Object structure

Title:

O autorstwie nieznanego imieninowego powinszowania z r. 1794 Józefowi Bielawskiemu

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (1999)

Creator:

Zachmacz, Zdzisław Maciej

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1999

Description:

Abstract eng. ; Contains text of source, pp. 144-147.

Subject and Keywords:

establishing of authorship ; congratulation ; Michał Wyszkowski’s creativity ; Stanisław Trembecki’s creativity

References:

1. E. Aleksandrowska, W kręgu poezji zabawowej Pałacu Błękitnego. Nieznane wiersze A. K. Czartoryskiego, K . Rogalińskiego i J. Bielawskiego. „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 1, s. 215-226.
2. Anegdoty i sensacje obyczajowe wieku oświecenia w Polsce. Dokumenty. Wspomnienia. Facecje. Zebrał i oprac. R. Kaleta. Il. M. Berezowska. Warszawa 1958.
3. M. Bielawski, Très-bénignes remontrances aux auteurs du „Journal de Paris" par M. de Bielawski, gentilhomme polonois. A Paris 1787.
4. A. J. Czartoryski, Żywot J. U. Niemcewicza. Paryż 1860.
5. J. Dihma, Niemcewicz jako polityk i publicysta w czasie Sejmu Czteroletniego. Kraków 1928.
6. J. W. Gomulicki, Młody „gniewny" polskiego oświecenia. Wstęp w: Т. K. Węgierski, Wiersze wybrane. Wybrał, tekst ustalił, wstęp J. W. Gomulicki. Warszawa 1974, s. 5-54.
7. J. W. Gomulicki, Oświecenie. „Rocznik Literacki” 1966, s. 283-307.
8. J. W. Gomulicki, Stanisława Trembeckiego ankieta personalna. „Twórczość” 1955, nr 6, s. 154-161.
9. Hulewicz Benedykt. Hasło w: Oświecenie. T. A-H. Oprac. E. Aleksandrowska [i in.]. Nowy Korbut. T. 4. Warszawa 1966, s. 505-506.
10. R. Kaleta, Nawracanie posła. Biografia polityczna Jana Suchorzewskiego. W: Oświeceni i sentymentalni. Studia nad literaturą i życiem w Polsce w okresie trzech rozbiorów. Wrocław 1971.
11. R. Kaleta, Rozrywkowy list szlachcica do magnata. W: Sensacje z dawnych lat. Wyszukał i skomentował R. Kaleta. Wyd. 3, udoskonalone i poszerz. Wrocław 1986.
12. R. Kaleta, W kręgu A. Czartoryskiego. „Pamiętnik Teatralny” 1966, z. 1/4, s. 181-188.
13. T. Kantelecka, T. Kostkiewiczowa, Józef Bielawski (1739—1808). W zb.: Pisarze polskiego oświecenia. Red. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński. Т. 1. Warszawa 1992, s. 512-536.
14. J. Kott, Przedmowa. W: S. Trembecki, Pisma wszystkie. Wyd. krytyczne. T. 1. Oprac. [przedm.] J. Kott. Warszawa 1953, s. V-XCVII.
15. J. Kott, Trembeciana. „Pamiętnik Literacki” 1950, z. 3/4, s. 885-935.
16. M. Machynia, Sierpiński (Sierzpiński, Sierżpiński) Leopold (zm. 1796). Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 37. Warszawa-Kraków 1996—1997, s. 353-355.
17. J. Michalski, Kopczyński Andrzej, imię zakonne Onufry od św. Andrzeja (1735 — 1817). Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 13. Wrocław-Warszawa-Kraków 1967—1968, s. 622-625.
18. J. U. Niemcewicz, Pamiętniki czasów moich. Pierwsze wydanie według obszerniejszej wersji rękopiśmiennej. Tekst oprac. i wstęp J. Dihm. T. 2. Warszawa 1957.
19. J. U. Niemcewicz, Pamiętniki 1804—1807. Dziennik drugiej podróży do Ameryki. Wydał W. Wisłocki. Lwów 1873.
20. J. U. Niemcewicz, Podróże po Ameryce 1797—1807. Z rękopisu wydała, wstęp i objaśnienia A. Wellman-Zalewska. Pod red. E. Kipy. Wrocław 1959.
21. J. Nowak-Dłużewski, Satyra polityczna Sejmu Czteroletniego. Kraków 1933.
22. J. Platt, Mostowski Tadeusz Antoni. Hasło w: Słownik pracowników książki polskiej. Warszawa 1972, s. 607.
23. Potocki Stanisław Kostka. Hasło w: Oświecenie. T. T-Ż. Oprac. E. Aleksandrowska [i in.]. Nowy Korbut. T. 6. Cz. 1. Warszawa 1970, s. 75-86.
24. E. Rabowicz, Literackie kontakty Stanisława Trembeckiego z Albertem Mierem. „Pamiętnik Literacki” 1962, z. 4, s. 543-582.
25. E. Rabowicz, Stanisław Trembecki w świetle nowych źródeł. Wrocław 1965.
26. E. Rostworowski, Hulewicz z Drozdeń Benedykt h. Nowina (1750—1817). Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 10. Wrocław-Warszawa-Kraków 1962—1964, s. 89-92.
27. I. Stasiewicz-Jasiukowa, Onufry Kopczyński, współpracownik Komisji Edukacji Narodowej. Studium o społecznej roli uczonego w Polsce stanisławowskiej. Wrocław 1987.
28. Z. Sułek, Sprzysiężenie Jakuba Jasińskiego. Warszawa 1982.
29. J. Szczepaniec, Monopol prasowy Tadeusza Włodka w Polsce w latach 1793—1796. „Ze skarbca kultury” 1964, z. 16, s. 5-115.
30. Tajna korespondencja z Warszawy 1792—1794 do Ignacego Potockiego. Jan Dembowski i inni. Oprac. M. Rymszyna, A. Zahorski. Warszawa 1961.
31. W. Tokarz, Insurekcja warszawska (17 i 18 kwietnia 1794 r.). Lwów 1934.
32. Trembecki Stanisław. Hasło w: Oświecenie. T. T-Ż. Oprac. E. Aleksandrowska [i in.]. Nowy Korbut. T. 6. Cz. 1. Warszawa 1970, s. 345-364.
33. S. Trembecki, Listy. Oprac. J. Kott, R. Kaleta. Przekładu listów francuskich dokonała M. Kruczkiewicz. T. 1. Wrocław 1954.
34. S. Trembecki, Wiersze wybrane. Oprac. i wstęp J. W. Gomulicki. Warszawa 1965.
35. Ulotna poezja patriotyczna oświecenia (1774—1797). Oprac., przedm. R. Kaleta. Wrocław 1977.
36. Wyszkowski Michał (1770-1829). Hasło w: Oświecenie. T. T-Ż. Oprac. E. Aleksandrowska [i in.]. Nowy Korbut. T. 6. Cz. 1. Warszawa 1970, s.484-486.
37. M. Wyszkowski, Poezje. Wyd. pośmiertne. Warszawa 1830.
38. M. Wyszkowski, Powinszowanie Józefowi Bielawskiemu roku 1794, w. 49 — 52. W: Poezje. Wyd. pośmiertne. Warszawa 1830.
39. Zagadki Sejmu Czteroletniego. Teksty zebrał i ustalił E. Rabowicz. Komentarze oprac. B. Krakowski, E. Rabowicz. Do druku przygotował J. Kowecki. Warszawa 1996.

Issue:

4

Start page:

129

End page:

147

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: