Object

Title: Pisarki polskie epok dawnych. Pod red. Krystyny Stasiewicz. Olsztyn 1998

Creator:

Czyż, Antoni

Date issued/created:

1999

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (1999)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. A. Aleksandrowicz, Izabela Czartoryska. Polskość i europejskość. Lublin 1998.
2. Autobiografia mistyczna Matki Teresy od Jezusa karmelitanki bosej (Anny Marii Marchockiej) 1603-1652. Wyd. K . Górski, W: Pisarze ascetyczno-mistyczni. T. 2. Poznań 1939.
3. F. Beer, Kobiety i doświadczenie mistyczne w średniowieczu. Przekł. A. Branny. Kraków 1996.
4. K. Benisławska, Pieśni sobie śpiewane. Oprac. T. Brajerski, J. Starnawski. Lublin 1958.
5. M. Borkowska, Życie codzienne polskich klasztorów żeńskich w XVII—XVIII wieku. Warszawa 1996.
6. W. Borowy, O poezji polskiej w wieku XVIII. Wyd. 2. Warszawa 1978.
7. T. Chachulski, „Hej, gdybym stworzyć hymn zdołała nowy"! O „Pieśniach sobie śpiewanych” Konstancji Benisławskiej. W zb.: Motywy religijne w twórczości pisarzy polskiego oświecenia. Red. T. Kostkiewiczowa. Lublin 1995, s. 77-92.
8. A. Cieński, Pamiętnikarstwo polskie XVIII wieku. Wrocław 1981.
9. J. Czachowska, R. Loth, Bibliografia i biblioteka w pracy polonisty. Wrocław 1977.
10. A. Czyż, Ja i Bóg. Poezja metafizyczna późnego baroku. Wrocław 1988.
11. A. Czyż, Światło i słowo. Egzystencjalne czytanie tekstów dawnych. Warszawa 1995.
12. A. Czyż, Władza marzeń. Studia o wyobraźni i tekstach. Bydgoszcz 1997.
13. H. Dziechcińska, Kultura literacka w Polsce XVI i XVII wieku. Warszawa 1994.
14. H. Dziechcińska, O staropolskich dziennikach podróży. Warszawa 1991.
15. B. Fabiani, Warszawski dwór Ludwiki Marii. Warszawa 1976.
16. M. Ferguson, Eighteenth-century Women Poets. Nation, Class and Gender. New York 1995.
17. Cz. Gil, Ku Chrystusowej pełni. Matka Teresa Marchocka, karmelitanka bosa, 1603—1652. Kraków 1993.
18. Cz. Gil, Życie codzienne karmelitanek bosych w Polsce w XVII—XVIII wieku. Kraków 1997.
19. J. Gogola, Życie mistyczne Teresy od Jezusa Marchockiej. Kraków 1995.
20. W. Gomulicki, Kłosy z polskiej niwy. Warszawa 1912.
21. K. Górski, Kierownictwo duchowe w klasztorach żeńskich w Polsce XVI—XVIII wieku. Teksty i komentarze. Warszawa 1980.
22. K. Górski, Studia i materiały z dziejów duchowości. Warszawa 1980.
23. S. Graciotti, Od renesansu do oświecenia. T. 2. Warszawa 1991.
24. Hildegarda z Bingen, Sentencje i porady na każdy dzień. Tł. O. Piotrowski, D. Polańska. Poznań 1998.
25. B. Judkowiak, Słowo inscenizowane. O Franciszce Urszuli Radziwiłłowej — poetce. Poznań 1992.
26. A. Karpiński, Kobieta w mieście polskim w drugiej połowie XVI i w XVII wieku. Warszawa 1995.
27. T. Kostkiewiczowa, Czytanie Naruszewicza. W zb.: Wśród pisarzy oświecenia. Studia i portrety. Red. A. Czyż, S. Szczęsny. Bydgoszcz 1997, s. 25-37.
28. T. Kostkiewiczowa, Tendencje klasycystyczne w literaturze polskiej lat 1740 — 1765. W zb.: Studien zur polnischen Literatur-, Sprach- und Kulturgeschichte im 18. Jahrhundert. Red. I. Kunert. Köln 1993.
29. J. Krzyżanowski, Talia i Melpomena w Nieświeżu. Twórczość Franciszki Urszuli Radziwiłłowej. W: Paralele. Studia porównawcze z pogranicza literatury i folkloru. Wyd. 3. Warszawa 1977.
30. Z. Kuchowicz, Żywoty niepospolitych kobiet polskiego baroku. Łódź 1986.
31. M. Malewicz, Rękopis Gertrudy Piastówny. Najwcześniejszy zabytek piśmiennictwa polskiego. „Materiały do Historii Filozofii Średniowiecznej w Polsce” 1972, t. 5.
32. H. Malewska, Listy staropolskie z epoki Wazów. Warszawa 1959.
33. Manuscriptum Gertrudae filiae Mesconis II regis Poloniae. Ed. W. Meysztowicz. Romae 1955.
34. A. Memorata, Niech mi daruje Apollo te wiersze. Wybór poezji. Wybór, oprac., przekł. Z. Kadłubek, D. Rott. Katowice 1998.
35. T. Michałowska, Średniowiecze. Warszawa 1995.
36. J. Misiurek, Wielkie mistyczki Kościoła. Lublin 1996.
37. Modlitwy księżnej Gertrudy z „Psałterza Egberta" w Cividale. Przeł. i oprac. B. Kürbis. Kraków 1998.
38. K. Obremski, Niewidzialność Boga jako problem obrazowania poetyckiego. „Ogród” 1994, nr 1, s. 198-207.
39. J. Partyka, Rękopisy dworu szlacheckiego doby staropolskiej. Warszawa 1995.
40. R. Pernoud, Kobieta w czasach wypraw krzyżowych. Przekł. I. Badowska. Gdańsk 1995.
41. R. Pernoud, Kobiety w czasach katedr. Przeł. I. Badowska. Warszawa 1990.
42. S. Pilsztynowa, Proceder podróży i życia mego awantur. Oprac. R. Pollak. Kraków 1957.
43. Pisma ascetyczno-mistyczne Benedyktynek reformy chełmińskiej. Wyd. K. Górski. Poznań 1937.
44. H. Popławska, Autobiografia mistyczna. W zb.: Religijność literatury polskiego baroku. Red. Cz. Hemas, M. Hanusiewicz. Lublin 1995, s. 101-123.
45. H. Popławska, Żywoty i autobiografie w rękopiśmiennych zbiorach biblioteki karmelitanek bosych na Wesołej w Krakowie. W zb.: Staropolska kultura rękopisu. Red. H. Dziechcińska. Warszawa 1990, s. 191-209.
46. Rola i miejsce kobiet w edukacji i kulturze polskiej. T. 1. Red. W. Jamrożek, D. Żołądź-Strzelczyk. Poznań 1998.
47. J. Rudnicka, Maria z Kątskich Potocka jako tłumaczka Moliera. W zb.: Między barokiem a oświeceniem. Nowe spojrzenie na czasy saskie. Red. S. Achremczyk, K. Stasiewicz. Olsztyn 1996, s. 285-296.
48. M. Ruszczyńska, Dominik Magnuszewski. Między historią i naturą. Zielona Góra 1995.
49. A. Sajkowski, Nad staropolskimi pamiętnikami. Poznań 1964.
50. A. Sajkowski, Staropolska miłość. Poznań 1981.
51. S. Skwarczyńska, Kariera literacka form rodzajowych bloku "silνa" W: Wokół teatru i literatury. Warszawa 1970.
52. S. Skwarczyńska, Teoria listu. Lwów 1937.
53. A. Stanisławska [A. Zbąska], Transakcyja, albo opisanie całego życia jednej sieroty przez żałosne treny [...]. Wyd. I. Kotowa. Kraków 1935.
54. K. Stasiewicz, Elżbieta Drużbacka. Najwybitniejsza poetka czasów saskich. Olsztyn 1992.
55. K. Stasiewicz, Przedświt oświecenia. Elżbieta Drużbacka. „Gdańskie Zeszyty Humanistyczne”. Filologia Polska 1995, nr 17.
56. K. Targosz, Sawantki polskie XVII wieku. Aspiracje intelektualne kobiet ze środowisk dworskich. Warszawa 1997.
57. K. Targosz, Uczony dwór Ludwiki Marii Gonzagi. Wrocław 1975.

Issue:

4

Start page:

172

End page:

181

Detailed Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68489 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Feb 13, 2019

Number of object content hits:

80

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/85671

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information