Object structure

Title:

Alina Aleksandrowicz, Izabela Czartoryska : polskość i europejskość. Lublin 1998

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (1999)

Creator:

Nalepa, Marek

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1999

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Rousseauism ; Gothicism ; Sternism ; Ossianism ; Scottism ; Polish reception of European currents ; Izabela Czartoryska’s journeys ; garden art ; worship of Torquato Tasso ; garden of Puławy

References:

1. A. Aleksandrowicz, Z problematyki kultu drzew w poezji F. D. Kniaźnina. (Cz. II). „Annales UMCS”, Sectio FF 1989, vol. 7.
2. I. C. [I. Czartoryska], Myśli różne o sposobie zakładania ogrodów. Wrocław 1805.
3. S. Goszczyński, Urywki wspomnień i zapiski do pamiętnika. 1801-1842. Wyd. S. Pigoń. Wilno 1924.
4. Z. Herbert, Barbarzyńca w ogrodzie. Lublin 1991.
5. J. Kleiner, Zarys dziejów literatury polskiej. Część I i II (od początków do 1918 r.) napisał J. Kleiner. Część III (1918—1966) napisał W. Maciąg. Wyd. 2, popr. Wrocław 1974.
6. D. Lichaczow, Poezja ogrodów. O semantyce stylów ogrodowo-parkowych. Tł. z języka rosyjskiego K. N. Sakowicz. Wrocław 1991.
7. Listy księżny Izabeli z hr. Flemingów Czartoryskiej do starszego syna, księcia Adama. Zebrała S. Duchińska. Kraków 1891.
8. Z. Sinko, Gotyk i ruiny w wyobraźni literackiej epoki oświecenia. Anglia—Polska. „Przegląd Humanistyczny” 1978, nr 9, s. 23-43.
9. P. Żbikowski, „... bólem śmiertelnym ściśnione mam serce ...” Rozpacz oświeconych. U źródeł przełomu w poezji polskiej w latach 1793—1805. Wrocław 1998.

Issue:

4

Start page:

181

End page:

189

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: