taranienko, Rozmowy z pisarzami. Warszawa 1986, s. 163-194. ; 14. L. Buczkowski, Wszystko jest dialogiem. Warszawa 1984. ; 15. L. Buczkowski, Z. Trziszką, Żywe dialogi. Bydgoszcz 1989. ; 16. S. Buryła, „Oni byli estetyczni i dyskutowali na niby". O podobieństwach między prozą Tadeusza Borowskiego i Leopolda Buczkowskiego. „Akcent” 1999, nr 1, s. 78-88. ; 17. S. Вuryła, Proza Leopolda Buczkowskiego—niepokoje i obawy krytyków. „Ruch Literacki” 1999, nr 1, s. 31-50. ; 18. P. Dybel, Historia zwielokrotniona. „Kultura” (Warszawa) 1979, nr 2, s. 5. ; 19. M. Janion, Otwarcie depozytów. Z prof. Marią Janion rozmawia Sławomir Buryła. W: M. Janion, Płacz generała. Eseje o wojnie. Warszawa 1998. ; 20. M. Jędraszewski, Wobec Innego. Relacje międzypodmiotowe w filozofii Emmanuela Lévinasa. Poznań 1990. ; 21. E. Kasperski, Leopold Buczkowski—Kres Kresów. W zb.: Kresy w literaturze: twórcy dwudziestowieczni. Red. E. Czaplejewicz, E. Kasperski. Warszawa 1996, s. 188-239. ; 22. L. Kołakowski, Etyka bez kodeksu. „Twórczość” 1962, nr 7, s. 64-86. ; 23. M. Kratochwil, List Mariana Kratochwila do Marii Buczkowskiej. „Regiony” 1992, nr 3/4, s. 33-35. ; 24. E. Lévinas, Całość i nieskończoność. Przeł. M. Kowalska. Warszawa 1998. ; 25. E. Lévinas, O Bogu, który nawiedza myśl. Przeł. M. Kowalska. Kraków 1994. ; 26. E. Lévinas, Trudna wolność. Przeł. A. Kuryś. Gdynia 1991. ; 27. W. Maciąg, Opinie i wróżby. Kraków 1963. ; 28. J. Pieszczachowicz, Kręgi ciemności. „Miesięcznik Literacki” 1968, nr 9, s. 51-56. ; 29. J. Stempowski, Kaprysy kosmiczne i ich konsekwencje literackie. Trzy powieści Leopolda Buczkowskiego. W: Szkice literackie. Wybór i oprac. J. Timoszewicz. T. 2. Warszawa 1988. ; 30. J. Stempowski, Listy Jerzego Stempowskiego do Leopolda Buczkowskiego. „Regiony” 1992, nr 3/4, s. 23-26. ; 31. S. Sterna-Wachowiak, Notatki do dzieła. „Twórczość” 1980, nr 1, s. 116-119. ; 32. S. Sterna-Wachowiak, „Poszukiwanie pola kuli". Wokół prozy Leopolda Buczkowskiego. „Odra” 1985, nr 10, s. 39-45. ; 33. J. Strzelecki, Próby świadectwa. W: Ślady tożsamości. Warszawa 1989. ; 34. Z. Trziszka, Leopold Buczkowski. Warszawa 1987. ; 35. Z. Trziszka, O dzienniku Leopolda Buczkowskiego. Z Zygmuntem Trziszką rozmawia Sławomir Buryła. "Kresy" 1997, nr 4(32), s. 211-216. ; 36. Z. Trziszka, Zmagania z diabłem—powieścią. W: Mój pisarz. Warszawa 1979. ; 37. A. Wiedemann, Miejsce i rola muzyki w twórczości Leopolda Buczkowskiego. „Teksty Drugie” 1997, nr 1/2, s. 233-244. ; 38. K. Wyka, Książki o wsi. W: Pogranicze powieści. Wyd. 2, poszerz. Warszawa 1974.

Issue:

3

Start page:

71

End page:

93

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: