Object structure

Title:

"Powieści" Cypriana Godebskiego wobec konwencji powiastki oświeceniowej

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (1999)

Creator:

Timofiejew, Artur

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1999

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Cyprian Godebski’s novels ; philosophical tale ; literary convention ; narration ; protagonist of a novel ; Enlightenment

References:

1. A. Aleksandrowicz, Sejm Czteroletni i Konstytucja 3 Maja w kręgu Puław. W zb.: „Rok Monarchii Konstytucyjnej". Piśmiennictwo polskie lat 1791—1792 wobec Konstytucji 3 Maja. Red. T. Kostkiewiczowa. Warszawa 1992, s. 195-249. ; 2. B. Baczko, Rousseau. Samotność i wspólnota. Warszawa 1964. ; 3. B. Baczko, Filozofia francuskiego oświecenia. [wstęp] W zb.: Filozofia francuskiego oświecenia. Wybór, wstęp, przypisy B. Baczko. Warszawa 1961, s. 5-71. ; 4. A. Brodziński, Dumy wojownika, kochanka. W: Zabawki wierszem. Kraków 1807. ; 5. I. Bykowski, Wieczory wiejskie. Warszawa 1788. ; 6. K. Czermińska, Zabawka serc czułych. Kraków 1785. ; 7. Ł. Ginkowa, Cyprian Godziemba Godebski 1765 — 1809. W zb.: Pisarze polskiego oświecenia. T. 3. Red. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński. Warszawa 1996, s. 98-139. ; 8. C. Godebski, Dzieła wierszem i prozą. Cz. 1. Warszawa 1821. ; 9. O. Goldsmith, Prawdziwy filozof. Tł. F. Bieńkowski. „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” 1771, t. 3. ; 10. M. Jasińska, Narrator w powieści przedromantycznej 1776—1831. Wrocław 1965. ; 11. T. Kostkiewiczowa, Kilka uwag o „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadkach". „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 1993, t.26/27. ; 12. A. Krokiewicz, Etyka Demokryta i hedonizm Arystypa. Warszawa 1960. ; 13. Z. Kubikowski, Filozofia grenadiera [wstęp] W: C. Godebski, Grenadier-filozof. Powieść prawdziwa wyjęta z dziennika podróży roku 1799. Oprac., wstęp i komentarz Z. Kubikowski. Wrocław 1952, s. III-LX. ; 14. Lukian, Ikaromenippos, albo Podróż napowietrzna. W: Dialogi. Przekł. K. Bogucki. Wstęp i komentarz W. Madyda. T. 1. Wrocław 1960. ; 15. I. Łossowska, Michał Dymitr Krajewski. Zarys monograficzny. Warszawa 1980. ; 16. L. Osiński, Wiadomość o życiu i pismach Cypriana Godebskiego. „Pamiętnik Warszawski” 1809, t. 1. ; 17. J. J. Rousseau, Niektóre myśli. „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” 1803, t. 1. ; 18. M. Rutkowska, Terminologia literacka w wypowiedziach o powieści w XVIII wieku. Wrocław 1975. ; 19. E. Rzadkowska, Francuskie wzorce polskich Oświeconych. Studium o recepcji J. F. Marmontela w XVIII w. Warszawa 1989. ; 20. E. Rzadkowska, Ziemia sługą słońca. (Marmontel-Mickiewicz) „Kwartalnik Neofilologiczny” 1974, nr 2, s. 159-169. ; 21. J. A. Ségur, Les Noces de Jacob. W: Les Femmes, leur condition et leur influence dans l'ordre social. T. 1. Paris 1819. ; 22. Z. Sinko, Powiastka w oświeceniu stanisławowskim. Wrocław 1982. ; 23. J. K. Szaniawski, Pochwała Cypriana Godebskiego. „Roczniki Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk” 1812, t. 8. ; 24. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii. Т. 1. Warszawa 1983. ; 25. G. Zając, Dziennik podróży czy prawdziwa powieść? O „Grenadierze-filozofie" Cypriana Godebskiego. „Ruch Literacki” 1996, z. 6, s. 685-698. ; 26. Cz. Zgorzelski, Powieść o czułych "filozofach". W: Od oświecenia ku romantyzmowi i współczesności. Szkice historycznoliterackie. Kraków 1978. ; 27. P. Żbikowski, Klasycyzm postanisławowski. Doktryna estetycznoliteracka. Warszawa 1984.

Issue:

3

Start page:

133

End page:

148

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: