Object

Title: Lekcje "Pana Jowialskiego"

Creator:

Markiewicz, Henryk

Date issued/created:

1999

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (1999)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. W. Billip, Wstęp w: A. Fredro, Pan Jowialski. Wstęp W. Billip. Wyd. 3. BN I 36. Wrocław 1968.
2. A. Briickner, Dziejów literatury polskiej w zarysie. T. 2. Warszawa 1924.
3. S. Brzozowski, Legenda Młodej Polski. Lwów 1910.
4. S. Brzozowski, Legenda Młodej Polski. Warszawa 1937.
5. P. Chmielowski, Nasza literatura dramatyczna. T. 1. Petersburg 1898.
6. I. Chrzanowski, Jowialski—symbol. „Głos Narodu” 1917, nr 83.
7. I. Chrzanowski, O komediach Aleksandra Fredry. Kraków 1917.
8. S. Dąbrowski, R. Górski, Fredro na scenie. Warszawa 1963.
9. Z. Erlacher de Khay, „Pan Jowialski” jako komedia antyromantyczna. „Pamiętnik Literacki” 1935, z. 3-4, s. 302-318.
10. K. Górski, Historia literatury polskiej do roku 1863. W zb.: Wiedza o Polsce. T. 2. Warszawa 1932.
11. K. Górski, Literatura polska dla I klasy liceów ogólnokształcących. Cz. 1. Lwów 1938.
12. Z. Greń, Jowialszczyzna. „Życie Literackie” 1967, nr 46, s. 5.
13. A. Grzymała-Siedlecki, Jowialski w sądach historycznoliterackich. „Kurier Warszawski” 1928, nr 300.
14. A. Grzymała-Siedlecki, Przedmowa w: A. Fredro, Trzy po trzy. Warszawa 1917.
15. M. Inglot, Literatura i autentyzm. O „Ślubach panieńskich" i „Panu Jowialskim". W: Komedie Aleksandra Fredry. Literatura i teatr. Wrocław 1978.
16. B. Kielski, Jeszcze o „Panu Jowialskim”. „Prace Polonistyczne” 1963, t. 19.
17. J. Kleiner, Zarys dziejów literatury polskiej. T. 2: Od wielkiej poezji emigracyjnej do literatury nowego państwa polskiego. Lwów 1939.
18. S. Kołaczkowski, Osobowość i postawa poetycka Fredry. „Przegląd Powszechny” 1931, t. 91.
19. S. Kołaczkowski, Osobowość i postawa poetycka Fredry. W: Portrety i zarysy literackie. Kraków 1968.
20. S. Krzemiński, Aleksander Fredro. „Bluszcz” 1876, nry 39,41.
21. E. Kucharski, Aleksander Fredro. Życiorys literacki [wstęp]. W: A. Fredro, Komedje. Tekst oprac., wstęp i objaśn. E. Kucharski. T. 1. Lwów 1926.
22. E. Kucharski, Epoka Fredry i jej wizerunek w komedii. „Przegląd Warszawski” 1922, nr 4.
23. E. Kucharski, Wstęp w: A. Fredro, Pan Jowialski. BN I 36. Kraków [1921].
24. F. H. Lewestam, Aleksander Fredro. Studium biograficzno-literackie. „Kłosy” 1868, nr 161.
25. J. Lorentowicz, Dwadzieścia lat teatru. T. 1. Warszawa 1929.
26. M. Mazanowski, Aleksander Fredro. Złoczów 1900.
27. Cz. Miłosz Historia literatury polskiej do roku 1939. Przeł. M. Tarnowska. Kraków 1993.
28. W. Natanson, Jak na szachownicy. „Teatr” 1977, nr 17, s. 7-8.
29. W. Natanson, „Pan Jowialski" — komedia otwarta. „Teatr” 1967, nr 24, s. 10-11.
30. W. Natanson, Sprawa Jowialskiego. W: Sekrety Fredrowskie. Warszawa 1981.
31. A. Niewiarowski, Teatra warszawskie. „Dziennik Warszawski” 1865, nr 31.
32. J. Paczuski, Filozofia, której nie ma, czyli pan Jowialski bez maski. „Tygodnik Powszechny” 1952, nr 20, s. 2.
33. J. Pański, Prawdziwe oblicze „Pana Jowialskiego". „Wiadomości Literackie” 1929, nr 10.
34. T. Peiper, „Pan Jowialski”. W związku z przedstawieniem w Teatrze Polskim w Warszawie. „Teatr” 1949, nr 1, s. 7-20.
35. M. Piątkiewicz, Śmiech Jowialskiego. „Ilustrowany Kurier Polski” 1948, nr 108.
36. T. Pini, Literatura polska w latach 1796—1863. W zb.: Polska, jej dzieje i kultura. T. 3. Warszawa 1931.
37. S. Pigoń, Dokoła jednego wywiadu. „Życie Literackie” 1960, nr 41, s. 4.
38. S. Pigoń, Licytacja na muzykalność. „Tygodnik Powszechny” 1952, nr 22, s. 5.
39. S. Pigoń, O "filozofii" pana Jowialskiego „Tygodnik Powszechny” 1952, nr 11, s. 6-7.
40. S. Pigoń, W pracowni Aleksandra Fredry. Warszawa 1956.
41. K. Poklewska, Aleksander Fredro. Warszawa 1977.
42. W. Pol, Teatr i Aleksander Fredro. „Kwartalnik Naukowy” 1835, t. 1.
43. J. M. Rymkiewicz, Aleksander Fredro jest w złym humorze. Warszawa 1977.
44. L. Siemieński, Aleksander hr. Fredro. „Tygodnik Ilustrowany” 1862, nr 119.
45. L. Siemieński, O Aleksandrze Fredrze i jego twórczości. „Kronika Rodzinna” 1876, nr 22.
46. T. Sinko, Dokoła Jowialskiego. „Czas” 1918, nr 70.
47. D. Siwicka, Romantyzm. 1822—1863. Warszawa 1995.
48. D. Siwicka, Śmiech jowialny. W zb.: Trzynaście arcydzieł romantycznych. Red. E. Kiślak, M. Gumkowski. Warszawa 1996, s. 169-176.
49. J. Stempowski [nazw.],P. Hostowiec [pseud.], Od Berdyczowa do Rzymu. Paryż 1971.
50. J. Stempowski, „Pan Jowialski”. „Teatr” 1937, nr 7.
51. J. Stempowski, Pan Jowialski i jego spadkobiercy. Rzecz o perspektywach humoru szlacheckiego. Warszawa 1931.
52. M. Straszewska, Romantyzm. W zb.: Literatura polska od średniowiecza do pozytywizmu. Oprac. J. Pietrusiewiczowa [et al.]. Red. J. Z. Jakubowski. Warszawa 1974, s. 315-539.
53. M. Szyjkowski, Dramat w Polsce. W zb.: Dzieje literatury pięknej w Polsce. Wyd. 2. Cz. 2. Kraków 1936.
54. M. Szyjkowski, Dzieje komedii polskiej w zarysie. Kraków 1921.
55. W. Szyszkowski, Wstęp w: A. Fredro, Pan Jowialski. Wrocław 1952.
56. S. Tarnowski, O komediach Aleksandra hr. Fredry. „Biblioteka Warszawska” 1876, t. 2.
57. B. Tomaszewskij, Teoria literatury. Poetyka. Przekł. T. Grabowski [et al.]. Poznań 1935.
58. M. Ursel, Bajki „komediowe”. W: Fredrowskie teatralizacje. Wrocław 1994.
59. Z. Wasilewski, Nota wydawcy do Pana Jowialskiego. Kraków 1948.
60. W. Weintraub, Komedia o humorystach: „Pan Jowialski”. „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 4, s. 23-42.
61. M. Wierczyński, Hamlet z Jowiałówki. "Kuźnica” 1949, nr 18, s. 11.
62. A. Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm. Warszawa 1997.
63. K. W. Wójcicki, Odwiedziny u Aleksandra Fredry. „Kłosy” 1869, nr 212.
64. K. W. Wójcicki, Spojrzenie na literaturę dramatyczną polską. „Biblioteka Warszawska” 1844, t. 2.
65. K. Wyka, Aleksander Fredro. Warszawa 1968.
66. K. Wyka, Aleksander Fredro. W zb.: Literatura krajowa w okresie romantyzmu. 1831—1863. Red. M. Janian, B. Zakrzewski, M. Dernałowicz. T. 1. Kraków 1975, s. 399-447.
67. K. Wyka, Historia literatury polskiej dla klasy X. Cz. 1. Warszawa 1953.
68. K. Wyka, Wstęp w: A. Fredro, Pisma wszystkie. Oprac. S. Pigoń. Wstęp K. Wyka. T. 1. Warszawa 1955.
69. B. Zakrzewski, Wstęp w: A. Fredro, Wybór pism. T. 1. Wstęp B. Zakrzewski. Wrocław 1994.
70. G. Zapolska, Z teatru. „Słowo Polskie” 1900, nr 505.
71. A. Zelwerowicz, Jak chciałem inscenizować „Pana Jowialskiego”?. „Maski” 1918, nr 5.
72. T. Żeleński-Boy, Proces Pana Jowialskiego. „Kurier Poranny” 1928, nry 304—306.

Issue:

3

Start page:

153

End page:

166

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68470 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Feb 13, 2019

In our library since:

Feb 13, 2019

Number of object content hits:

52

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/85644

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Markiewicz H. - Lekcje "Pana Jowialskiego" Feb 13, 2019

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information