Object structure

Title:

Pisarki polskie epok dawnych. Pod red. Krystyny Stasiewicz. Olsztyn 1998

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (1999)

Creator:

Czyż, Antoni

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1999

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Gertruda Mniszkówna’s creativity ; Benedictine spirituality ; Anna Memorata’s creativity ; baroque ; Neo-Latin poetry ; Elżbieta Drużbacka’s creativity ; environment of writing women ; court environment ; Maria Kazimiera Sobieska’s creativity ; women as authors of silva rerums ; Marianna Marchocka’s Żywot (Life) ; Anna Zbąska’s Transakcyja (Transaction) ; Antonina Niemiryczowa’s Wiersze polskie (Polish Poems) ; Salomea Pilsztynowa’s Proceder podróży i życia mego awantur (Practice of Journeys and the Adventures of My Life) ; Konstancja Benisławska’s poetry ; Izabela Czartoryska’s creativity

References:

1. A. Aleksandrowicz, Izabela Czartoryska. Polskość i europejskość. Lublin 1998. ; 2. Autobiografia mistyczna Matki Teresy od Jezusa karmelitanki bosej (Anny Marii Marchockiej) 1603-1652. Wyd. K . Górski, W: Pisarze ascetyczno-mistyczni. T. 2. Poznań 1939. ; 3. F. Beer, Kobiety i doświadczenie mistyczne w średniowieczu. Przekł. A. Branny. Kraków 1996. ; 4. K. Benisławska, Pieśni sobie śpiewane. Oprac. T. Brajerski, J. Starnawski. Lublin 1958. ; 5. M. Borkowska, Życie codzienne polskich klasztorów żeńskich w XVII—XVIII wieku. Warszawa 1996. ; 6. W. Borowy, O poezji polskiej w wieku XVIII. Wyd. 2. Warszawa 1978. ; 7. T. Chachulski, „Hej, gdybym stworzyć hymn zdołała nowy"! O „Pieśniach sobie śpiewanych” Konstancji Benisławskiej. W zb.: Motywy religijne w twórczości pisarzy polskiego oświecenia. Red. T. Kostkiewiczowa. Lublin 1995, s. 77-92. ; 8. A. Cieński, Pamiętnikarstwo polskie XVIII wieku. Wrocław 1981. ; 9. J. Czachowska, R. Loth, Bibliografia i biblioteka w pracy polonisty. Wrocław 1977. ; 10. A. Czyż, Ja i Bóg. Poezja metafizyczna późnego baroku. Wrocław 1988. ; 11. A. Czyż, Światło i słowo. Egzystencjalne czytanie tekstów dawnych. Warszawa 1995. ; 12. A. Czyż, Władza marzeń. Studia o wyobraźni i tekstach. Bydgoszcz 1997. ; 13. H. Dziechcińska, Kultura literacka w Polsce XVI i XVII wieku. Warszawa 1994. ; 14. H. Dziechcińska, O staropolskich dziennikach podróży. Warszawa 1991. ; 15. B. Fabiani, Warszawski dwór Ludwiki Marii. Warszawa 1976. ; 16. M. Ferguson, Eighteenth-century Women Poets. Nation, Class and Gender. New York 1995. ; 17. Cz. Gil, Ku Chrystusowej pełni. Matka Teresa Marchocka, karmelitanka bosa, 1603—1652. Kraków 1993. ; 18. Cz. Gil, Życie codzienne karmelitanek bosych w Polsce w XVII—XVIII wieku. Kraków 1997. ; 19. J. Gogola, Życie mistyczne Teresy od Jezusa Marchockiej. Kraków 1995. ; 20. W. Gomulicki, Kłosy z polskiej niwy. Warszawa 1912. ; 21. K. Górski, Kierownictwo duchowe w klasztorach żeńskich w Polsce XVI—XVIII wieku. Teksty i komentarze. Warszawa 1980. ; 22. K. Górski, Studia i materiały z dziejów duchowości. Warszawa 1980. ; 23. S. Graciotti, Od renesansu do oświecenia. T. 2. Warszawa 1991. ; 24. Hildegarda z Bingen, Sentencje i porady na każdy dzień. Tł. O. Piotrowski, D. Polańska. Poznań 1998. ; 25. B. Judkowiak, Słowo inscenizowane. O Franciszce Urszuli Radziwiłłowej — poetce. Poznań 1992. ; 26. A. Karpiński, Kobieta w mieście polskim w drugiej połowie XVI i w XVII wieku. Warszawa 1995. ; 27. T. Kostkiewiczowa, Czytanie Naruszewicza. W zb.: Wśród pisarzy oświecenia. Studia i portrety. Red. A. Czyż, S. Szczęsny. Bydgoszcz 1997, s. 25-37. ; 28. T. Kostkiewiczowa, Tendencje klasycystyczne w literaturze polskiej lat 1740 — 1765. W zb.: Studien zur polnischen Literatur-, Sprach- und Kulturgeschichte im 18. Jahrhundert. Red. I. Kunert. Köln 1993. ; 29. J. Krzyżanowski, Talia i Melpomena w Nieświeżu. Twórczość Franciszki Urszuli Radziwiłłowej. W: Paralele. Studia porównawcze z pogranicza literatury i folkloru. Wyd. 3. Warszawa 1977. ; 30. Z. Kuchowicz, Żywoty niepospolitych kobiet polskiego baroku. Łódź 1986. ; 31. M. Malewicz, Rękopis Gertrudy Piastówny. Najwcześniejszy zabytek piśmiennictwa polskiego. „Materiały do Historii Filozofii Średniowiecznej w Polsce” 1972, t. 5. ; 32. H. Malewska, Listy staropolskie z epoki Wazów. Warszawa 1959. ; 33. Manuscriptum Gertrudae filiae Mesconis II regis Poloniae. Ed. W. Meysztowicz. Romae 1955. ; 34. A. Memorata, Niech mi daruje Apollo te wiersze. Wybór poezji. Wybór, oprac., przekł. Z. Kadłubek, D. Rott. Katowice 1998. ; 35. T. Michałowska, Średniowiecze. Warszawa 1995. ; 36. J. Misiurek, Wielkie mistyczki Kościoła. Lublin 1996. ; 37. Modlitwy księżnej Gertrudy z „Psałterza Egberta" w Cividale. Przeł. i oprac. B. Kürbis. Kraków 1998. ; 38. K. Obremski, Niewidzialność Boga jako problem obrazowania poetyckiego. „Ogród” 1994, nr 1, s. 198-207. ; 39. J. Partyka, Rękopisy dworu szlacheckiego doby staropolskiej. Warszawa 1995. ; 40. R. Pernoud, Kobieta w czasach wypraw krzyżowych. Przekł. I. Badowska. Gdańsk 1995. ; 41. R. Pernoud, Kobiety w czasach katedr. Przeł. I. Badowska. Warszawa 1990. ; 42. S. Pilsztynowa, Proceder podróży i życia mego awantur. Oprac. R. Pollak. Kraków 1957. ; 43. Pisma ascetyczno-mistyczne Benedyktynek reformy chełmińskiej. Wyd. K. Górski. Poznań 1937. ; 44. H. Popławska, Autobiografia mistyczna. W zb.: Religijność literatury polskiego baroku. Red. Cz. Hemas, M. Hanusiewicz. Lublin 1995, s. 101-123. ; 45. H. Popławska, Żywoty i autobiografie w rękopiśmiennych zbiorach biblioteki karmelitanek bosych na Wesołej w Krakowie. W zb.: Staropolska kultura rękopisu. Red. H. Dziechcińska. Warszawa 1990, s. 191-209. ; 46. Rola i miejsce kobiet w edukacji i kulturze polskiej. T. 1. Red. W. Jamrożek, D. Żołądź-Strzelczyk. Poznań 1998. ; 47. J. Rudnicka, Maria z Kątskich Potocka jako tłumaczka Moliera. W zb.: Między barokiem a oświeceniem. Nowe spojrzenie na czasy saskie. Red. S. Achremczyk, K. Stasiewicz. Olsztyn 1996, s. 285-296. ; 48. M. Ruszczyńska, Dominik Magnuszewski. Między historią i naturą. Zielona Góra 1995. ; 49. A. Sajkowski, Nad staropolskimi pamiętnikami. Poznań 1964. ; 50. A. Sajkowski, Staropolska miłość. Poznań 1981. ; 51. S. Skwarczyńska, Kariera literacka form rodzajowych bloku "silνa" W: Wokół teatru i literatury. Warszawa 1970. ; 52. S. Skwarczyńska, Teoria listu. Lwów 1937. ; 53. A. Stanisławska [A. Zbąska], Transakcyja, albo opisanie całego życia jednej sieroty przez żałosne treny [...]. Wyd. I. Kotowa. Kraków 1935. ; 54. K. Stasiewicz, Elżbieta Drużbacka. Najwybitniejsza poetka czasów saskich. Olsztyn 1992. ; 55. K. Stasiewicz, Przedświt oświecenia. Elżbieta Drużbacka. „Gdańskie Zeszyty Humanistyczne”. Filologia Polska 1995, nr 17. ; 56. K. Targosz, Sawantki polskie XVII wieku. Aspiracje intelektualne kobiet ze środowisk dworskich. Warszawa 1997. ; 57. K. Targosz, Uczony dwór Ludwiki Marii Gonzagi. Wrocław 1975.

Issue:

4

Start page:

172

End page:

181

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: