Object structure

Title:

Badania porównawcze : dyskusja o metodzie : Radziejowice, 6-8 lutego 1997 r. Pod red. Aliny Nowickiej - Jeżowej. Izabelin 1998

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (1999)

Creator:

Wrzosek, Stefan

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1999

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

literary comparatism ; methodological pluralism ; deconstructionism ; pluralism ; typological comparatism ; category of mimesis ; notion of national literature

References:

1. A. Asnyk, Poezje. Wstęp S. Lichański. Warszawa 1974. ; 2. A. Burzyńska, Poetyka po strukturalizmie. W zb.: Poetyka bez granic. Red. W. Bolecki, W. Tomasik. Warszawa 1995, s. 53-77. ; 3. J. Janaszek-Ivanickova, Wstęp. W zb.: Antologia zagranicznej komparatystyki literackiej. Red. H. Janaszek-Ivanickova. Warszawa 1997, s. 5-20. ; 4. W. Kubacki, Wstęp w: Z. Krasiński, Irydion. Wstęp, oprac. W. Kubacki. Wyd. 6, zm. BN I, 42. Wrocław 1967. ; 5. Z. Łempicki, Historia kultury a historia literatury. W: Wybór pism. Oprac. H. Markiewicz. T. 2: Studia z teorii literatury. Przedm. R. Ingarden. Warszawa 1966. ; 6. R. Nycz, Intertekstualność i jej zakresy: teksty, gatunki, światy. W zb.: Między tekstami. Intertekstualność jako problem poetyki historycznej. Studia. Red. J. Ziomek, J. Sławiński, W. Bolecki. Warszawa 1992. ; 7. J. Sławiński, Słowo na wstępie. W zb.: Między tekstami. Intertekstualność jako problem poetyki historycznej. Studia. Red. J. Ziomek, J. Sławiński, W. Bolecki. Warszawa 1992. ; 8. E. Warzenica, Pozytywistyczny „obóz młodych" wobec tradycji wielkiej polskiej poezji romantycznej (lata 1866—1881). Warszawa 1968.

Issue:

3

Start page:

213

End page:

219

Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)