Object structure

Title:

O autorstwie nieznanego imieninowego powinszowania z r. 1794 Józefowi Bielawskiemu

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (1999)

Creator:

Zachmacz, Zdzisław Maciej

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1999

Description:

Abstract eng. ; Contains text of source, pp. 144-147.

Subject and Keywords:

establishing of authorship ; congratulation ; Michał Wyszkowski’s creativity ; Stanisław Trembecki’s creativity

References:

1. E. Aleksandrowska, W kręgu poezji zabawowej Pałacu Błękitnego. Nieznane wiersze A. K. Czartoryskiego, K . Rogalińskiego i J. Bielawskiego. „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 1, s. 215-226. ; 2. Anegdoty i sensacje obyczajowe wieku oświecenia w Polsce. Dokumenty. Wspomnienia. Facecje. Zebrał i oprac. R. Kaleta. Il. M. Berezowska. Warszawa 1958. ; 3. M. Bielawski, Très-bénignes remontrances aux auteurs du „Journal de Paris" par M. de Bielawski, gentilhomme polonois. A Paris 1787. ; 4. A. J. Czartoryski, Żywot J. U. Niemcewicza. Paryż 1860. ; 5. J. Dihma, Niemcewicz jako polityk i publicysta w czasie Sejmu Czteroletniego. Kraków 1928. ; 6. J. W. Gomulicki, Młody „gniewny" polskiego oświecenia. Wstęp w: Т. K. Węgierski, Wiersze wybrane. Wybrał, tekst ustalił, wstęp J. W. Gomulicki. Warszawa 1974, s. 5-54. ; 7. J. W. Gomulicki, Oświecenie. „Rocznik Literacki” 1966, s. 283-307. ; 8. J. W. Gomulicki, Stanisława Trembeckiego ankieta personalna. „Twórczość” 1955, nr 6, s. 154-161. ; 9. Hulewicz Benedykt. Hasło w: Oświecenie. T. A-H. Oprac. E. Aleksandrowska [i in.]. Nowy Korbut. T. 4. Warszawa 1966, s. 505-506. ; 10. R. Kaleta, Nawracanie posła. Biografia polityczna Jana Suchorzewskiego. W: Oświeceni i sentymentalni. Studia nad literaturą i życiem w Polsce w okresie trzech rozbiorów. Wrocław 1971. ; 11. R. Kaleta, Rozrywkowy list szlachcica do magnata. W: Sensacje z dawnych lat. Wyszukał i skomentował R. Kaleta. Wyd. 3, udoskonalone i poszerz. Wrocław 1986. ; 12. R. Kaleta, W kręgu A. Czartoryskiego. „Pamiętnik Teatralny” 1966, z. 1/4, s. 181-188. ; 13. T. Kantelecka, T. Kostkiewiczowa, Józef Bielawski (1739—1808). W zb.: Pisarze polskiego oświecenia. Red. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński. Т. 1. Warszawa 1992, s. 512-536. ; 14. J. Kott, Przedmowa. W: S. Trembecki, Pisma wszystkie. Wyd. krytyczne. T. 1. Oprac. [przedm.] J. Kott. Warszawa 1953, s. V-XCVII. ; 15. J. Kott, Trembeciana. „Pamiętnik Literacki” 1950, z. 3/4, s. 885-935. ; 16. M. Machynia, Sierpiński (Sierzpiński, Sierżpiński) Leopold (zm. 1796). Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 37. Warszawa-Kraków 1996—1997, s. 353-355. ; 17. J. Michalski, Kopczyński Andrzej, imię zakonne Onufry od św. Andrzeja (1735 — 1817). Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 13. Wrocław-Warszawa-Kraków 1967—1968, s. 622-625. ; 18. J. U. Niemcewicz, Pamiętniki czasów moich. Pierwsze wydanie według obszerniejszej wersji rękopiśmiennej. Tekst oprac. i wstęp J. Dihm. T. 2. Warszawa 1957. ; 19. J. U. Niemcewicz, Pamiętniki 1804—1807. Dziennik drugiej podróży do Ameryki. Wydał W. Wisłocki. Lwów 1873. ; 20. J. U. Niemcewicz, Podróże po Ameryce 1797—1807. Z rękopisu wydała, wstęp i objaśnienia A. Wellman-Zalewska. Pod red. E. Kipy. Wrocław 1959. ; 21. J. Nowak-Dłużewski, Satyra polityczna Sejmu Czteroletniego. Kraków 1933. ; 22. J. Platt, Mostowski Tadeusz Antoni. Hasło w: Słownik pracowników książki polskiej. Warszawa 1972, s. 607. ; 23. Potocki Stanisław Kostka. Hasło w: Oświecenie. T. T-Ż. Oprac. E. Aleksandrowska [i in.]. Nowy Korbut. T. 6. Cz. 1. Warszawa 1970, s. 75-86. ; 24. E. Rabowicz, Literackie kontakty Stanisława Trembeckiego z Albertem Mierem. „Pamiętnik Literacki” 1962, z. 4, s. 543-582. ; 25. E. Rabowicz, Stanisław Trembecki w świetle nowych źródeł. Wrocław 1965. ; 26. E. Rostworowski, Hulewicz z Drozdeń Benedykt h. Nowina (1750—1817). Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 10. Wrocław-Warszawa-Kraków 1962—1964, s. 89-92. ; 27. I. Stasiewicz-Jasiukowa, Onufry Kopczyński, współpracownik Komisji Edukacji Narodowej. Studium o społecznej roli uczonego w Polsce stanisławowskiej. Wrocław 1987. ; 28. Z. Sułek, Sprzysiężenie Jakuba Jasińskiego. Warszawa 1982. ; 29. J. Szczepaniec, Monopol prasowy Tadeusza Włodka w Polsce w latach 1793—1796. „Ze skarbca kultury” 1964, z. 16, s. 5-115. ; 30. Tajna korespondencja z Warszawy 1792—1794 do Ignacego Potockiego. Jan Dembowski i inni. Oprac. M. Rymszyna, A. Zahorski. Warszawa 1961. ; 31. W. Tokarz, Insurekcja warszawska (17 i 18 kwietnia 1794 r.). Lwów 1934. ; 32. Trembecki Stanisław. Hasło w: Oświecenie. T. T-Ż. Oprac. E. Aleksandrowska [i in.]. Nowy Korbut. T. 6. Cz. 1. Warszawa 1970, s. 345-364. ; 33. S. Trembecki, Listy. Oprac. J. Kott, R. Kaleta. Przekładu listów francuskich dokonała M. Kruczkiewicz. T. 1. Wrocław 1954. ; 34. S. Trembecki, Wiersze wybrane. Oprac. i wstęp J. W. Gomulicki. Warszawa 1965. ; 35. Ulotna poezja patriotyczna oświecenia (1774—1797). Oprac., przedm. R. Kaleta. Wrocław 1977. ; 36. Wyszkowski Michał (1770-1829). Hasło w: Oświecenie. T. T-Ż. Oprac. E. Aleksandrowska [i in.]. Nowy Korbut. T. 6. Cz. 1. Warszawa 1970, s.484-486. ; 37. M. Wyszkowski, Poezje. Wyd. pośmiertne. Warszawa 1830. ; 38. M. Wyszkowski, Powinszowanie Józefowi Bielawskiemu roku 1794, w. 49 — 52. W: Poezje. Wyd. pośmiertne. Warszawa 1830. ; 39. Zagadki Sejmu Czteroletniego. Teksty zebrał i ustalił E. Rabowicz. Komentarze oprac. B. Krakowski, E. Rabowicz. Do druku przygotował J. Kowecki. Warszawa 1996.

Issue:

4

Start page:

129

End page:

147

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: