Object structure

Title:

Podmiot, tożsamość, narracja : polemika Adriany Cavarero z Rosi Braidotti

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 1 (2000)

Creator:

Serkowska, Hanna

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2000

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Subject and Keywords:

koncepcje Adriany Cavarero ; koncepcje Rosi Braidotti ; podmiot ; tożsamość ; narracja ; dekonstrukcja podmiotu ; filozofia narracji

References:

1. H. Arendt, Vita activa. Milano 1989.
2. R. Barthes, Przyjemność tekstu. Przeł. A. Lewańska. Warszawa 1997.
3. J. L. Borges, Tutte le opere. [Tłum. z hiszp.]. T. 1. Milano 1985.
4. R. Braidotti, Il paradosso del soggetto „femminile” e „femminista”. W zb.: La differenza non sia un fiore di serra. Milano 1991.
5. R. Braidotti, Patterns of Dissonance: A Study of Women in Contemporary Philosophy. Cambridge 1991.
6. R. Braidotti, Podmiot w feminizmie: skrót przem. Przeł. A. Borkowska. „Kwartalnik Pedagogiczny” 1995, nr 1/2, s. 9-43.
7. R. Braidotti, Soggetto nomade. Femminismo e crisi della modernita. A cura di A. M. Crispino. Roma 1995.
8. R. Braidotti, Soggetto nomade. W zb.: Femminile e maschile tra pensiero e discorso. Trento 1995.
9. J. Butler, Gender Trouble. London and New York 1991.
10. A. Cavarero, Corpo in figure. Milano 1995.
11. A. Cavarero, Forme della corporeità. W zb.: Donna -filosofie - donne. Lecce 1994.
12. A. Cavarero, Nonostante Platone. W zb.: Donna -filosofie - donne. Lecce 1994.
13. A. Cavarero, Nonostante Platone. Figure femminili nella filosofia antica. Roma 1990.
14. A. Cavarero, Tu che mi guardi, tu che mi racconti. Filosofia della narrazione. Milano 1997.
15. A. Cavarero, Un soggetto oltre la metafisica della morte. W zb.: Femminile e maschile tra pensiero e discorso. Trento 1995.
16. G. Deleuze, F. Guattari, Nomadology: The War Machine. Semiotexte. New York 1986.
17. J. Derrida, Otobiographies. Padova 1993.
18. R . Girard, Sacrum i przemoc. Przeł. M. i J. Plecińscy. Poznań 1993.
19. R . Girard, Violence and the Sacred. Baltimore 1989.
20. J. V. Gunn, Autobiography. Toward a Poetics of Experience. Philadelphia 1982.
21. D. Harraway, Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature. London 1990.
22. B. Honig, Toward an Agonistic Feminism: Hannah Arendt and the Politics of Identity. W zb.: Feminists Theorize the Political. Ed. J. Butler, J. W. Scott. New York 1992.
23. L. Irigaray, Sessi e genealogie. [Tłum. z ang.]. Milano 1989.
24. E. Kosofsky Sedgwick, Between Men: English Literature and Male Homosocial Desire. New York 1985.
25. J. Kristeva, Le Génie féminin. Paris 1999.
26. J. Lacan, Ecrits. Paris 1966.
27. T. de Lauretis, Alice Doesn’t. Feminism, Semiotics, Cinema. Bloomington, Indiana, 1984.
click here to follow the link
28. Libreria delle Donne di Milano, Non credere di avere dei diritti. La generazione della libertä femminile nell’idea e nelle vicende di un gruppo di donne. Torino 1987.
29. A. MacIntyre, Dopo la virtu. [Tłum. z ang.]. Milano 1988.
30. J. L. Nancy, La comunita inoperosa. Napoli 1992.
31. P. Ricoeur, Se come un altro. [Tłum. z fr.]. Milano 1993.

Issue:

1

Start page:

245

End page:

255

Resource Type:

Artykuł przeglądowy

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)