Object

Title: Słowo gra znaczy świat. Przestrzeń gry wideo w kognitywnej teorii narracji

Creator:

Maj, Krzysztof M.

Date issued/created:

2017

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2017)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. Doležel, Lubomír, Heterocosmica. Fiction and possible worlds, Baltimore: The John Hopkins University Press 1998. ; 2. Frasca, Gonzalo, Simulation versus Narrative. Introduction to Ludology, w: The Video Game Theory Reader, red. Mark J. P. Wolf, Bernard. Perron i Mia Consalvo, New York, London: Routledge 2003, s. 221-35. ; 3. Herman, David, Storyworld, w: Routledge encyclopedia of narrative theory, red. David Herman, Manfred Jahn i Marie-Laure Ryan, London, New York: Routledge 2008, s. 569-70. ; 4. Hutcheon, Linda, Metafictional Implications for Novelistic Reference, w: On Referring in Literature, red. Anna Whiteside i Michael Issacharoff MBB437, Bloomington: Indiana University Press 1987, s. 1-13. ; 5. Hutcheon, Linda, Narcissistic Narrative. The Metafictional Paradox, Waterloo: Wilfrid Laurier University Press 2013. ; 6. Klastrup, Lisbeth, The Worldness of EverQuest. Exploring a 21st Century Fiction, „Game Studies” 2009, t. 9, nr 1 http://gamestudies.org/0901/articles/klastrup, par.1-43 [dostęp: 24.11.2016]. ; 7. Kochanowicz, Rafał, Kulturotwórcza rola uniwersów fantastycznych na przykładzie gier komputerowych z serii "The Elder Scrolls", w: Literatura i kultura popularna: Badania, analizy, interpretacje, red. Anna Gemra, Wrocław: Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów 2015, s. 203-16. ; 8. Kubiński, Piotr, Zagraj to jeszcze raz, Stanley. Mise en abyme oraz gra konwencją i narracją w grze "The Stanley Parable", „FA-Art” 2015, nr 1-2 (99-100), s. 156-173. ; 9. Kubiński, Piotr, Gry wideo. Zarys poetyki, Kraków: Universitas 2016. ; 10. Łebkowska, Anna, Między teoriami a fikcją literacką, Kraków: Universitas 2001. ; 11. Maj, Krzysztof M., Światotwórstwo w perspektywie narratologicznej, w: Literatura popularna, t. 2: Fantastyczne kreacje światów, red. Ewa Bartos i in. nr 3268, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2014, s. 63-82. ; 12. Maj, Krzysztof M., Allotopie. Topografia światów fikcjonalnych, Kraków: Universitas 2015. ; 13. Maj, Krzysztof M., Czas światoodczucia. Imersja jako nowa poetyka odbioru, „Teksty Drugie” 2015, nr 3, s. 368-394. ; 14. Markiewicz, Henryk, Teoria literatury i badań literackich w latach 1918-1939, „Pamiętnik Literacki” 1979, t. 70, nr 2, s. 49-60. ; 15. Mendlesohn, Farah, Rhetorics of fantasy, Middletown: Wesleyan University Press 2008. ; 16. Nechvatal, Joseph, Towards an Immersive Intelligence, „Leonardo” 2001, t. 34, nr 5, s. 417-422. ; 17. Nünning, Ansgar, Narratology or Narratologies? Taking Stock of Recent Developments, Critique and Modest Proposals for Future Usages of the Term, w: What is Narratology? Questions and Answers Regarding the Status of a Theory, red. Tom Kindt i Hans-Harald Müller, Berlin, New York: Walter de Gruyter 2003, s. 239-75. ; 18. Nycz, Ryszard, Antropologia literatury - kulturowa teoria literatury - poetyka doświadczenia, „Teksty Drugie” 2007, nr 6, s. 34-50. ; 19. Ostrowicki, Michał, Człowiek w rzeczywistości elektronicznego realis. Zanurzenie, w: Wizje i re-wizje: Wielka księga estetyki w Polsce, red. Krystyna. Wilkoszewska, Kraków: Universitas 2007, s. 539-53. ; 20. Rajewsky, Irina O., Intermediality, Intertextuality, and Remediation. A Literary Perspective on Intermediality, „Intermédialités: Histoire et théorie des arts, des lettres et des techniques” 2005, nr 6, s. 43. ; 21. Ryan, M.-L., Transmedial Storytelling and Transfictionality, „Poetics Today” 2013, t. 34, nr 3, s. 361-388. ; 22. Ryan, Marie-Laure, Introduction, w: Narrative across Media: The Languages of Storytelling, red. Marie-Laure Ryan, Lincoln, London: University of Nebraska Press 2004. ; 23. Siuda, Piotr, Kultury prosumpcji. O niemożności powstania globalnych i ponadpaństwowych społeczności fanów, Warszawa: 2012. ; 24. Sławek, Tadeusz, Gdzie?, w: Oikologia: Nauka o domu, red. Tadeusz Sławek, Aleksandra Kunce i Zbigniew Kadłubek, Katowice: Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych 2013, s. 7-57. ; 25. Sławek, Tadeusz, Mapa domu, w: Oikologia: Nauka o domu, red. Tadeusz Sławek, Aleksandra Kunce i Zbigniew Kadłubek, Katowice: Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych 2013, s. 74-141. ; 26. Oikologia. Nauka o domu, red. Sławek, Tadeusz, Aleksandra Kunce i Zbigniew Kadłubek, Katowice: Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych 2013. ; 27. Sterczewski, Piotr, Czytanie gry. O proceduralnej retoryce jako metodzie analizy ideologicznej gier komputerowych, „Teksty Drugie” 2012, nr 6, s. 210-228. ; 28. Sterczewski, Piotr, Retoryka porażki. Semantyczne i perswazyjne funkcje przegranej w serious games, art games i grach głównego nurtu, „Homo Ludens” 2013, nr 1 (5), s. 23-36. ; 29. Thon, Jan-Noël, Transmedial Narratology and Contemporary Media Culture, Lincoln: University of Nebraska Press 2016. ; 30. Zgorzelski, Andrzej, Wymiar przestrzeni jako ekwiwalent genologiczny w ewolucji SF, w: Fantastyka, fantastyczność, fantazmaty, red. Anna Martuszewska, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 1994, s. 23-35.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

192

End page:

209

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:66255 ; oai:rcin.org.pl:66255 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.2017.3.11

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Sep 26, 2018

Number of object content hits:

194

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/85809

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information