Object structure

Title:

Krzysztof Biliński, Biblia i historiozofia : „Kordian” jako synteza wczesnej twórczości Juliusza Słowackiego. Wrocław 1998

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (1999)

Creator:

Inglot, Mieczysław

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1999

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Juliusz Słowacki’s Kordian ; Słowacki’s early creativity ; The Bible ; historiosophy ; the figure of Kordian ; the figure of Napoleon ; symbolism of a rose and a child ; concept of time

References:

1. A. A. Alvni, The Bible and Romanticism. The O ld Testament in German and French Rom antic Poetry. Mouton 1969.
2. K. Bartoszyński, Od „naukowej" wiedzy o literaturze do „świata literackości". „Teksty Drugie” 1990, nr 5/6, s. 16-32.
3. M. Bizan, P. Hertz, Głosy do „Kordiana". Warszawa 1967.
4. K. B. Hoffman, Rzut oka na stan polityczny Królestwa Polskiego pod panowaniem rosyjskim. Warszawa 1831.
5. M. Inglot, „Kordian" Juliusza Słowackiego. Warszawa 1993.
6. M. Inglot, Myśl historyczna w „Kordianie”. Wrocław 1973.
7. M. Inglot, O motywie korony w „Balladynie". „Zeszyty Naukowe WSP w Opolu”. Historia Literatury 1968, nr 5, s. 153-174.
8. M. Piwińska, Bóg utracony i Bóg odnaleziony. Buntownicy i wyznawcy. W zb.: Problemy polskiego romantyzmu. Cz. 1. Red. M. Żmigrodzka, Z. Lewinówna. Wrocław 1971, s. 251-301.
9. J. Podgórska, Diabeł wcielony. „Polityka” 1999, nr 11.
10. J. Słowacki, Kilka słów odpowiedzi na artykuł Pana Z. K . „O poezjach Juliusza Słowackiego". W: Dzieła wszystkie. Pod red. J. Kleinera. T. 3. Wrocław 1952.
11. J. Słowacki, Kordian. Oprac. M. Inglot. BN I 2. Wrocław 1974.
12. J. Tischner, Światło gwiazdy zbawienia. „Tygodnik Powszechny” 1999, nr 7, s. 10-11.
13. S. Treugutt, Napoleon—mit i utopia. „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 1964, t. 10, s. 105-131.
14. S. Treugutt, Tradycja napoleońska i powstanie listopadowe—doświadczenie i legenda. W: Geniusz wydziedziczony. Studia romantyczne i napoleońskie. Pod red. M. Prussak. Warszawa 1993.
15. J. Ujejski, Juliusza Słowackiego „Kordian”. Kraków 1909.

Issue:

4

Start page:

190

End page:

197

Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)