Object structure

Title:

W stronę hermeneutyki gier komputerowych

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2017)

Creator:

Kłosiński, Michał

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

hermeneutics ; computer games ; Ricoeur, Paul ; Gadamer, Hans-Georg ; fiction

References:

1. Arjoranta Jonne, Game definitions: A Wittgensteinian approach, “Game Studies” 2014, vol 14, nr 1, s. 3. http://gamestudies.org/1401/articles/arjoranta [04.07.2016]. ; 2. Arjoranta Jonne, Real-Time Hermeneutics Meaning-Making in Ludonarrative Digital Games, Jyväskylä University Printing House, Jyväskylä 2015. ; 3. Boellstorff Tom, Dojrzewanie w Second Life. Antropologia człowieka wirtualnego, przeł. Agata Sadza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012. ; 4. Bomba Radosław, Gry komputerowe w perspektywie antropologii codzienności, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014. ; 5. Jonathan Culler, Teoria literatury. Bardzo krótkie wprowadzenie, przeł. Maria Bassaj, Prószyński i S-ka, Waszawa 2002. ; 6. Deus Ex: Bunt Ludzkości, prod. Eidos Montreal, Cenega Poland, Polska 2011. ; 7. Eskelinen Markku, The Gaming Situation, „Game Studies” 2001, vol 1, issue 1, http://www.gamestudies.org/0101/eskelinen/ [08.11.2016] . ; 8. Filiciak Mirosław, Wirtualny plac zabaw. Gry Sieciowe i przemiany kultury współczesnej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006. ; 9. Frasca Ginzalo, Ludolodzy też kochają opowiadania – notatki na temat sporu, który nigdy nie miał miejsca, przeł. Mirosław Filiciak, w: Światy z pikseli. Antologia studiów nad grami komputerowymi, red. Mirosław Filiciak, SWPS Academica, Warszawa 2010. ; 10. Gadamer Hans-Georg, Prawda i metoda, zarys Hermeneutyki filozoficznej, przeł. Bogdan Baran, Inter Esse, Kraków 1993. ; 11. Harviainen J. Tuomas, A Hermeneutical Approach to Role-Playing Analysis, “International Journal of Role-Playing” 2008, issue 1. ; 12. Juul Jesper, Half-Real. Video games between real rules and fictional worlds, The MIT Press, Cambridge 2005, s. 1. ; 13. Kaczmarczyk Katarzyna, Narratologia transmedialna. Założenia, cele wyzwania, „Tekstualia” 2015, nr 4. ; 14. Karhulahti Veli-Matti, Double Fine Adventure and the Double Hermeneutic Videogame, FnG '12 Proceedings of the 4th International Conference on Fun and Games, ACM New York, New York 2012. ; 15. Karhulahti Veli-Matti, Hermeneutics and Ludocriticism, “Journal of Games Criticism” 2015 vol 2, issue 1. ; 16. Kochanowicz Rafał, „Cybernetyczne doświadczenia” – fabularyzowane gry komputerowe w perspektywie hermeneutyki, „Homo Ludens” 2013, nr 1(5). ; 17. Kochanowicz Rafał, Fabularyzowane gry komputerowe w przestrzeni humanistycznej. Analizy, interpretacje i wnioski z pogranicza poetyki, aksjologii, dydaktyki literatury, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014. ; 18. Kubiński Piotr, Gry wideo. Zarys poetyki, Uniwersitas, Kraków 2016. ; 19. Łebkowska Anna, Między teoriami a fikcją literacką, Universitas, Kraków 2001. ; 20. Leino Olli Tapio, Emotions In Play: On the constitution of emotion in solitary computer game play, IT University of Kopenhagen, Kopenhagen 2010. ; 21. Mäyrä Frans, An introduction to game studies. Games in culture, SAGE, London 2008. ; 22. Mul Jos de, The game of life. Narrative and ludic identity formation in computer games, w: Handbook of Computer Games Studies, red. Jeffrey Goldstein, Joost Raessens, The MIT Press, Cambridge MA, 2005. ; 23. Murray Janet, Horowitz Hamlet on the Holodeck, The MIT Press, Cambridge 1997. ; 24. Nycz Ryszard, Poetyka doświadczenia. Teoria – nowoczesność – literatura, IBL PAN, Warszawa 2012. ; 25. Ricoeur Paul, Czas i opowieść, tłum. Małgorzata Frankiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008. ; 26. Ricoeur Paul, Język, tekst, interpretacja, przeł. Piotr Graff i Katarzyna Rosner, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1989. ; 27. Ricoeur Paul, Konflikt hermeneutyk: epistemologia interpretacji, przeł. Joanna Skoczylas, w: Tegoż: Egzystencja i Hermeneutyka, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1985. ; 28. Ricoeur Paul, La métaphore vive, Éditions du Seuil, Paris 1975. ; 29. Ricoeur Paul, O interpretacji, przeł. Janusz Margański, w: Teorie literatury XX wieku. Antologia, red. Anna Burzyńska i Michał Paweł Markowski, Znak, Kraków 2006. ; 30. Ricoeur Paul, O sobie samym jako innym, przeł. Bogdan Chełstowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003. ; 31. Ryan Mary-Laure, Avatars of Story, University of Minnesota Press, London 2006. ; 32. Sicart Miguel, Play Matters, The MIT Press, London 2014. ; 33. Sicart Miguel, The Ethics of Computer Games, The MIT Press, London 2009. ; 34. Stasieńko Jan, Alien vs Predator? Gry komputerowe a badania literackie, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Edukacji TWP, Wrocław 2005. ; 35. Sterczewski Piotr, Czytanie gry, „Teksty Drugie” 2012, nr 6. ; 36. Sterczewski Piotr, Dlaczego nie przespałem się z Vesną Hood. Kilka uwag o warsztacie pracy badacza gier komputerowych , w: Twórca-Dzieło-Badacz. Między dyscyplinami humanistyki, red. Emilia Januszek, Marcin Jarząbek, Maria Kobielska, WUJ, Kraków 2013. ; 37. Thon Jan-Noël, Transmedial Narratology and Contemporary Media Culture, University of Nebraska Press, Lincoln 2016. ; 38. Urbańska-Galanciak Dominika, Homo players. Strategie odbioru gier komputerowych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2009. ; 39. Vella Daniel, The Ludic Subject and the Ludic Self: Analyzing the ‘I-in-the-Gameworld’, IT University of Kopenhagen, Kopenhagen 2015. ; 40. Zahavi Dan, Self and other: The limits of narrative understanding, w: Narrative and understanding persons, red. Daniel D. Hutto, Cambridge University Press, Cambridge 2007 ; 41. Zipfel Frank, Fiction across Media: Toward a Transmedial Concept of Fictionality, w: Storyworlds across media. Toward a media-conscious narratology, red. Mary-Laure Ryan, Jan-Noël Thon, University of Nebraska Press, Lincoln 2014.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

51

End page:

68

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.2017.3.4

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

×

Citation

Citation style: