Object structure

Title:

Archiwum Jana Lechonia w Polskim Instytucie Naukowym w Nowym Jorku : relacja z badań

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (1999)

Creator:

Dorosz, Beata

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1999

Description:

Abstract eng. ; Contains text of source, pp. 185-193.

Subject and Keywords:

Polish Institute of Arts and Sciences of America ; Jan Lechoń’s creativity ; Lechoń’s book collection ; Lechoń’s correspondence

References:

1. A. Janta-Połczyński, O Lechoniowskim zbiorze dedykacji autorskich. W: „Nic własnego nikomu”. Warszawa 1977. ; 2. S. Kaszyński, Nad listami do Jana Lechonia. „Życie Literackie” 1988, nr 42, s. 1; 6-7. ; 3. Lechoń i sztuka przyjaźni. Do druku podali B. Klimaszewski, W. Wyskiel. Wstęp W. Wyskiel. „Miesięcznik Literacki” 1986, nr 9, s. 57-69. ; 4. J. Lechoń, Lechoń o Faulknerze. „Polityka” 1981, nr 24, s. 9. ; 5. J. Lechoń, Lechoń! Przeczytaj, kochany Chamie... Wstęp K. Górska. "Przegląd Polski" = Polish Review @, 1993 nr z 9 XII s. 12-13. ; 6. J. Lechoń, Listy do Anny Jackowskiej. Oprac. R. Loth. Warszawa 1977. ; 7. J. Lechoń, Wiersz do Williama Faulknera spotkanego w Hotelu Waldorf-Astoria. „Polityka” 1981, nr 24, s. 9. ; 8. J. Lechoń, T. Terlecki, Korespondencja. Wyd. z komentarzem E. Krasiński. „Dialog” 1984, nr 12, s. 111-126. ; 9. F. Lilpop-Krancew, Powroty. Białystok 1991. ; 10. Listy Arnolda Szyfmana do Jana Lechonia 1937—1939. Wyd. E. Krasiński. „Pamiętnik Teatralny” 1982, z. 1/4, s. 188-196. ; 11. Listy Matki Jana Lechonia do syna. Oprac. i podał do druku S. Kaszyński. "Więź" 1991, nr 5 s. 112-121. ; 12. Z. Lityński, I was one of them. Przeł. z franc. A. MacLarren. Wyd. 2. London 1941. ; 13. Z. Lityński, Poles of the Sangro. London 1944. ; 14. Z. Lityński, Warsaw a warning. London 1944. ; 15. W. Łukszo-Nowakowska, Jan Lechoń. Zarys życia i twórczości. Warszawa 1996. ; 16. M. Sprusiński, Ktoś z „Wiernej rzeki", ktoś bliższy Traugutta... „Polityka” 1981, nr 24, s. 9. ; 17. W. Wyskiel, Kręgi wygnania. Jan Lechoń na obczyźnie. Kraków 1988.

Issue:

3

Start page:

167

End page:

193

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: