Object structure

Title:

Michał Januszkiewicz, Tropami egzystencjalizmu w literaturze polskiej XX wieku : o prozie Aleksandra Wata, Stanisława Dygata i Edwarda Stachury. Indeks nazwisk oprac. Michał Srebro, Poznań 1998

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 1 (2000)

Creator:

Buryła, Sławomir

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2000

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Aleksander Wat’s prose ; Stanisław Dygat’s prose ; Edward Stachura’s prose ; existentialism

References:

1. J.Brach-Czaina, Szczeliny istnienia. Warszawa 1992.
2. W. Gombrowicz, Dziennik 1953-1956. Kraków 1988.
3. H. Jonas, Epilog: gnostycyzm, egzystencjalizm, nihilizm. W: Religia gnozy. Przeł. M. Klimowicz. Kraków 1994.
4. J. M. Łotman, Struktura tekstu artystycznego. Przeł. A. Tanalska. Warszawa 1984.
5. S. Morawski, Wątki egzystencjalistyczne w polskiej prozie lat trzydziestych. W zb.: Problemy literatury polskiej lat 1890-1939. Red. H. Kirchner, Z. Żabicki, przy współudziale M. R. Pragłowskiej. Seria 1. Wrocław 1972, s. 465-532.
6. R. Przybylski, Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza 1916-1938. Warszawa 1970.

Issue:

1

Start page:

213

End page:

219

Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)