Object structure

Title:

Lekcje "Pana Jowialskiego"

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (1999)

Creator:

Markiewicz, Henryk

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1999

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Aleksander Fredro’s Pan Jowialski (Mister Jowialski) ; interpretations of Pan Jowialski ; satirical social comedy ; the figure of Mister Jowialski

References:

1. W. Billip, Wstęp w: A. Fredro, Pan Jowialski. Wstęp W. Billip. Wyd. 3. BN I 36. Wrocław 1968. ; 2. A. Briickner, Dziejów literatury polskiej w zarysie. T. 2. Warszawa 1924. ; 3. S. Brzozowski, Legenda Młodej Polski. Lwów 1910. ; 4. S. Brzozowski, Legenda Młodej Polski. Warszawa 1937. ; 5. P. Chmielowski, Nasza literatura dramatyczna. T. 1. Petersburg 1898. ; 6. I. Chrzanowski, Jowialski—symbol. „Głos Narodu” 1917, nr 83. ; 7. I. Chrzanowski, O komediach Aleksandra Fredry. Kraków 1917. ; 8. S. Dąbrowski, R. Górski, Fredro na scenie. Warszawa 1963. ; 9. Z. Erlacher de Khay, „Pan Jowialski” jako komedia antyromantyczna. „Pamiętnik Literacki” 1935, z. 3-4, s. 302-318. ; 10. K. Górski, Historia literatury polskiej do roku 1863. W zb.: Wiedza o Polsce. T. 2. Warszawa 1932. ; 11. K. Górski, Literatura polska dla I klasy liceów ogólnokształcących. Cz. 1. Lwów 1938. ; 12. Z. Greń, Jowialszczyzna. „Życie Literackie” 1967, nr 46, s. 5. ; 13. A. Grzymała-Siedlecki, Jowialski w sądach historycznoliterackich. „Kurier Warszawski” 1928, nr 300. ; 14. A. Grzymała-Siedlecki, Przedmowa w: A. Fredro, Trzy po trzy. Warszawa 1917. ; 15. M. Inglot, Literatura i autentyzm. O „Ślubach panieńskich" i „Panu Jowialskim". W: Komedie Aleksandra Fredry. Literatura i teatr. Wrocław 1978. ; 16. B. Kielski, Jeszcze o „Panu Jowialskim”. „Prace Polonistyczne” 1963, t. 19. ; 17. J. Kleiner, Zarys dziejów literatury polskiej. T. 2: Od wielkiej poezji emigracyjnej do literatury nowego państwa polskiego. Lwów 1939. ; 18. S. Kołaczkowski, Osobowość i postawa poetycka Fredry. „Przegląd Powszechny” 1931, t. 91. ; 19. S. Kołaczkowski, Osobowość i postawa poetycka Fredry. W: Portrety i zarysy literackie. Kraków 1968. ; 20. S. Krzemiński, Aleksander Fredro. „Bluszcz” 1876, nry 39,41. ; 21. E. Kucharski, Aleksander Fredro. Życiorys literacki [wstęp]. W: A. Fredro, Komedje. Tekst oprac., wstęp i objaśn. E. Kucharski. T. 1. Lwów 1926. ; 22. E. Kucharski, Epoka Fredry i jej wizerunek w komedii. „Przegląd Warszawski” 1922, nr 4. ; 23. E. Kucharski, Wstęp w: A. Fredro, Pan Jowialski. BN I 36. Kraków [1921]. ; 24. F. H. Lewestam, Aleksander Fredro. Studium biograficzno-literackie. „Kłosy” 1868, nr 161. ; 25. J. Lorentowicz, Dwadzieścia lat teatru. T. 1. Warszawa 1929. ; 26. M. Mazanowski, Aleksander Fredro. Złoczów 1900. ; 27. Cz. Miłosz Historia literatury polskiej do roku 1939. Przeł. M. Tarnowska. Kraków 1993. ; 28. W. Natanson, Jak na szachownicy. „Teatr” 1977, nr 17, s. 7-8. ; 29. W. Natanson, „Pan Jowialski" — komedia otwarta. „Teatr” 1967, nr 24, s. 10-11. ; 30. W. Natanson, Sprawa Jowialskiego. W: Sekrety Fredrowskie. Warszawa 1981. ; 31. A. Niewiarowski, Teatra warszawskie. „Dziennik Warszawski” 1865, nr 31. ; 32. J. Paczuski, Filozofia, której nie ma, czyli pan Jowialski bez maski. „Tygodnik Powszechny” 1952, nr 20, s. 2. ; 33. J. Pański, Prawdziwe oblicze „Pana Jowialskiego". „Wiadomości Literackie” 1929, nr 10. ; 34. T. Peiper, „Pan Jowialski”. W związku z przedstawieniem w Teatrze Polskim w Warszawie. „Teatr” 1949, nr 1, s. 7-20. ; 35. M. Piątkiewicz, Śmiech Jowialskiego. „Ilustrowany Kurier Polski” 1948, nr 108. ; 36. T. Pini, Literatura polska w latach 1796—1863. W zb.: Polska, jej dzieje i kultura. T. 3. Warszawa 1931. ; 37. S. Pigoń, Dokoła jednego wywiadu. „Życie Literackie” 1960, nr 41, s. 4. ; 38. S. Pigoń, Licytacja na muzykalność. „Tygodnik Powszechny” 1952, nr 22, s. 5. ; 39. S. Pigoń, O "filozofii" pana Jowialskiego „Tygodnik Powszechny” 1952, nr 11, s. 6-7. ; 40. S. Pigoń, W pracowni Aleksandra Fredry. Warszawa 1956. ; 41. K. Poklewska, Aleksander Fredro. Warszawa 1977. ; 42. W. Pol, Teatr i Aleksander Fredro. „Kwartalnik Naukowy” 1835, t. 1. ; 43. J. M. Rymkiewicz, Aleksander Fredro jest w złym humorze. Warszawa 1977. ; 44. L. Siemieński, Aleksander hr. Fredro. „Tygodnik Ilustrowany” 1862, nr 119. ; 45. L. Siemieński, O Aleksandrze Fredrze i jego twórczości. „Kronika Rodzinna” 1876, nr 22. ; 46. T. Sinko, Dokoła Jowialskiego. „Czas” 1918, nr 70. ; 47. D. Siwicka, Romantyzm. 1822—1863. Warszawa 1995. ; 48. D. Siwicka, Śmiech jowialny. W zb.: Trzynaście arcydzieł romantycznych. Red. E. Kiślak, M. Gumkowski. Warszawa 1996, s. 169-176. ; 49. J. Stempowski [nazw.],P. Hostowiec [pseud.], Od Berdyczowa do Rzymu. Paryż 1971. ; 50. J. Stempowski, „Pan Jowialski”. „Teatr” 1937, nr 7. ; 51. J. Stempowski, Pan Jowialski i jego spadkobiercy. Rzecz o perspektywach humoru szlacheckiego. Warszawa 1931. ; 52. M. Straszewska, Romantyzm. W zb.: Literatura polska od średniowiecza do pozytywizmu. Oprac. J. Pietrusiewiczowa [et al.]. Red. J. Z. Jakubowski. Warszawa 1974, s. 315-539. ; 53. M. Szyjkowski, Dramat w Polsce. W zb.: Dzieje literatury pięknej w Polsce. Wyd. 2. Cz. 2. Kraków 1936. ; 54. M. Szyjkowski, Dzieje komedii polskiej w zarysie. Kraków 1921. ; 55. W. Szyszkowski, Wstęp w: A. Fredro, Pan Jowialski. Wrocław 1952. ; 56. S. Tarnowski, O komediach Aleksandra hr. Fredry. „Biblioteka Warszawska” 1876, t. 2. ; 57. B. Tomaszewskij, Teoria literatury. Poetyka. Przekł. T. Grabowski [et al.]. Poznań 1935. ; 58. M. Ursel, Bajki „komediowe”. W: Fredrowskie teatralizacje. Wrocław 1994. ; 59. Z. Wasilewski, Nota wydawcy do Pana Jowialskiego. Kraków 1948. ; 60. W. Weintraub, Komedia o humorystach: „Pan Jowialski”. „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 4, s. 23-42. ; 61. M. Wierczyński, Hamlet z Jowiałówki. "Kuźnica” 1949, nr 18, s. 11. ; 62. A. Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm. Warszawa 1997. ; 63. K. W. Wójcicki, Odwiedziny u Aleksandra Fredry. „Kłosy” 1869, nr 212. ; 64. K. W. Wójcicki, Spojrzenie na literaturę dramatyczną polską. „Biblioteka Warszawska” 1844, t. 2. ; 65. K. Wyka, Aleksander Fredro. Warszawa 1968. ; 66. K. Wyka, Aleksander Fredro. W zb.: Literatura krajowa w okresie romantyzmu. 1831—1863. Red. M. Janian, B. Zakrzewski, M. Dernałowicz. T. 1. Kraków 1975, s. 399-447. ; 67. K. Wyka, Historia literatury polskiej dla klasy X. Cz. 1. Warszawa 1953. ; 68. K. Wyka, Wstęp w: A. Fredro, Pisma wszystkie. Oprac. S. Pigoń. Wstęp K. Wyka. T. 1. Warszawa 1955. ; 69. B. Zakrzewski, Wstęp w: A. Fredro, Wybór pism. T. 1. Wstęp B. Zakrzewski. Wrocław 1994. ; 70. G. Zapolska, Z teatru. „Słowo Polskie” 1900, nr 505. ; 71. A. Zelwerowicz, Jak chciałem inscenizować „Pana Jowialskiego”?. „Maski” 1918, nr 5. ; 72. T. Żeleński-Boy, Proces Pana Jowialskiego. „Kurier Poranny” 1928, nry 304—306.

Issue:

3

Start page:

153

End page:

166

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: