Object structure

Title:

Topika gatunku powieściowego - badania SATOR

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (1999)

Creator:

Pawłowska, Maja

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1999

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Subject and Keywords:

gatunek literacki ; powieść ; topika ; teoria Ernsta Roberta Curtiusa ; ociété d’Analyse de la Topique dans les Oeuvres Romanesques

References:

1. J. Abramowska, Topos i niektóre miejsca wspólne badań literackich. „Pamiętnik Literacki” 1982, z. 1/2, s. 3-23.
2. R. Barthes, L`Ancienne rhétorique. Aide-mémoire. „Communications” 1970, nr 16.
3. N. Boursier, Avant-Propos. W zb.: La Naissance du roman en France. Topique romanesque de l’„Astrée" à „Justine". Éd. N. Boursier, D. Trott Paris —Seattle—Tübingen 1990.
4. N. Boursier, Topoï et ordinateurs: quelques réflexions. W zb.: Colloque de la SATOR à Fordham. Éd. J. Macary. Paris —Seattle —Tübingen 1991.
5. J. Brzozowski, Muzy w poezji polskiej. Dzieje toposu do przełomu romantycznego. Wrocław 1986.
6. R. Chartier, L`Éducation en France du XVIe au XVIIIe siècle. Paris 1978.
7. H. Coulet, Allocution de Président de la SATOR. W zb.: Colloque de la SATOR à Fordham. Éd. J. Macary. Paris —Seattle —Tübingen 1991.
8. H. Coulet, Perspectives de la SATOR. W zb.: La Naissance du roman en France. Topique romanesque de l’„Astrée" à „Justine". Éd. N. Boursier, D. Trott Paris —Seattle—Tübingen 1990.
9. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Tł. i oprac. A. Borowski. Kraków 1997.
10. G. Declercq, Le Lieu commun dans les tragédies de Racine: topique, poétique et mémoire à l'âge classique. „XVIIe siècle” 1986, nr 15.
11. M.- L. Delmonet - Launay, XVIe siècle. Paris 1987.
12. B. Dupriez, Gradus. Les procédés littéraires. Paris 1984.
13. B. Emrich, Topika i topoi. Przeł. J. Koźbiał. „Pamiętnik Literacki” 1977, z. 1, s. 235-263.
14. L`Épreuve du lecteur. Livres et lectures dans le roman d'Ancien Régime. Actes du VIIIe colloque de la SATOR . Éd. J. Herman, P. Pelckmans. Louvain — Paris 1996.
15. M. Głowiński, Maska Dionizosa. „Twórczość” 1961, nr 11, s. 73-106.
16. M. Głowiński, Maska Dionizosa. W: Mity przebrane. Dionizos, Narcyz, Prometeusz, Marchołt, labirynt. Kraków 1990.
17. P. Goubert, D. Roche, Les Français et l’Ancien Régime. Paris 1984.
18. A. Kibédi Varga, Rhétorique et littérature. Études de structures classiques. Paris 1970.
19. Ch. Künstler, La Vie quotidienne sous Louis XV. Paris 1961.
20. Ch. Künstler, La Vie quotidienne sous Louis XVI. Paris 1959.
21. T. Michałowska, Między poezją a wymową. Konwencje i tradycje staropolskiej prozy nowelistycznej. Wrocław 1970.
22. T. Michałowska, Oryginalność. Hasło w: Słownik literatury staropolskiej. (Średniowiecze— renesans — barok). Red. T. Michałowska przy współudziale B. Otwinowskiej, E. Samowskiej-Temeriusz. Wrocław 1990, s. 602-610.
23. T. Michałowska, Romans XVII i pierwszej połowy XVIII wieku w Polsce. Analiza struktury gatunkowej. W zb.: Problemy literatury staropolskiej. Red. J. Pelc. Seria 1. Wrocław 1972, s. 427-498.
24. A. Niderst, Allocution du Secrétaire général de la SATOR. W zb.: Colloque de la SATOR à Fordham. Éd. J. Macary. Paris —Seattle —Tübingen 1991.
25. B. Otwinowska, Imitacja. Hasło w: Słownik literatury staropolskiej. (Średniowiecze— renesans — barok). Red. T. Michałowska przy współudziale B. Otwinowskiej, E. Samowskiej-Temeriusz. Wrocław 1990, s. 344-349.
26. Ch. Perelman, L. Olbrechts-Tyteca, Traité de l’argumentation. La nouvelle rhétorique. Bruxelles 1970.
27. A.- M. Perrin-Naffakh, Le Cliché de style en français moderne. Nature linguistique et rhétorique, fonction littéraire. Lille—Bordeaux 1985.
28. G. Prince, Remarques sur le topos et sur le denarré. W zb.: La Naissance du roman en France. Topique romanesque de l’„Astrée" à „Justine". Éd. N. Boursier, D. Trott Paris —Seattle—Tübingen 1990.
29. R. Przybylski, „Et in Arcadia ego”. Esej o tęsknotach poetów. Warszawa 1966.
30. J. M. Rymkiewicz, Myśli różne o ogrodach. Dzieje jednego toposu. Warszawa 1968.
31. Topiques du dénouement romanesque du XIIe au XIIIe siècle. Actes du Septième Colloque International de la SATOR. Éd. C. Piau-Gillot. Paris 1995.
32. M. Vernet, La Parodie et le repérage des topoï. W zb.: Colloque de la SATOR à Fordham. Éd. J. Macary. Paris —Seattle —Tübingen 1991.
33. M. Weil, Comment repérer et définir le topos? W zb.: La Naissance du roman en France. Topique romanesque de l’„Astrée" à „Justine". Éd. N. Boursier, D. Trott Paris—Seattle—Tübingen 1990.
34. J. Ziomek, Retoryka opisowa. Wrocław 1990.

Issue:

4

Start page:

149

End page:

168

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: