Object structure

Title:

Affective Avant-gardism

Subtitle:

Vol. 1 (2017) - Special Issue - English Edition

Creator:

Dauksza, Agnieszka ; Warso, Anna. Tł.

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

affect ; avant-garde ; modernity ; criticism

References:

1. A. Berleant, Prze-myśleć estetykę. Niepokorne eseje o sztuce, trans. M. Korusiewicz and T. Markiewka (Kraków: Univesitas, 2007).
2. J. Brzękowski, Szkice literackie i artystyczne 1925-1970, ed. A. Waśkiewicz (Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1978).
3. U. Eco, ”Innowacja i powtórzenie: pomiędzy modernistyczną i postmodernistyczną estetyką,” trans. to Polish by T. Rutkowska, in Przekazy i opinie 1-2 (1990): 13.
4. Th. S. Eliot, “Tradition and Individual Talent,” in The Sacred Wood. Essays on Poetry and Criticism (New York: Alfred A. Knopf, 1921; New York: Bartleby.com, 2000), accessed May 18, 2017, http://www.bartleby.com/200/sw4.html/.
5. Th. S. Eliot, “The Three Voices of Poetry,” in On Poetry and Poets (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2009).
6. Th. S. Eliot, review of "Metaphysical Lyrics and Poems of the Seventeenth Century: Donne to Butler", ed. Herbert J. C. Grierson (Oxford: Clarendon Press) first published in the Times Literary Supplement, 20 (1921), accessed May 17, 2017, http://www.uwyo.edu/numimage/eliot_metaphysical_poets.htm/.
7. A. Eysteinsson, “Awangarda jako/czy modernizm?,” in Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze, ed. R. Nycz, trans. D. Wojda (Kraków: Universitas, 2004), 195-199.
8. I. Fik, Wybór pism krytycznych, ed. A. Chruszczyński (Warszawa: Książka i Wiedza, 1961).
9. W. Gombrowicz, ”A Premeditated Crime,” in Bacacay, trans. Bill Johnston (New York: Archipelago Books, 2006).
10. C. Greenberg, "Obrona modernizmu. Wybór esejów", trans. G. Dziamski and M. Śpik-Dziamska (Kraków: Universitas, 2006), 8-18.
11. E. Grosz, Chaos, Territory, Art: Deleuze and the Framing of the Earth (New York: Columbia University Press, 2008).
12. A. Hutnikiewicz, Od czystej formy do literatury faktu (Toruń: Wydawnictwo TNT, 1967).
13. K. Irzykowski, Czyn i słowo oraz Fryderyk Hebbel jako poeta konieczności, Lemiesz i szpada przed sądem publicznym. Prolegomena do charakterologii (Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1980).
14. R. Krauss, Oryginalność awangardy i inne mity modernistyczne, trans. M. Szuba (Gdańsk: słowo/obraz/terytoria, 2011), 17-30.
15. B. Latour, “Give Me a Laboratory and I will Raise the World,” in Science Observed: Perspectives on the Social Study of Science, ed. K. Knorr-Cetina and M. Mulkay (London: Sage, 1983).
16. M. Leiris, „Alberto Giacometti,” trans. M. Kędzierski, Konteksty 3-4 (2007): 163.
17. S. Machniewicz, Wybór pism estetycznych, ed. S. Krzemień-Ojak (Kraków: Universitas, 2012).
18. M. P. Markowski, „Literatura i uczucia. T.S. Eliot i wrażliwość nowoczesna,” in Dzieła, języki, tradycje, ed. W. Bolecki and R. Nycz (Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, 2006).
19. M. Nadeau, Histoire du surréalisme (Paris: Editions du Seuil, 1945).
20. R. Nycz, "Literatura jako trop rzeczywistości" (Kraków: Universitas, 2001).
21. T. Pawłowski, Wybór pism estetycznych, ed. G. Sztabiński (Kraków: Universitas, 2010).
22. T. Peiper, ”Także inaczej,” Zwrotnica 7 (1926): 198.
23. J. Przyboś, Linia i gwar, vol. 1 (Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1959).
24. M. Sobeski, Wybór pism estetycznych, ed. S. Krzemień-Ojak (Kraków: Universitas, 2010).
25. K. Szczuka, “Prządki, tkaczki, pająki,” Biuletyn OŚKi 3(8), (1990): 46-51.
26. W. Szkłowski (V. Shklovsky), “Wskrzeszenie słowa,” in Rosyjska szkoła stylistyki. Wybór tekstów, ed. M. R. Mayenowa and Z. Saloni (Warszawa: PWN, 1970).
27. A. Ważyk, Dziwna historia awangardy [Unusual History of the Avant-garde] (Warszawa: Czytelnik, 1976).

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

38

End page:

62

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.2017.en.1.4

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by: