Object structure

Title:

Ćwierć wieku polskich badań nad grami wideo

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2017)

Creator:

Garda, Maria B. ; Krawczyk, Stanisław

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

game research ; game studies ; ludology

References:

1. E. Aarseth, Badanie zabawy: metodologia analizy gier, przeł. Mirosław Filiciak, w: Światy z pikseli. Antologia studiów nad grami komputerowymi, SWPS Academica, Warszawa 2010. ; 2. E. Aarseth, Ludology, w: The Routledge companion to video game studies, New York and London, Routledge 2014. ; 3. K. Arkuszewski, Quake – fenomen społecznego odbioru gry komputerowej [praca magisterska], Uniwersytet Warszawski 1998. ; 4. A. Barczak, Komputerowe gry wojenne, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1996. ; 5. M Braun-Gałkowska, I. Ulfik-Jaworska, Zabawa w zabijanie. Oddziaływanie przemocy prezentowanej w mediach na psychikę dzieci, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”, Lublin 2002. ; 6. M. A. Buckles, Interactive fiction: The computer storygame «Adventure» [praca doktorska], UC San Diego 1985. ; 7. R. Caillois, Ludzie a gry i zabawy, w: tenże Żywioł i ład, przeł. A. Tatarkiewicz, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1973. ; 8. R. Ciarka, Śmierć kina, w: Sztuka na wysokości oczu. Film i antropologia, red. Z. Benedyktowicz, D. Palczewska, T. Rutkowska, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1991. ; 9. S. Cisek, Metoda analizy i krytyki piśmiennictwa w nauce o informacji i bibliotekoznawstwie w XXI wieku, „Przegląd Biblioteczny” 2010 nr 3. ; 10. D. Crookall, The founding of modern simulation/gaming: S&G and ISAGA four decades on, „Simulation and Gaming” 2012 nr 1. ; 11. S. Deterding, The Pyrrhic victory of game studies: Assessing the past, present, and future of interdisciplinary game research, „Games and Culture” 2016 nr 1. ; 12. M. Erard, 2 Decades Later; Let Down by Academia, Game Pioneer Changed Paths, „The New York Times” 06.03.2004. ; 13. M. Eskelinen, The gaming situation, „Game Studies” 2001 nr 1. ; 14. M. Filiciak, Wirtualny plac zabaw. Gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006. ; 15. M. Filiciak, P. Sterczewski, B. Schweiger, P. Frelik, S. Krawczyk, Trybalizm, pominięcia, uprzedzenia. Badania gier z perspektywy krytycznej, „Kultura Współczesna” 2016 nr 2. ; 16. S. Fizek, Call of Duty dla polskich uczelni, „Technopolis”, 28.05.2010, http://technopolis.polityka.pl/2010/call-of-duty-dla-polskich-uczelni [22 XI 2016]. ; 17. P. Frelik, The master’s digital tools: Cognitive capitalism and non-normative gaming practices, „Journal of Gaming and Virtual Worlds” 2016 nr 2. ; 18. G. Frasca, Ludology meets narratology: similitude and differences between (video) games and narrative. „Parnasso” 1999 nr 3. ; 19. M. B. Garda, Interaktywne fantasy. Gatunek w grach cyfrowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016. ; 20. M. B. Garda, P. Grabarczyk, Is Every Indie Game Independent? Towards the Concept of Independent Game, „Game Studies” 2016 nr 1. ; 21. International Conference Challenge of Computer Games [książka abstraktów], Łódź 2002. ; 22. M. Kikulska, Walory dydaktyczne wybranych gier komputerowych, „Toruńskie Studia Dydaktyczne” 1995 nr 2. ; 23. B. Kluska, współpr. M. Rozwadowski, Bajty polskie, wyd. 2.0 popr. i uzup., nakład własny, Sosnowiec 2014. ; 24. S. Krawczyk, Perspektywa krytyczna w polskich badaniach gier cyfrowych. Analiza publikacji, „Kultura Współczesna” 2016 nr 2. ; 25. Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał (tom II), red. A. Surdyk, J. Z. Szeja, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007. ; 26. B. Liboriussen, P. Martin, Regional Game Studies, „Game Studies” 2016 nr 1. ; 27. H. Lowood, Game studies now, history of science then, „Games and Culture” 2006 nr 1. ; 28. T. W. Malone, What makes things fun to learn? A study of intrinsically motivating computer games, Xerox Palo Alto Research Center Technical Report No. CIS-7 (SSL-80-11), 1980. ; 29. E. Melcer, T.-H. Nguyen, Z. Chen, A. Canossa, M. S. El-Nasr, K. Isbister, Games Research Today: Analyzing the Academic Landscape 2000-2014, w: Proceedings of the 10th International Conference on the Foundations of Digital Games, 2015. ; 30. H. Noga, Antywychowawcze aspekty gier komputerowych, „Paedagogia Christiana” 1999 nr 1. ; 31. H. Noga, Zagrożenie wolności człowieka przez programy komputerowe, „Studia nad Rodziną” 1998 nr 2. ; 32. K. K. Nowak, Szkoła Symulacji Systemów Gospodarczych (1978–2010) – historia i dorobek, „Management and Business Administration. Central Europe” 2014 nr 2. ; 33. M. Ostaszewski, M. Rudnicki, Przyszłość fabularnych gier komputerowych, w: Inżynieria gier komputerowych, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2004. ; 34. M. Ostaszewski, M. Rudnicki, A. Świtalska, A. Wojciechowska, J. Tchórzewski, Wstęp, w: Inżynieria gier komputerowych, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2004. ; 35. E. Piasecki, Zabawy i gry ruchowe dzieci i młodzieży: ze źródeł dziejowych i ludoznawczych, przeważnie rodzimych, i z tradycyi ustnej, wyd. 2, Książnica Polska Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych, Lwów 1919. ; 36. T. Pszczołowski, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Zakład narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław 1978. ; 37. T. Quandt, J. Van Looy, J. Vogelgesang, M. Elson, J. D. Ivory, M. Consalvo, F. Mäyrä, Digital Games Research: A Survey Study on an Emerging Field and Its Prevalent Debates, „Journal of Communication” 2015 nr 6. ; 38. P. Piszkalski, Możliwości wykorzystania gry komputerowej SIM CITY w edukacji dzieci klas młodszych, „Toruńskie Studia Dydaktyczne” 1995 nr 2. ; 39. P. Płaneta, Piekło McLuhana czy „elektroniczne ocalenie"? Gra komputerowa jako środek transmisji kultury, „Zeszyty Prasoznawcze” 1996 nr 3-4. ; 40. J. Stasieńko, Alien vs. Predator? Gry komputerowe a badania literackie, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław 2005. ; 41. J. Stasieńko, Cyberkulturoznawstwo – akademickie programy studiów z dziedziny nowych mediów i cyberkultury, „Kultura i Historia” 2008 nr 2. ; 42. P. Sterczewski, Replaying the lost battles: The experience of failure in Polish history-themed board games, „Kinephanos” 2016 nr 1. ; 43. A. Surdyk, Badania kultury popularnej w zakresie nowych mediów w kraju i na świecie na przykładzie organizacji ludologicznych, w: Literatura i kultura popularna. Badania i metody, red. A. Gemra, A Mazurkiewicz, Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów, Wrocław 2014. ; 44. A. Surdyk, Charakter i cele Polskiego Towarzystwa Badania Gier oraz perspektywy badań nad grami w Polsce, w: Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał (tom II), red. A. Surdyk, J. Z. Szeja, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007. ; 45. A. Surdyk, Status naukowy ludologii. Przyczynek do dyskusji, „Homo Ludens” 2009 nr 1. ; 46. A. Surdyk, Wstęp, w: Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał (tom I), red. A. Surdyk, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007. ; 47. I. Ulfik-Jaworska, Czy gry komputerowe mogą być niebezpieczne?, „Wychowawca” 2002 nr 1. ; 48. Z. Wałaszewski, Niekończące się powtarzanie, nieskończoność powtórzenia, w: Od fotografii do rzeczywistości wirtualnej, red. M. Hopfinger, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 1997. ; 49. M. Wardaszko, Wykorzystanie symulacyjnych gier decyzyjnych w nauczaniu zarządzania [praca doktorska], Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2013. ; 50. F. Znaniecki, Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, Książnica Atlas, Lwów – Warszawa 1934.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

69

End page:

86

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.2017.3.5

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

×

Citation

Citation style: