Object structure

Title:

Anna Sobolewska, Maksymalnie udana egzystencja : szkice o życiu i twórczości Mirona Białoszewskiego. Warszawa 1997

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (1999)

Creator:

Łukaszuk-Piekara, Małgorzata

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1999

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Miron Białoszewski’s life ; Białoszewski’s creativity ; existential issues ; Mikhail Bakhtin’s concepts ; category of carnival ; world turned upside down ; Georges Bataille’s concepts ; transgression ; reception of Białoszewski’s A Memoir of the Warsaw Uprising

References:

1. E. Balcerzan, Poezja polska w latach 1939 — 1965. Cz. 1. Warszawa 1982.
2. E. Balcerzan, Polska Mirona Białoszewskiego. W zb.: Pisanie Białoszewskiego. Red. M. Głowiński, Z. Łapiński. Warszawa 1993, s. 23-33.
3. E. Balcerzan, Śmiech pokoleń—płacz pokoleń. Kraków 1997.
4. M. Białoszewski, Choroba. W: Obmapywanie Europy, AAAmeryka; Ostatnie wiersze. Warszawa 1988.
5. M. Białoszewski, Listy do Eumenid. "Teksty Drugie" 1991, nr 6, s. 83-136.
6. M. Białoszewski, Spotkania z nożem. W: Oho. Warszawa 1985.
7. M. Białoszewski, Utwory zebrane. T. 6: Zawał. Przygotowanie tekstu M. Sokołowska. Warszawa 1991.
8. P. Brown, S. Levinson, Politeness: Some Universals in Language Usage. Cambridge 1987.
9. F. Coulmas, „Poison to Your Soul". Thanks and Apologies Contrastively Viewed. W zb.: Conversational Routine. Explorations in Standardized Communication Situations and Prepatterned Speech. Ed. F. Coulmas. The Hague 1981.
10. B. Fraser, On Apologizing. W zb.: Conversational Routine. Explorations in Standardized Communication Situations and Prepatterned Speech. Ed. F. Coulmas. The Hague 1981.
11. В. Fraser, Perspectives on Politeness. „Journal of Pragmatics” 1990, vol. 14.
12. M. Głowiński, Białoszewskiego gatunki codzienne. W zb.: Pisanie Białoszewskiego. Red. M. Głowiński, Z. Łapiński. Warszawa 1993, s. 144-151.
13. R. Grzegorczykowa, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej. Warszawa 1995.
14. H. Konicka, Kulturowy sens gatunkowych decyzji Mirona Białoszewskiego. „Teksty Drugie” 1997, nr 1/2, s. 63-80.
15. A. Okopień-Sławińska, Relacje osobowe w literackiej komunikacji. W: Semantyka wypowiedzi poetyckiej. (Preliminaria). Wrocław 1985.
16. P. Ricoeur, Symbolika zła. Przeł. S. Cichowicz, M. Ochab. Warszawa 1986.
17. J. Sławiński, Przestrzeń w literaturze: elementarne rozróżnienia i wstępne oczywistości. W: Próby teoretycznoliterackie. Warszawa 1992.
18. A. Sobolewska, Maksymalnie udana egzystencja. Szkice o życiu i twórczości Mirona Białoszewskiego. Warszawa 1997.
19. T. Sobolewski, Miron Białoszewski "Listy do Eumenid". "Teksty Drugie" 1991, nr 6, s. 137-142.
20. R. Tokarski, Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie. Lublin 1995.
21. G. Vigarello, Czystość i brud. Higiena ciała od średniowiecza do XX wieku. Tł. B. Szwarcman-Czarnota. Warszawa 1996.

Issue:

3

Start page:

207

End page:

213

Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)