Object structure

Title:

Ethnographic Experiments and Artin Rural Poland: Beyond the Culture of Shaming – Coevalness, the Inward Turn, and Proto-Sociology

Subtitle:

Vol. 1 (2017) - Special Issue - English Edition

Creator:

Rakowski, Tomasz

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

shame ; coevalness ; inward turn ; proto-sociology

References:

1. T. Bogucka, “Obrona mniejszości,” Gazeta Wyborcza. Magazyn, April 5, 2001.
2. M. Buchowski, “The Specter of Orientalism In Europe: From Exotic Other to Stigmatized Brother,” Anthropological Quarterly 3 (2006): 463–482.
click here to follow the link
3. „Chłop to nie obywatel,” an interview with M. Halamska, conducted by Ł. Pawłowski, Kultura Liberalna 2 (2015).
4. N. Elias, The Civilizing Process (Oxford: Blackwell Publishers, 2000).
5. Etnografia/animacja/sztuka. Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego, ed. Tomasz Rakowski (Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2013).
6. J. Fabian, Time and the Other. How Anthropology Makes Its Object (New York: Columbia University Press, 1983).
7. H. Foster, Artist as Ethnographer, in The Return of the Real: The Avant-garde at the End of the Century (Chicago: MIT Press, 1996), 171-203.
8. L. Gandhi, Postcolonial Theory. A Critical Introduction (New York: Columbia University Press, 1998).
9. C. Gatt, T. Ingold, “From Description to Correspondence. Anthropology in Real Time,” in Design Anthropology: Theory and Practice, ed. W. Gunn, T. Otto and R. Charlotte-Smith (London: Smith Bloomsbury, 2013), 139-158.
10. A. Giddens, Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age (Stanford: Stanford University Press, 1991).
11. J. Grotowski, Święto, Odra 6 (1972).
12. B. Helbig-Mischewski, “Kilka uwag o wstydzie w kulturze niemieckiej i polskiej na podstawie prac badaczy niemieckich,” in Wstyd za PRL i nie tylko, ed. K. Łozowska (Szczecin, 2010).
13. M. Herzfeld, Cultural Intimacy: Social Poetics in the Nation-State (New York: Routledge, 1997).
14. D. Holmes, G. Marcus, “Collaboration Today and the Re-Imagination of theClassic Fieldwork Encounter,” Collaborative Anthropology 1 (2008): 81-101.
click here to follow the link
15. D. Holmes, G. Marcus, “Refunctioning Ethnography. The Challenge of an Anthropology of the Contemporary,” in The Sage Handbook of Qualitative Research, eds. N. K. Denzin and Y. S. Lincoln (Thousand Oaks: Sage Publication, 2005).
16. “Jesteśmy potomkami chłopów,” an interview with prof. J. Wasilewski, conducted by M. Duch-Dyngosz, Znak 684 (2012), accessed May 12, 2017, http://www.miesiecznik.znak.com.pl/6842012z-prof-jackiem-wasilewskim-o-genealogii-polskiego-spoleczenstwa-rozmawia-marta-duch-dyngoszjestesmypotomkami-chlopow/.
17. E. Klekot, “Samofolkloryzacja: współczesna sztuka ludowa z perspektywy krytyki postkolonialnej,” Kultura Współczesna 1 (2014): 86-99.
18. E. Korulska, “O chłopie – bez tytułu,” Konteksty. Polska Sztuka Ludowa 1-2 (1994).
19. W. Kuligowski, “Więźniowie ziemi i stereotypu. Chłopi polscy jako buntownicy,” accessed January 12, 2016, http://magazynsztuki.eu/index.php/teksty/117-wiezniowie-ziemi-i-stereotypu-chlopi-polscy-jako-buntownicyhttp://magazynsztuki.eu/index.php/teksty/117-wiezniowie-ziemi-i-stereotypu-chlopi-polscyjako-buntownicy/.
20. E. Kurtz, Shame and Guilt (New York: iUniverse 2007).
21. O. Kwiatkowska “Lucim czyli konsekwencje pewnego projektu,” in Zaangażowanie czy izolacja? Współczesne strategie egzystencji humanistów, ed. J. Kowalewski, W. Piasek and M. Śliwa (Olsztyn: Colloquia Humaniorum, 2007).
22. A. Leder, Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej (Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2013).
23. H. B. Lewis, Shame and Guilt in Neurosis (New York: International Universities Press, 1971).
24. M. Łuczewski, Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej (Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2012).
25. J. Majcherek, “Hamulcowi modernizacji,” Gazeta Wyborcza, August 8, 2012.
26. A. Malewska-Szałygin, “Zmagania z nieporadnymi dyskursami w polityce. O pożytkach płynących z metody zastosowania etnograficznych badań terenowych,” in Humanistyka i dominacja. Oddolne doświadczenia społeczne w perspektywie zewnętrznych rozpoznań, ed. T. Rakowski and A. Malewska-Szałygin (Olsztyn: Colloquia Humaniorum, 2011).
27. G. Marcus, “The Uses of Complicity in the Changing Mise-en-Scène of Anthropological Fieldwork,” Representations 59 (1997): 85-108.
click here to follow the link
28. A. Mencwel, Etos lewicy. Esej o narodzinach kulturalizmu polskiego (Warszawa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2009).
29. The Mythmakers. Intellectuals and the Intelligentsia, ed. R. P. Mohan (New York: Greenwood Press, 1987).
30. M. Pacukiewicz, “Między wstydem a bezwstydem – eksperyment Salmana Rushdiego,” Napis 18 (2012): 271-286.
31. T. Pisarzewski, “Wspólnota wiejska – przemiany,” in Lokalnie: animacja kultury/community arts, ed. Iwona Kurz (Warszawa: IKP UW, 2008).
32. W. Plińska, “Ochotnicza straż pożarna – klub kultury,” in Lokalnie: animacja kultury/community arts, ed. Iwona Kurz (Warszawa: IKP UW, 2008).
33. W. Plińska, “Wciąż obcy kontekst. Pomnik chłopa Daniela Rycharskiego,” Magazyn Szum 11 (2015): 68.
34. Tomasz Rakowski, The Unrelenting Ability to Act. Nigel Rapport’s Anthropology of Freedom, in Colloquia Anthropologica, ed. M. Buchowski and A. Bentkowski (Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2013).
35. N. Rapport, “Apprehending Anyone. The Non-Indexical, Post-Cultural and Cosmopolitan Human Actor,” in Colloquia Anthropologica, ed. M. Buchowski and A. Bentkowski (Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2013).
36. S. Rushdie, Shame (London: Vintage, 1995).
37. J. Sowa, Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą (Kraków: Universitas, 2011).
38. R. Sulima, Słowo i etos. Szkice o kulturze (Kraków: Fundacja Artystyczna Związku Młodzieży Wiejskiej „Galicja”, 1992).
39. J. Szacki, Historia myśli socjologicznej (Warszawa: PWN, 2002).
40. J. Wasilewski, “Społeczeństwo polskie, społeczeństwo chłopskie,” Studia Socjologiczne 3 (1986): 40-56.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

91

End page:

110

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.2017.en.1.6

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by: