Object structure

Title:

Jadwiga Kotarska, Theatrum mundi : ze studiów nad poezją staropolską. Gdańsk 1998

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (1999)

Creator:

Czyż, Antoni

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1999

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

topos of the world as theatre ; baroque ; topis studies ; Pedro Calderon’s creativity ; Old Polish poetry

References:

1. J. Abramowska, Topos i niektóre miejsca wspólne badań literackich. „Pamiętnik Literacki” 1982, z. 1/2, s. 3-23. ; 2. J. Abramowska, Topos i niektóre miejsca wspólne badań literackich. W: Powtórzenia i wybory. Studia z tematologii i poetyki historycznej. Poznań 1995. ; 3. C. Backvis, Słowacki i barokowe dziedzictwo. Tł. J. Prokop. W: Szkice o kulturze staropolskiej. Wybór, oprac. A. Biernacki. Warszawa 1975. ; 4. J. Błoński, Mikołaj Sęp-Szarzyński a początki polskiego baroku. Kraków 1967. ; 5. M. Brahmer, Petrarkizm w poezji polskiej XVI wieku. Kraków 1927. ; 6. Ch. Вuci-Glucksmann, Le Grand théâtre du monde, [...] Le théâtre baroque en mouvement, de Shakespeare à Calderon. „Magazine Littéraire” (Paris) 1992, nr 300. ; 7. P. Calderonde la Barca, Autos sacramentales: Wielki teatr świata; Magia grzechu; Życie jest snem. Wybrał, przeł., oprac. L. Biały. BN II 227. Wrocław 1997. ; 8. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Tł., oprac. A. Borowski. Kraków 1997. ; 9. A. Czyż, Światło i słowo. Egzystencjalne czytanie tekstów dawnych. Warszawa 1995. ; 10. A. Czyż, Władza marzeń. Studia o wyobraźni i tekstach. Bydgoszcz 1997. ; 11. H. Dziechcińska, Oglądanie i słuchanie w kulturze dawnej Polski. Warszawa 1987. ; 12. G. R. Evans, Filozofia i teologia w średniowieczu. Tł. J. Kiełbasa. Kraków 1996. ; 13. M. Filipiak, Biblia o człowieku. Zarys antropologii biblijnej Starego Testamentu. Lublin 1979. ; 14. R. Fischerówna, Samuel Twardowski jako poeta barokowy. Kraków 1931. ; 15. M. Głowiński, Maska Dionizosa. W: Mity przebrane. Kraków 1990. ; 16. J. K. Goliński, Vanitas. O marności w literaturze i kulturze dawnej. Warszawa 1996. ; 17. D. Gostyńska, Retoryka iluzji. Koncept w poezji barokowej. Warszawa 1991. ; 18. W. Granat, U podstaw humanizmu chrześcijańskiego. Poznań 1976. ; 19. M. Hanusiewicz, Świat podzielony. O poezji Sebastiana Grabowieckiego. Lublin 1994. ; 20. J. Kotarska, "Ad caelestem adspirat patriam". Problem dualizmu natury ludzkiej w poezji polskiego baroku. "Ogród" 1993, nr 3/4, s. 97-119. ; 21. M. Krąpiec, Ja—człowiek. Zarys antropologii filozoficznej. Wyd. 2. Lublin 1979. ; 22. D. Künstler-Langner, Idea „vanitas", jej tradycje i toposy w poezji polskiego baroku. Toruń 1993. ; 23. D. C. Maleszyński, "Jedyna Księga". Z dziejów toposu w literaturze dawnej. „Pamiętnik Literacki” 1982, z. 3/4, s. 3-39. ; 24. J. Maritain, Pisma filozoficzne. Tł. J. Fenrychowa. Kraków 1988. ; 25. P. Milcarek, Teoria ciała ludzkieao w pismach św. Tomasza z Akwinu. Warszawa 1994. ; 26. K. Mrowcewicz, Czemu wolność mamy? Antynomie wolności w poezji Jana Kochanowskiego i Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego. Wrocław 1987. ; 27. A. Nowicka-Jeżowa, Madrygały staropolskie. Z dziejów liryki miłosnej w epoce renesansu i baroku. Wrocław 1978. ; 28. B. Otwinowska, „Concors discordia" Sarbiewskiego w teorii konceptyzmu. „Pamiętnik Literacki” 1968, z. 3, s. 81-110. ; 29. G. Poulet, Metamorfozy czasu. Szkice krytyczne. Wybór J. Błoński, M. Głowiński. Przedm. J. Błoński. Warszawa 1977. ; 30. J. Pelc, Obraz—słowo—znak. Studium o emblematach w literaturze staropolskiej. Wrocław 1973. ; 31. J. Rousset, Circé et le Paon. Paris 1954. ; 32. J. Rousset, Kirke, albo metamorfoza. O balecie dworskim. Tł. T. Strzałkowska. Wstęp K. Mrowcewicz. „Ogród” 1991, nr 3, s. 219-234. ; 33. E. Sarnowska-Temeriusz, W kręgu badań tematologicznych. W zb.: Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa. Red. H. Markiewicz, J. Sławiński. Kraków 1976. ; 34. W. Seńko, Jak rozumieć filozofię średniowieczną. Warszawa 1993. ; 35. S. Skwarczyńska, Topos „Ubi sunt qui ante nos fuerant?" oraz styczne z nim formacje treściowo-formalne w poezji europejskiego kręgu kulturowego. W: W orbicie literatury—teatru—kultury naukowej. Warszawa 1985. ; 36. J. Sokołowska, Dwie nieskończoności. Szkice o literaturze barokowej Europy. Warszawa 1978. ; 37. J. Sokołowska, Spory o barok. W poszukiwaniu modelu epoki. Warszawa 1971. ; 38. S. Swieżawski, Święty Tomasz na nowo odczytany. Warszawa 1983. ; 39. P. Urbański, Natura i łaska w poezji polskiego baroku. Kielce 1996. ; 40. F. J. Warnke, Versions of Baroque. European Literature in the Seventeenth Century. Wyd. 2. New Haven and London 1975. ; 41. K. Ziemba, Jan Kochanowski jako poeta egzystencji. Prolegomena do interpretacji „Trenów". Warszawa 1994.

Issue:

3

Start page:

194

End page:

201

Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: