Object structure

Title:

Anna Sobolewska, Maksymalnie udana egzystencja : szkice o życiu i twórczości Mirona Białoszewskiego. Warszawa 1997

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (1999)

Creator:

Łukaszuk-Piekara, Małgorzata

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1999

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Miron Białoszewski’s life ; Białoszewski’s creativity ; existential issues ; Mikhail Bakhtin’s concepts ; category of carnival ; world turned upside down ; Georges Bataille’s concepts ; transgression ; reception of Białoszewski’s A Memoir of the Warsaw Uprising

References:

1. E. Balcerzan, Poezja polska w latach 1939 — 1965. Cz. 1. Warszawa 1982. ; 2. E. Balcerzan, Polska Mirona Białoszewskiego. W zb.: Pisanie Białoszewskiego. Red. M. Głowiński, Z. Łapiński. Warszawa 1993, s. 23-33. ; 3. E. Balcerzan, Śmiech pokoleń—płacz pokoleń. Kraków 1997. ; 4. M. Białoszewski, Choroba. W: Obmapywanie Europy, AAAmeryka; Ostatnie wiersze. Warszawa 1988. ; 5. M. Białoszewski, Listy do Eumenid. "Teksty Drugie" 1991, nr 6, s. 83-136. ; 6. M. Białoszewski, Spotkania z nożem. W: Oho. Warszawa 1985. ; 7. M. Białoszewski, Utwory zebrane. T. 6: Zawał. Przygotowanie tekstu M. Sokołowska. Warszawa 1991. ; 8. P. Brown, S. Levinson, Politeness: Some Universals in Language Usage. Cambridge 1987. ; 9. F. Coulmas, „Poison to Your Soul". Thanks and Apologies Contrastively Viewed. W zb.: Conversational Routine. Explorations in Standardized Communication Situations and Prepatterned Speech. Ed. F. Coulmas. The Hague 1981. ; 10. B. Fraser, On Apologizing. W zb.: Conversational Routine. Explorations in Standardized Communication Situations and Prepatterned Speech. Ed. F. Coulmas. The Hague 1981. ; 11. В. Fraser, Perspectives on Politeness. „Journal of Pragmatics” 1990, vol. 14. ; 12. M. Głowiński, Białoszewskiego gatunki codzienne. W zb.: Pisanie Białoszewskiego. Red. M. Głowiński, Z. Łapiński. Warszawa 1993, s. 144-151. ; 13. R. Grzegorczykowa, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej. Warszawa 1995. ; 14. H. Konicka, Kulturowy sens gatunkowych decyzji Mirona Białoszewskiego. „Teksty Drugie” 1997, nr 1/2, s. 63-80. ; 15. A. Okopień-Sławińska, Relacje osobowe w literackiej komunikacji. W: Semantyka wypowiedzi poetyckiej. (Preliminaria). Wrocław 1985. ; 16. P. Ricoeur, Symbolika zła. Przeł. S. Cichowicz, M. Ochab. Warszawa 1986. ; 17. J. Sławiński, Przestrzeń w literaturze: elementarne rozróżnienia i wstępne oczywistości. W: Próby teoretycznoliterackie. Warszawa 1992. ; 18. A. Sobolewska, Maksymalnie udana egzystencja. Szkice o życiu i twórczości Mirona Białoszewskiego. Warszawa 1997. ; 19. T. Sobolewski, Miron Białoszewski "Listy do Eumenid". "Teksty Drugie" 1991, nr 6, s. 137-142. ; 20. R. Tokarski, Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie. Lublin 1995. ; 21. G. Vigarello, Czystość i brud. Higiena ciała od średniowiecza do XX wieku. Tł. B. Szwarcman-Czarnota. Warszawa 1996.

Issue:

3

Start page:

207

End page:

213

Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: