Object structure

Title:

Teresa de Lauretis, The Stubborn Drive. „Critical Inquiry” vol. 24 (1998), no 4 (Summer) ; Susan Gubar, What Ails Feminist Criticism? „Critical Inquiry” vol. 24 (1998), no 4 (Summer)

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (1999)

Creator:

Borkowska, Grażyna

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1999

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Subject and Keywords:

podmiot seksualny ; esencjonalizm ; teoria Sigmunda Freuda ; konstruktywizm ; koncepcje Michela Foucault ; popęd śmierci ; film ; teoria filmu ; krytyka feministyczna ; stereotyp płciowo-kulturowy ; literatura homoseksualna ; stereotyp rasowy ; stereotyp seksualny

References:

1. J. Butler, Bodies That Matter. On the Discursive Limits of "Sex”. New York—London 1993.
2. M. Foucault, Historia seksualności. Przeł. B. Banasiak, T. Komendant, K. Matuszewski. Wstęp T. Komendant. Warszawa 1995.
3. N. K. Miller, Getting Personal. Feminist Occasions and Other Autobiographical Acts. New York—London 1991.
4. Ch. H. Sommers, Who Stole Feminism? How Women Have Betrayed Women. New York 1994.

Issue:

3

Start page:

231

End page:

235

Resource Type:

Artykuł przeglądowy

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)