Object structure

Title:

Zwrot etyczny w badaniach literackich

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 1 (2000)

Creator:

Markowski, Michał Paweł

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2000

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

literary studies ; ethical turn ; poststructuralism ; postmodernizm ; deconstruction ; connctions between ethics and literary research

References:

1. R. Barthes, Od dzieła do tekstu. Przeł. M. P. Markowski. „Teksty Drugie” 1998, nr 6, s. 187-195.
2. A. Burzyńska, Krajobraz po dekonstrukcji. Cz. 1. „Ruch Literacki” 1995, z. 1, s. 73-91.
3. S. Critchley, Etyka dekonstrukcji (fragmenty). Tł. J. Gutorow. "Odra" 1999, nr 10, s. 53-61.
4. J. Derrida, Adieu. „Critical Inquiry” 1996, t. 26, nr 1.
5. J. Derrida, Adieu. Paris 1997.
6. J. Derrida, But, beyond... (Open Letter to Anne McClintock and Rob Nixon). Transl. P. Kamuff. „Critical Inquiry” 1986, t. 13, nr 1.
7. J. Derrida, The Gift of Death. Transl. D. Willis. Chicago 1995.
8. J. Derrida, Psyche. Odkrywanie innego. Przeł. M. P. Markowski. W zb.: Postmodernizm. Antologia przekładów. Wybrał, oprac., przedm. R. Nycz. Kraków 1997, s. 81-107.
9. M. Foucault, Powrót do moralności. Ostatni wywiad z Michelem Foucaultem (1926-1984). Przeł. M. Radziwiłłowa. „Literatura na Świecie” 1985, nr 10, s. 325-335.
10. M. Jay, Force Fields. Between Intellectual History and Cultural Critique. New York 1993.
11. M. P. Markowski, Pochwała niewierności : etyka dekonstrukcji. "Odra" 1999, nr 11, s. 30-34.
12. R. Nycz, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. Wrocław 1997.
13. P. Veyne, Ostatni Foucault i jego moralność. Przeł. T. Komendant. „Literatura na Świecie” 1988, nr 6, s. 321-329.

Issue:

1

Start page:

239

End page:

244

Resource Type:

Article : review article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)