Object structure

Title:

Badania porównawcze : dyskusja o metodzie : Radziejowice, 6-8 lutego 1997 r. Pod red. Aliny Nowickiej - Jeżowej. Izabelin 1998

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (1999)

Creator:

Wrzosek, Stefan

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1999

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

literary comparatism ; methodological pluralism ; deconstructionism ; pluralism ; typological comparatism ; category of mimesis ; notion of national literature

References:

1. A. Asnyk, Poezje. Wstęp S. Lichański. Warszawa 1974.
2. A. Burzyńska, Poetyka po strukturalizmie. W zb.: Poetyka bez granic. Red. W. Bolecki, W. Tomasik. Warszawa 1995, s. 53-77.
3. J. Janaszek-Ivanickova, Wstęp. W zb.: Antologia zagranicznej komparatystyki literackiej. Red. H. Janaszek-Ivanickova. Warszawa 1997, s. 5-20.
4. W. Kubacki, Wstęp w: Z. Krasiński, Irydion. Wstęp, oprac. W. Kubacki. Wyd. 6, zm. BN I, 42. Wrocław 1967.
5. Z. Łempicki, Historia kultury a historia literatury. W: Wybór pism. Oprac. H. Markiewicz. T. 2: Studia z teorii literatury. Przedm. R. Ingarden. Warszawa 1966.
6. R. Nycz, Intertekstualność i jej zakresy: teksty, gatunki, światy. W zb.: Między tekstami. Intertekstualność jako problem poetyki historycznej. Studia. Red. J. Ziomek, J. Sławiński, W. Bolecki. Warszawa 1992.
7. J. Sławiński, Słowo na wstępie. W zb.: Między tekstami. Intertekstualność jako problem poetyki historycznej. Studia. Red. J. Ziomek, J. Sławiński, W. Bolecki. Warszawa 1992.
8. E. Warzenica, Pozytywistyczny „obóz młodych" wobec tradycji wielkiej polskiej poezji romantycznej (lata 1866—1881). Warszawa 1968.

Issue:

3

Start page:

213

End page:

219

Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)