Object structure

Title:

Janina Kulczycka-Saloni (29 czerwca 1911 - 26 lipca 1998)

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (1999)

Creator:

Bobrowska, Barbara ; Paczoska, Ewa

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1999

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Kulczycka-Saloni, Janina (1911-1998) ; obituary ; Janina Kulczycka-Saloni’s biography ; Kulczycka-Saloni’s scientific activity ; Polish literature of the 2nd half of the 19th century ; reception of naturalism

References:

1. J. Kulczycka-Saloni, Bolesław Prus—niedoszły uczony—jako teoretyk powieści i powieściopisarz. W: J. Kulczycka-Saloni, D. Knysz-Rudzka, E. Paczoska, Naturalizm i naturaliści w Polsce: poszukiwania, doświadczenia, kreacje. Warszawa 1992, s. 132-145. ; 2. J. Kulczycka-Saloni, Bolesława Prusa "Faraon" — próba interpretacji. W zb.: Powieść polska XIX wieku. Red. L. Ludorowski. Lublin 1992, s. 231-250. ; 3. J. Kulczycka-Saloni, Między Petersburgiem a Warszawą: los polonisty i prawda geologa. Z profesor Janiną Kulczycką-Saloni rozmawiają Barbara Bobrowska i Grażyna Borkowska. W zb.: Trzy pokolenia. Pamięci Profesor Janiny Kulczyckiej-Saloni. Red. A. Makowiecki. Warszawa 1998, s. 7-20. ; 4. J. Kulczycka-Saloni, Nieco inna przedmowa do „Lalki". „Kuźnica” 1947, nr 30. ; 5. J. Kulczycka-Saloni, Nioebecni? W zb.: Z domu niewoli. Sytuacja polityczna a kultura literacka w drugiej połowie XIX wieku. Red. J. Maciejewski. Wrocław 1988, s. 183-196. ; 6. J. Kulczycka-Saloni, Przedwojenne i powojenne pisarstwo Leona Gomolickiego. „Przegląd Humanistyczny” 1995, z. 4, s. 47-57. ; 7. J. Kulczycka-Saloni, Z dziejów literackiej emigracji rosyjskiej w Warszawie dwudziestolecia. „Przegląd Humanistyczny” 1993, z. 1, s. 1-12. ; 8. J. Kulczycka-Saloni, I. Maciejewska, A. Z. Makowiecki, Z. Taborski, Literatura polska. Młoda Polska. Warszawa 1991.

Issue:

4

Start page:

227

End page:

232

Resource Type:

Article : others noncitable

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: