Object

Title: Jadwiga Kotarska, Theatrum mundi : ze studiów nad poezją staropolską. Gdańsk 1998

Creator:

Czyż, Antoni

Date issued/created:

1999

Resource Type:

Review

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (1999)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. J. Abramowska, Topos i niektóre miejsca wspólne badań literackich. „Pamiętnik Literacki” 1982, z. 1/2, s. 3-23.
2. J. Abramowska, Topos i niektóre miejsca wspólne badań literackich. W: Powtórzenia i wybory. Studia z tematologii i poetyki historycznej. Poznań 1995.
3. C. Backvis, Słowacki i barokowe dziedzictwo. Tł. J. Prokop. W: Szkice o kulturze staropolskiej. Wybór, oprac. A. Biernacki. Warszawa 1975.
4. J. Błoński, Mikołaj Sęp-Szarzyński a początki polskiego baroku. Kraków 1967.
5. M. Brahmer, Petrarkizm w poezji polskiej XVI wieku. Kraków 1927.
6. Ch. Вuci-Glucksmann, Le Grand théâtre du monde, [...] Le théâtre baroque en mouvement, de Shakespeare à Calderon. „Magazine Littéraire” (Paris) 1992, nr 300.
7. P. Calderonde la Barca, Autos sacramentales: Wielki teatr świata; Magia grzechu; Życie jest snem. Wybrał, przeł., oprac. L. Biały. BN II 227. Wrocław 1997.
8. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Tł., oprac. A. Borowski. Kraków 1997.
9. A. Czyż, Światło i słowo. Egzystencjalne czytanie tekstów dawnych. Warszawa 1995.
10. A. Czyż, Władza marzeń. Studia o wyobraźni i tekstach. Bydgoszcz 1997.
11. H. Dziechcińska, Oglądanie i słuchanie w kulturze dawnej Polski. Warszawa 1987.
12. G. R. Evans, Filozofia i teologia w średniowieczu. Tł. J. Kiełbasa. Kraków 1996.
13. M. Filipiak, Biblia o człowieku. Zarys antropologii biblijnej Starego Testamentu. Lublin 1979.
14. R. Fischerówna, Samuel Twardowski jako poeta barokowy. Kraków 1931.
15. M. Głowiński, Maska Dionizosa. W: Mity przebrane. Kraków 1990.
16. J. K. Goliński, Vanitas. O marności w literaturze i kulturze dawnej. Warszawa 1996.
17. D. Gostyńska, Retoryka iluzji. Koncept w poezji barokowej. Warszawa 1991.
18. W. Granat, U podstaw humanizmu chrześcijańskiego. Poznań 1976.
19. M. Hanusiewicz, Świat podzielony. O poezji Sebastiana Grabowieckiego. Lublin 1994.
20. J. Kotarska, "Ad caelestem adspirat patriam". Problem dualizmu natury ludzkiej w poezji polskiego baroku. "Ogród" 1993, nr 3/4, s. 97-119.
21. M. Krąpiec, Ja—człowiek. Zarys antropologii filozoficznej. Wyd. 2. Lublin 1979.
22. D. Künstler-Langner, Idea „vanitas", jej tradycje i toposy w poezji polskiego baroku. Toruń 1993.
23. D. C. Maleszyński, "Jedyna Księga". Z dziejów toposu w literaturze dawnej. „Pamiętnik Literacki” 1982, z. 3/4, s. 3-39.
24. J. Maritain, Pisma filozoficzne. Tł. J. Fenrychowa. Kraków 1988.
25. P. Milcarek, Teoria ciała ludzkieao w pismach św. Tomasza z Akwinu. Warszawa 1994.
26. K. Mrowcewicz, Czemu wolność mamy? Antynomie wolności w poezji Jana Kochanowskiego i Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego. Wrocław 1987.
27. A. Nowicka-Jeżowa, Madrygały staropolskie. Z dziejów liryki miłosnej w epoce renesansu i baroku. Wrocław 1978.
28. B. Otwinowska, „Concors discordia" Sarbiewskiego w teorii konceptyzmu. „Pamiętnik Literacki” 1968, z. 3, s. 81-110.
29. G. Poulet, Metamorfozy czasu. Szkice krytyczne. Wybór J. Błoński, M. Głowiński. Przedm. J. Błoński. Warszawa 1977.
30. J. Pelc, Obraz—słowo—znak. Studium o emblematach w literaturze staropolskiej. Wrocław 1973.
31. J. Rousset, Circé et le Paon. Paris 1954.
32. J. Rousset, Kirke, albo metamorfoza. O balecie dworskim. Tł. T. Strzałkowska. Wstęp K. Mrowcewicz. „Ogród” 1991, nr 3, s. 219-234.
33. E. Sarnowska-Temeriusz, W kręgu badań tematologicznych. W zb.: Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa. Red. H. Markiewicz, J. Sławiński. Kraków 1976.
34. W. Seńko, Jak rozumieć filozofię średniowieczną. Warszawa 1993.
35. S. Skwarczyńska, Topos „Ubi sunt qui ante nos fuerant?" oraz styczne z nim formacje treściowo-formalne w poezji europejskiego kręgu kulturowego. W: W orbicie literatury—teatru—kultury naukowej. Warszawa 1985.
36. J. Sokołowska, Dwie nieskończoności. Szkice o literaturze barokowej Europy. Warszawa 1978.
37. J. Sokołowska, Spory o barok. W poszukiwaniu modelu epoki. Warszawa 1971.
38. S. Swieżawski, Święty Tomasz na nowo odczytany. Warszawa 1983.
39. P. Urbański, Natura i łaska w poezji polskiego baroku. Kielce 1996.
40. F. J. Warnke, Versions of Baroque. European Literature in the Seventeenth Century. Wyd. 2. New Haven and London 1975.
41. K. Ziemba, Jan Kochanowski jako poeta egzystencji. Prolegomena do interpretacji „Trenów". Warszawa 1994.

Issue:

3

Start page:

194

End page:

201

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68472 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Feb 13, 2019

In our library since:

Feb 13, 2019

Number of object content hits:

47

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/85646

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information