Object structure

Title:

Poetycka puenta i... całkiem prozaiczny epilog (albumowego wiersza Juliusza Słowackiego)

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (1999)

Creator:

Troszyński, Marek

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1999

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Subject and Keywords:

poezja okolicznościowa ; wiersz albumowy ; sztambuch ; W pamiętniku Zofii Bobrówny Juliusza Słowackiego ; związek Słowackiego z Ukrainą ; przyroda

References:

1. C. Backvis, Słowacki i barokowe dziedzictwo. Przeł. J. Prokop. W: Szkice o kulturze staropolskiej. Wybór, oprac. A. Biernacki. Warszawa 1975.
2. W. Borowy, O poezji Mickiewicza. Lublin 1999.
3. A. Kępiński, Psychopatologia życia seksualnego. Warszawa 1988.
4. Korespondencja Juliusza Słowackiego. Oprac. E. Sawrymowicz. T. 2. Wrocław 1962.
5. S. Mleczko, Serce a heksanietr, czyli geneza metryki poetyckiej w związku z estetycznym kształceniem się języków , szczególnie polskiego. Warszawa 1901.
6. R. Przybylski, Podróż Juliusza Słowackiego na Wschód. Kraków 1982.
7. J. Słowacki, Dzieła wszystkie. Red. J. Kleiner. Współpr. W. Floryan. Bibliogr. oprac. W. Hahn. T. 1-17. Wrocław 1952-1975.
8. J. Słowacki, Noty w podróży po Palestynie i Syrii. W: Dzieła. Red. J. Krzyżanowski. T. 10. Wrocław 1949.
9. J. Słowacki, Raptularz 1843—1849. Oprac. M. Troszyński. Warszawa 1996.

Issue:

4

Start page:

35

End page:

48

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: