Object structure

Title:

Pisma Władimira Sołowjowa wśród inspiracji filozoficznych w poezji Leśmiana

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 1 (2000)

Creator:

Sobieska, Anna

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2000

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Blesław Leśmian’s poetry ; Władimir Solovyov’s concepts ; Leśmian’s philosophical inspirations ; Sophia ; Wisdom of God

References:

1. R. Heller Stone, Leśmian i drugie pokolenie symbolistów rosyjskich. Z ang. przeł. I. Sieradzki. „Pamiętnik Literacki” 1972, z. 2, s. 19-50.
2. R. Heller Stone, Bolesław Leśmian. The Poet and His Poetry. Berkeley - Los Angeles - London 1976.
3. R. Heller Stone, Bolesław Leśmian - The Theoretician and Bilingual Poet. Los Angeles 1970.
4. R. Heller Stone, Metapoetics and Structure in Bolesław Leśmians Russian Poetry. „California Slavic Studies” 1977, t. 10.
5. R. Heller Stone, Poezja Leśmiana a romantyzm polski. „Pamiętnik Literacki” 1973, z. 2, s. 147-164.
6. R. Heller Stone, Wstęp w: B. Leśmian, Skrzypek Opętany. Oprac. i wstęp R. Heller Stone. Warszawa 1985, s. 5-126.
7. B. Jasinowski, Wschodnie chrześcijaństwo a Rosja. Na tle rozbioru pierwiastków cywilizacyjnych Wschodu i Zachodu. Wilno 1933.
8. E. Kołodziejczyk, Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Kraków 1911.
9. B. Leśmian, Pochmiel księżycowy. (Wiersze rosyjskie). Warszawa 1987.
10. B. Leśmian, Poezje wybrane. Oprac. J. Trznadel. BN I 217. Wrocław 1974.
11. B. Leśmian, Utwory rozproszone. - Listy. Zebrał i oprac. J.Trznadel. Warszawa 1962.
12. Mify narodow mira. Pod red. A. Tokariewa. T. 2. Moskwa 1982.
13. M. Podraza-Kwiatkowska, Leśmianowy „czyn". „Ruch Literacki” 1964, nr 5/6, s. 259-272.
14. T. Poźniak, Dostojewski w kręgu symbolistów rosyjskich. Wrocław 1969.
15. F. Sielicki, Rosyjska myśl filozoficzno-religijna w Polsce międzywojennej. „Euhemer” 1978, nr 1.
16. W. Sołowjow, Stichotworienija i szutocznyje piesy. Leningrad 1974.
17. W. Sołowjow, Wybór pism. Tł. J. Zychowicz. T. 3. Poznań 1988.
18. A. Walicki, W kręgu konserwatywnej utopii. Struktura i przemiany rosyjskiego słowianofilstwa. Warszawa 1964.
19. W. M.Wasylenko, Poetycznyj swit Bolesława Leśmiana. Kyiw 1990.
20. M. Zdziechowski, Pesymizm, romantyzm a podstawy chrześcijaństwa. Kraków 1915.

Issue:

1

Start page:

113

End page:

124

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)