Object structure

Title:

Pan/i Detektyw. Tożsamość protagonisty w grach typu Hidden Object Puzzle Adventure

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2017)

Creator:

Błaszkowska, Marta

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

HOPA ; ukryty obiekt ; tożsamość ; imię

References:

1. Brown E., Cairns P., A grounded investigation of game immersion, https://pdfs.semanticscholar.org/8f11/f8d199fb08449d47d6edb297899a6800d64c.pdf, [12.12.2016].
2. Calleja G., In-Game from immersion to incorporation, MIT, London 2011.
3. Casual Games Market Report 2007, 29.10.2007, http://www.casualconnect.org/newscontent/11-2007/casualgamesmarketreport2007.html, [20.11.2016].
4. Derrida J., O gramatologii, przeł. B. Banasiak, Wydawnictwo Officyna, Łódź 2011.
5. Grim Tales: The Final Suspect Collector’s Edition, http://www.bigfishgames.com/games/11154/grim-tales-the-final-suspect-ce/?pc [12.12.2016].
6. Hillis Miller J., Theory now and then, Harvester-Wheatsheaf, New York 1991.
7. Hillis S., „Hidden object” series hit for holidays, 20.12.2007, http://www.reuters.com/article/us-videogames-mysterycasefiles-idUSN1851179620071220?sp=true&view=sphere [10.12.2016].
8. Iser W., Apelatywna struktura tekstów: nieokreśloność jako warunek oddziaływania prozy literackiej, przeł. M. Łukasiewicz, „Pamiętnik Literacki” 1980 nr 1.
9. Lévinas E., Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, przeł. M. Kowalska, PWN, Warszawa 1998.
10. MacMahan A., Immersion, engagement and presence: a method for analysing 3- D video games. In The Video Game Theory Reader, Routledge, London 2003.
11. Markowski M. P., „Cóż jest w imieniu?”, w: tegoż Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura, Homini, Bydgoszcz 2003.
12. Markowski M. P., Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki, Universitas, Kraków 2013.
13. Papale L., Beyond identification. Defining the relationships between player and avatar, „Journal of Games Criticism” 2014 nr 1, http://gamescriticism.org/articles/papale-1-2/, [10.12.2016].
14. Petrowicz M., Mechaniki tworzenia postaci, „Homo Ludens” 2015 nr 2(8).
15. Ryan M. L., Narrative as Virtual Reality. Immersion and interactivity in literature and electronic media, The Johns Hopkins University Press, Baltimore 2001.
16. Zivkovic V., Building immersion in HOPA games, 10.11.2014, https://www.youtube.com/watch?v=KMNtG9xIUkU [12.12.2016].

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

332

End page:

345

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.2017.3.20

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by: